Sağlık Raporu

Sağlık raporu kavramının ne olduğunu ve sağlık raporlarının çeşitlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla anlattığım sağlık raporu konusunda, bu raporlar düzenlenirken doldurulmak zorunda kalınan, sağlık raporu beyan formları konusunu da siteye eklemek istedim.

Sağlık Raporu Formatları

Kurumların sizden talep ettiği sağlık raporu için hekiminize başvurduğunuzda, her çeşit sağlık raporu talebine göre hekiminizin size düzenleyeceği sağlık raporlarının yönetmelikleri faklı olduğu gibi, en son elinize aldığınız sağlık raporunun şekillerinin yani formatlarının da farklı olabileceğini unutmayın.  Sağlık raporu konusunda yetkili kurum Sağlık Bakanlığıdır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın izni ve görüşü olmadan sizden istenen bir sağlık raporu olduğunda, hekiminiz size sağlık raporu düzenleyemeyecektir. Çünkü, düzenleyeceği sağlık raporunun neye göre, nasıl düzenleneceği konusunu Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere iletmesi gerekmektedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı düzenlenen sağlık raporunun şeklini de belirlemektedir. Hangi raporlara resim konulacağı, hangi raporlarda resim olmayacağı gibi konularda yani sağlık raporunun şekliyle ilgili konularda da Sağlık Bakanlığı yetkilidir.  Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen formatların dışında, hiç kimsenin ve/veya kurumun bu formatları değiştirme hakkı yoktur. Ayrıca, yine hiç kimsenin ve/veya kurumun raporu düzenleyen hekime/hekimlere ilgili formatın dışında, düzenlenen rapor formatına ekleme veya çıkartma yaptırma yetkileri de yoktur.

Sağlık Raporu Çeşitlerine Göre Formatlar

Sağlık raporlarının çeşitlerine göre sağlık raporu formatları da farklı olabilmektedir. Sağlık raporu formatları düzenlenen sağlık raporunun şekil olarak nasıl olması gerektiğini gösteririr. Ancak, sağlık raporu düzenlenirken uyulması gereken format içerisine ayrıca sağlık raporu beyan formları da dahildir. Dolayısıyla, kullanılan sağlık raporu beyan formları da farklılık gösterir.

Sağlık Raporu Beyan Formları

Sağlık raporu beyan formları, talep edilen sağlık raporu için kişinin doldurması gereken beyan formlarıdır. Sağlık raporu formatına uygun olarak ve sağlık raporu çeşidine göre de farklılaşabilen bu beyan formları da Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.

Sağlık Raporu Beyan Formları

Günümüzde kullanılan sağlık raporu beyan formları, bu bölüme jpeg formatında resim olarak eklenmiştir. Ayrıca, formları daha rahat indirip kullanabilmeniz için sağlık raporu formları pdf formatinda  siteye eklenmiştir. Sağlık raporu beyan formları üzerinde değişiklik yapabilinecek formatlarda siteye eklenmemiştir. Çünkü, üzerinde değişiklik yapılabilecek şekillerde siteye yüklenen sağlık raporu beyan formları kullanılırken formlarda eksiklikler, yanlışlıklar oluşabilir. Bu durumda, Sağlık Bakanlığının belirlediği formattan uzaklaşılmış olur. Bu nedenle sağlık raporu formları siteye jpeg ve pdf olarak yüklenmiştir.

Kişiye Ait Sağlık Beyan Formu

Kişilerin sağlık raporu taleplerinde özel başka bir beyan formu belirtilmediği takdirde (sürücü olur raporu için istenen beyan formu gibi) doldurmaları zorunlu olan en genel beyan formudur. Bu formun şekli resimdeki gibidir. Tek hekim sağlık raporu gibi sağlık raporları düzenlenmeden önce doldurulması gereken sağlık raporu beyan formu olup, kişilerin sağlıklarıyla ilgili bildikleri durumları imzaları karşılığında belirttikleri sağlık beyanlarıdır.

Bu form iki sayfadan oluşur. Formu doldurmaya başlarken öncelikle formun sizden ne için istendiğini işaretlemeniz gereken kutucuklara tik atmanız gerekmektedir.(Spor lisansı, akli meleke, yivsiz av tüfeği vs) Kişisel bilgileri ve tarihi girdiğiniz ilk kısmla başlayan form, devamında ise soygeçmiş bilgilerinizi sorgulamaktadır.

Soygeçmiş bilgilerinizi girerken, anne, baba, dayı, amca, hala, teyze, dede, babaanne,anneanne gibi kişilerin sağlık bilgilerini göz önüne alarak formun bu kısmını doldurmanız gerekmektedir.

Soygeçmişinizin sorgulandığı bölümden sonra ise sizin özgeçmiş bilgileriniz sorgulanmaktadır.

Özgeçmişinizle ilgili bölümdeki her soru direk olarak size sorulmaktadır. Bu kısmı doldururken, bir sağlık profesyoneli gibi doldurmanız elbette beklenmiyor ancak sizin kendi sağlığınızla ilgili bildiklerinizin hepsini bu kısımda doğru bir şekilde paylaşmanız istenmektedir.

Sağlık raporu beyan formunun sonuna doğru, varsa kullandığınız cihazları, protezleri ve gözlük, lens gibi araçları da yazmanız istenmektedir.Ayrıca, var olan engellilik durumunuzu da belirtebileceğiniz bir alan mevcuttur.

Sağlık beyan formunuzu doldururken son kısımda ise, eğer bu formu spor lisansı için kullanacaksanız, hangi spor dalı, hangi spor kulubü için doldurduğunuzu belirtmeniz gerekiyor.

En son kısımda ise imza alanları mevcut. Formu doldurduğunuz anda, eğer 18 yaş ve üstündeyseniz formu kendiniz, 18 yaşından küçükseniz formu veliniz imzalamalıdır.

Kişiye ait kişisel sağlık beyan formunu indirmek için, Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu bağlantısına tıklayınız.

Sürücü Adayı Beyan Formu

Sürücü Adayı Beyan Formu, “Sürücü Olur Raporu” talep eden kişilerin doldurması gereken formdur. Sağlık raporu formları az önce de belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı tarafından doldurulması gerekli tutulan formlardır.

PDF formatındaki indirilebilir Sürücü Adayı Beyan Formu  icin tıklayınız

Bu form doldurulurken kimlik bilgilerinizi ve size yöneltilen soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Size yöneltilen soruların karşısına evet ya da hayırı temsilen çarpı veya tik koymanız yeterlidir. Ayrıca, size yöneltilen sorulardan sonraki bölümde, tırnak içinde belirtilen “Yukarıda belirtilerin bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.” ifadesini kendi el yazınızla yazıp, karşısındaki alanda belirtilen ad, soyad ve tarih kısımlarını da doldurarak imzalamanız gerekmektedir. Bu formun doldurulmasındaki son aşama ise, ileride sağlık durumunuzda meydana gelebilecek durumları, emniyet müdürlüklerine bildirmeniz gerektiği konusundaki uyarı metnidir. Elbette, bu metni doldurmayacaksınız ama metnin karşısındaki imza bölümüne, bu kısmı okuyup anladığınıza dair imza atmanız gerekiyor.

Doğru Bilgileri Yansıtmayan Beyan Formları

Sağlık raporu beyan formlarını doldururken doğru bilgileri girmeniz gerekmektedir. Çünkü, sağlık raporu verilirken bu bilgileriniz de göz önünde bulundurulacaktır. Ancak, sağlık raporu konusunda zorlanmamak adına yapacağınız yanlış beyan konusu ileride oluşabilecek hukuki süreçlerde aleyhinize işleyecek bir konu olarak karşınıza çıkabilecektir.

Hekimler Beyan Formuna Göre Mi Rapor Düzenliyorlar?

Sağlık raporu beyan formları, kişilerin kendi sağlık durumlarını doğru şekilde beyan etmelerini gerektiren ve daha çok ileride oluşabilecek davalarda delil olabilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Hekimler, burada belirtilen sağlık konularını da dikkate alarak rapor düzenlerler. Ancak, sağlık raporu düzenlenirken tek kaynak elbette sağlık raporu beyan formları değildir.

Sağlık raporu düzenlenirken beyan formlarının yanında hekim kişiyi muayene eder, sağlık geçmişini kendi sisteminden kontrol eder, kullandığı ilaçları ve raporlarını gözden geçirir ve kendisi dışındaki yerlerdeki sağlık geçmişini de görebilmek için kişinin e-nabızdaki sağlık geçmişini de gözden geçirir.

Saygılarımla.

Please Login to comment
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir