Aylar: Ekim 2019

Çocuk ve Ergen İzlemleri

Çocuk ve Ergen İzlemleri Nedir? Çocuk ve ergen izlemleri, aslında aile hekimliklerinin rutin olarak yaptıkları takiplerin okul çağı çocuklarına uygulanan şeklidir. Yani, gelen kişinin boyunun, kilosunun, tansiyonunun vs. ölçülmesi ve bunların değerlendirilmesi. Ayrıca, belli aralıklarla bazı kan testlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek, gerekli görülen testlerin yapılması. Beslenme, obezite, hijyen ve hareketlilik konularında ve daha bir çok …

Çocuk ve Ergen İzlemleri Yazının hepsini okumak için »

Okul Sağlığı Taraması Nedir?

Okul Taraması Okul çağında çocuğumuz olanlarımız için hemen hemen her sene duyduğumuz "okul sağlığı taraması" ifadesinin güncel isimlendirilmesi ve güncel yaklaşımının ne olduğuyla ilgili konulara değindim. Aile Hekimliği ve Çocuklarımız Aile hekimliği birimleri bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elamanından oluşmaktadır. Bu birimler daha bebeğiniz doğmadan bebeğinizi takip etmeye başlayan ve bu …

Okul Sağlığı Taraması Nedir? Yazının hepsini okumak için »

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik

Resmî Gazete Tarihi: 26.09.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26301 SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK(1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, sürücü adayları …

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik Yazının hepsini okumak için »

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Anayasa’nın en güncel hali için bağlantıya tıklayınız TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (*) Kanun No.: 2709        Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.)* Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda; Dünya milletleri …

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Yazının hepsini okumak için »

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Sağlık raporları düzenlenirken uyulması gereken işlemler aşağıdaki yönergede belirtilmektedir. Yönergenin Sağlık Bakanlığı sitesindeki aslı ve ekleri için bağlantıya tıklayınız. Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe konulan; SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin …

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yazının hepsini okumak için »

error: İçerik korumalıdır.