Türkçe Karşılıklar Sözlüğü

Türkçe karşılıklar sözlüğü, Türkçe’de sıklıkla kullanılan dış kaynaklı sözcüklerin yerine, Türkçe sözcükleri sunan bir sözlüktür. Sözlükte arama bölümünden kolayca arama yapabilirsiniz. Ancak, kimi sözcüklerin yazımında kullanılan Türkçe’ye özel imceler, imce sırasındaki uluslararası Latin imcelerle örtüşmediğinden, bu tür sözcükleri arama bölümü yerine Latin imce başlıkları altında aramanız daha doğru olacaktır. Sözcüklerin Türkçe karşılığı olarak yazılan, önerilen sözcüklerin yüzde yüz Türkçe olduğu güvencesi de yoktur. Türkçe olarak bildiğimiz sözcüklerin Türkçe’ye yüzlerce, binlerce yıl önceden girmiş olması da olasıdır.

0-9
A
Ab (Farsça)
Su
Aba (Arapça)
Keçe
Abaküs (Fransızca)
Sırasay
Abdomen (Latince)
Karın
Abduktör (Latince)
Uzaklaştırıcı
Aberasyon (Fransızca)
Sapınç
Abes (Arapça)
Gereksiz, yersiz, gerçeğe aykırı
Abide (Arapça)
Anıt
Ablatif (Fransızca)
Ayrılma
Abluka (İtalyanca)
Kuşatma
Abone (Fransızca)
Sürdürümcü
Abonman (Fransızca)
Sürdürüm
Abrasif (Fransızca)
Aşındırıcı
Absorban (Fransızca)
Soğurucu, emici
Abstraksiyon (Fransızca)
Soyutlama
Absürt (Fransızca)
Saçma, anlamsız
Acayip (Arapça)
Şaşırtıcı
Acele (Arapça)
İvedi
Aceleci (Arapça)
İvecen
Acemi (Arapça)
Toy
Acente (İtalyanca)
İşletme
Acil (Arapça)
İvedi
Acizlik (Arapça)
Güçsüzlük, beceriksizlik
Adabımuaşeret (Arapça)
Görgü kuralları
Adale (Arapça)
Kas
Adalet (Arapça)
Türe, dengelenim
Adap (Arapça)
Görgü, yordam
Adaptasyon (Fransızca)
Uyarlama
Adapte olmak (Fransızca)
Uyum sağlamak
Adaptör (Fransızca)
Uyarlaç
Addetmek (Arapça)
Saymak
Addolunmak (Arapça)
Sayılmak
Ademoğlu (Arapça)
Kişioğlu
Adet (Arapça)
Sayı
Adet 2 (Arapça)
Tane
Adi (Arapça)
Değersiz, kötü, sıradan
Adi 2 (Arapça)
Bayağı
Adi 3 (Arapça)
Aşağılık, alçak
Adil (Arapça)
Dengeli
Adli (Arapça)
Yargısal
Adli kuvvet (Arapça)
Yargı gücü
Adres (Fransızca)
Bulunak
Adsorpsiyon (Fransızca)
Yüze soğurma
Af (Arapça)
Bağışlama
Afaki (Arapça)
Gereksiz, önemsiz
Afaki 2 (Arapça)
Kaynaksız
Afet (Arapça)
Yıkım
Afiyet (Arapça)
Esenlik
Afiş (Fransızca)
Ası
Afişe etmek (Fransızca)
Açığa vurmak
Aforizma (Fransızca)
Özdeyiş
Aforoz (Rumca)
Dışlama
Agresif (Fransızca)
Saldırgan
Agâh (Farsça)
Bilgili
Ahali (Arapça)
Topluluk
Ahenk (Farsça)
Uyum
Ahkâm (Arapça)
Buyruk
Ahlak (Arapça)
Aktöre
Aidat (Arapça)
Ödenti
Aidiyet (Arapça)
İlişkinlik
Aile (Arapça)
Ocak
Aile hekimliği (Arapça)
Bireysel yaşatbilge
Ait (Arapça)
Bağlı
Ajanda (Fransızca)
Andıç
Ajitasyon (Fransızca)
Körükleme
Akabinde (Arapça)
Sonrasında
Akibet (Arapça)
Son
Aklıselim (Arapça)
Sağduyu
Akreditasyon (Fransızca)
Yetkilendirilme
Aksam (Arapça)
Bölüm
Aksan (Fransızca)
Söyleyiş
Aksetme (Arapça)
Yansıma
Aksi tesir (Arapça)
Yan etki
Aksiyon (Fransızca)
Eylem
Aktif (Fransızca)
Etkin
Aktivasyon (Fransızca)
Etkinleştirme
Aktivite (Fransızca)
Etkinlik
Aktüel (Fransızca)
Güncel
Akustik (Fransızca)
Yankılanım
Akıl (Arapça)
Us, bilinç
Arzuhâl (Arapça)
Dilekçe
Arşiv (Fransızca)
Belgelik
As (Fransızca)
Gözde
Asalet (Arapça)
Soyluluk
Asamble (Fransızca)
Kurul
Asansör (Fransızca)
İnerçıkar
Asayiş (Farsça)
Güvenlik
Asgari (Arapça)
En az
Asi (Arapça)
Başkaldıran, dikbaşlı
Asil (Arapça)
Soylu
Asimile (Fransızca)
Benzeştirme, eritme
Aslen (Arapça)
Kökten, soydan
Asli (Arapça)
Birincil
Aspiratör (Fransızca)
Emeç
Asri (Arapça)
Çağdaş
Astronomi (Fransızca)
Gök bilim
Astronomik (Fransızca)
Kavranamaz, abartılı
Asıl (Arapça)
Kök, kaynak, gerçek
Asır (Arapça)
Yüzyıl
Atalet (Arapça)
Durgunluk, üşengenlik
Ateist (Fransızca)
Tanrıtanımaz
Atölye (Fransızca)
İşlik
Avans (Fransızca)
Önödeme
Avantaj (Fransızca)
Üstünlük
Averaj (Fransızca)
Ortalama
Avukat (Fransızca)
Savunman
Ayan beyan (Arapça)
Apaçık
Ayin (Farsça)
İnançsal tören
Aynen (Arapça)
Olduğu gibi
Aynı (Arapça)
Özdeş
Ayıp (Arapça)
Utanç veren
Aza (Arapça)
Üye
Azami (Arapça)
En çok, en yüksek
Azim (Arapça)
Direnç, istenç
Açık Gri (Fransızca)
Kır
Aşağılık kompleksi (komplkeks Fransızca)
Altsanma
Aşikâr (Farsça)
Apaçık
Aşina (Farsça)
Bildik
Âb−ı hayat (Arapça)
Yaşam suyu
Âdet (Arapça)
Görenek
Âdetâ (Arapça)
Neredeyse
Âtıl (Arapça)
Boş durur
Âşk (Arapça)
Sevi
Âşık (Arapça)
Tutkun
B
Badire (Arapça)
Sıkıntı
Bagaj bölümü (Fransızca)
Yüklük
Bagaj eşyası (Fransızca)
Yük
Bahane (Arapça)
Sözde neden
Bahar (Farsça)
İlk yaz
Bahis mevzusu (Arapça)
Söz konusu
Bahsetme (Arapça)
Söz etme, değinme
Baht (Farsça)
Pay
Bahtiyar (Farsça)
Mutlu
Bahtlı (Farsça)
Paylı
Bahtsız (Farsça)
Paysız
Bakir (Arapça)
El değmemiş
Bakiye (Arapça)
Kalan
Balans (Fransızca)
Denge
Bandrol (Fransızca)
Vergi etiketi
Banliyö (Fransızca)
Dolay
Banyo (İtalyanca)
Yıkanma odası
Banyo yapmak (İtalyanca)
Yıkanma
Baraj
Engel
Bariyer
Önleç
Bariz
Belirgin
Barkod
Çizgiz
Basiret
Sezi
Basit
Kolay, sıradan
Baskül
Ağırtart
Batıl
Boş
Bazen
Arasıra
Bedbaht
Karayazılı
Beddua
İlenç
Bedel
Tutar
Bekap
Yedekleme
C
CPU (bilgisayar)
İşlemci
Cerrah
Kesal yaşatbilge
Cerrahi (Arapça)
Kesal
D
Davetiye
Okuntu
Defter
Yazılık
Diploma
Başarga
Doktor
Bilge (Bg.) Yüksek öğretim sanı
Doz
Düze
Doçent doktor
Üst bilge (Üst. Bg.)
E
E-beyan
E-bildirim (Ağ üzerinden erişilebilinen beyan)
E-posta
E-ileti (ağ üzerinden erişilebilinen ileti)
E-rapor
E-yazanak (ağ üzerinden erişilebilinen rapor)
Eczacı
Emsağlar
Eczane
Emyeri
Enjektör
Basaryayar
F
Fotokopi (Fransızca)
Çoğaltıcı
G
Genel cerrah
Genel kesal
H
Hap
Emyut
Harf
İmce
Hasta
Sayrı
Hastalık
Sayrılık
Hece
Seslem
Hediye
Armağan, dürü
Hekim
İyiltici
Hipertansiyon
Yüksek kan basısı
Hipotansiyon
Düşük kan basısı
Hukuk
Tüze
I
İmza
İzim
İnsansız Hava Aracı (İHA, Arapça Türkçe)
Kumandalı Gök Aracı (KUGA)
İç hastalıkları uzmanı
İç sayrılıkları uzmanı
J
Joystick (İngilizce)
Yöneteç
K
Kalem (Arapça)
Yazga
Kamera (İngilizce)
Görüntüleyici
Karekod (Fransızca)
Karegiz
Klavye 1 (Fransızca)
Yazaç
Klavye 2 (Fransızca)
Dokunmalı ses aracı
Krem (Fransızca)
Sürem
L
Laboratuvar
Deneylik
Lisans
Yetkince
M
Mikroorganizma
Ufakyaşam
Mobil Telefon
Taşınabilir sesilet
Mobil Telefon (Fransızca)
Taşınır sesilet
N
Nokta (Arapça)
Durak
Nokta 2 (Arapça)
Duraç (tümce sonunda kullanılan im)
O
P
Poliklinik
Toplubakılık
Pomat
Yağlem
Postacı
Betikçi
Profesör
Enüst bilge (Eüst. Bg.)
Q
R
Rapor
Yazanak
S
Sayfa
Betik
Sağlık raporu beyan formu
Sağlık yazanağı bildirim belgesi
Sağlık raporu beyanı
Sağlık yazanağı bildirimi
Semptom
Belirti
Sendrom
Belirge
Standart
Ölçün
Şelale
Çağlayan
Şikayet
Yakınma
Şurup
Pekmez
T
Tansiyon
Kan basısı
Tansiyon aleti
Kanbası ölçer
Tarih (bilim)
Geçmiş
Tedavi
İyiltme
Teknik
Yöntem
Teknoloji
Yöntembilim
Telefon
Sesilet
Teşhis
Tanı
Tuş takımı
İm takımı
Tümör
Ur
Tıp
Sağlık bilimi
Tıp doktoru
Yaşatbilge
U
V
Virüs
Askınt
W
X
Y
Z

Görsel Kaynağı:

Görseli, Gerd Altmann Pixabay‘a yükledi.

Bir yorum yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top