Çocuklar İçin Sağlıklı Yaşam ve İpuçları

391

Sağlıklı yaşam konusunu anlatmaya çalıştığım bu bölümlerde elbette sağlıklı yaşam konusunun çocuklar için olan kısmını yani çocuklar için sağlıklı yaşam konusunu da anlatmam gerekiyor.

Sağlıklı Yaşam Her Yaşta Önemli

Sağlıklı yaşam, her yaşta ve her dönemde önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü, sağlıklı yaşam denilince sağlığımızı için yapmamız gereken her şey aklımıza geliyor. Sağlığımızı kaybetmemek ve korumak için sağlıklı yaşam konusundaki tavsiyeleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bu tavsiyeler yapmamız gereken bir çok öneriyi barındırdığı gibi uzak durmamız gereken ve yapmamız gereken bir çok öneriyi de içermektedir. Sağlıklı yaşamımızı idame ettirebilmemiz için en temel sağlık önerilerini rutin bir şekilde günlük yaşantımıza uygulamalıyız.

Çocuklar İçin Sağlıklı Yaşam

Her ne kadar sağlıklı yaşam konusu yetişkinler için daha çok konuşuluyor gibi olsa da,aslında çocuklar için de çok bahsi geçiyor. Ancak, çocuklarda sağlıklı yaşam diye değil de daha çok büyüme gelişme takibi olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklarda büyüme gelişmenin normal aralıklarda olması çocuğun sağlıklı bir yaşamı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla çocuklar için sağlıklı yaşam denildiğinde daha çok çocuğun büyüme ve gelişiminin takip edilmesi ve normal aralıklarda tutulmasının sağlanması akla gelmektedir.

Yetişkinler ve Çocuklar için Sağlıklı Yaşam Farkları

Çocuklar için sağlıklı yaşam konusunda anlaşılabileceği üzere yetişkinler için sağlıklı yaşam konusundan bazı farklılıklar var. Bu farklılıklardan biri daha yazımın başında, çocuğun sağlıklı yaşamının daha çok çocuğun büyüme gelişmesi ile takip edilebilen bir olgu olduğu olarak karşımıza çıktı. Yetişkinlerde ise böyle bir durum yok. Bu farklılıklar genellikle çocuğun büyüme gelişmesinin yetişkinlere göre daha hızlı ve daha güçlü olmasıyla alakalı olan farklılıklar. Dolayısıyla da çocuklar için sağlıklı yaşam konusunda çocukların büyüme ve gelişmelerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde sağlıklı yaşam konularına dikkat edilmelidir.

Yani, obez olan bir çocuğu normal bir kiloya sokmak için yetişkinlerdekine benzer bir diyet programından ziyade, çocuğun büyüme ve gelişmesini engellemeyecek şekilde sadece kilo alımını engelleyecek ve hatta azalatacak diyet programlarının yapılması gerekmektedir. Zaten, çocuklar hem fizyolojik özellikleri gereği hem de hareketlilikleri nedeniyle diyet programlarına çok daha fazla ve hızlı cevap verebilirler. (Altta yatan bir hastalık olmadığı takdirde.)

Çocuklar için sağlıklı yaşam uygulamalarında, yetişkinler için sağlıklı yaşama göre bir diğer fark da, kullanılan hesaplamalardır. Yani, çocuğun ne kadar su içeceği gibi bazı hesaplamalara dayalı değerler yetişkinlerden farklı olarak hesaplanır. Hatta, çocukluk çağının farklı dönemlerinde farklı hesaplamalar yapılması dahi gerekebilir.

Çocuklar için sağlıklı yaşam konusunda bir diğer farklılık da çocukların hesaplama sonucu çıkan değerlerin değerlendirilmesidir. Bu konu için genellikle persentil denilen bir çeşit yüzdelik tabloları kullanılmaktadır. Çocuklar için sağlıklı yaşam konusunun en iyi değerlendirilme yöntemi, daha önceden oluşturulmuş hazır tablolara göre çocuğun ölçülen veya hesaplanan değerlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu konuyla ilgili hesaplamalara ve tablolara menüden ulaşabilirsiniz.

Çocuklar için sağlıklı yaşam geleceğin yetişkinlerini yetiştirmek açısından yani geleceği şekillendirmek açısından çok önemlidir. Çocuklar için sağlıklı yaşam konusundaki başarı genellikle çocukların büyüme gelişmeleri ile alakalıdır. Büyüme ve gelişmesi aşırı az olan veya aşırı çok olan çocukların sağlıklı yaşam yaşamadığı veya yaşayamadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu konuyla ilgili mutlaka gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Konuyla ilgili detaylı bilgiler ilgili sayfalarda belirtilmiştir.

Saygılarımla.

PAYLAŞ
Please Login to comment
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir