İş yeri Hekimliği Ücret Tarifesi

İş Yeri Hekimliği


30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayı numaralı resmi gazetede yayımlanana yeni “İş Güvenliği Yasası” ile artık işe giriş raporları iş yeri hekimince ya da iş yerinin anlaşma yaptığı kurumlarca verilecektir. Dolayısıyla, işe giriş raporu verilebilmesi için öncelikle işverenin ve iş yeri hekiminin yada işe giriş raporu verecek hekimin kendi aralarında anlaşma yapması gerekmektedir. Konuyla ilgili “iş sağlığı kanunu” ile ilgili yazımı da okuyabilirsiniz.

Anlaşma Nedir?

İşverenin ve işe giriş raporu verecek olan hekimin karşılıklı anlaşması, işin ve iş yerinin şartlarına bağlı olarak değişmektedir. İş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı gibi bazı özellikler, her işe giriş raporunu her hekimin veremeyeceğini göstermektedir. Bu nedenle işe giriş raporu düzenleyecek hekimin özellikleri ve sahip olduğu sertifikaları da iş yeri açısından önem arz etmektedir. İşe giriş raporu verecek hekim için de, iş yerinin, gerekli belgeleri eksiksiz olarak hekime iletmiş olması, hekimin iş yerini iyi bir şekilde biliyor olması, iş yerinde çalışacak kişilerin çalışacakları ortamlara uygun olup olmadıklarını çeşitli tetkiklerle belgelendirerek karar verebilmesi ve iş yeri ile karşılıklı yapılan anlaşma sonucu işe giriş raporu verecek olan hekime ödemenin de yapılmış olması önem arz etmektedir.

İşe Giriş Raporları Ücretli Mi?

İşe giriş raporları ücretsizdir. Ancak, işe giriş raporu düzenleyen hekimin yapmış olduğu bu işleme bağlı olarak, iş verenden ücret alması gerekmektedir. Az önce bahsetmiş olduğumuz anlaşmada bu konularda da anlaşmaya gidilmektedir.

Ayrıca, işe alınacak kişi, iş yerinin çalışanı değil ama iş yerinde çalışmaya yeni  başlayacaksa ve herhangi bir sosyal güvencesi yok ise, işe giriş raporu için gereken tetkikler gibi ücrete tabi olabilecek işlemlerin tümünü işverenin karşılaması gerekmektedir.

İş yeri Hekimi Sadece İşe Giriş Raporu Mu Verir?

Hayır. Bir iş yerinin iş yeri hekimi işe giriş raporları da dahil olmak üzere, iş yerinde çalışanların takibini düzenli aralıklarla yaparak gerekli tüm sağlık işlemlerini uygulayabilir.  İş yeri hekimi çalışanların sağlıklarıyla ilgili olarak işverenle bilgi paylaşımı yapar ve gerekli durumlarda önerilerde bulunur.

İş yeri Hekimliği Ücret Tarifesi

Türk Tabipleri Birliği’nin 2018 yılı işyeri hekimliği ücret tarifesi için “Türk Tabipleri Birliği 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi” linkini tıklayınız.

50’den Az Çalışanı Olan İş Yerleri

İncelediğiniz tabloda, iş yerinin tehlike sınıfına göre ve çalışan işçi sayısına göre işyeri hekimine ödenecek net ücret belirlenmiştir. Bu ücretin belirlenmesi “birim” kısmındaki katsayıya göre yapılmaktadır.

Eğer, 50’den az çalışanınız var ve az tehlikeli bir iş yeriniz varsa, tablonun en altında belirtildiği gibi “birim” 7 olarak seçilerek çalışan başına “55.30 TL”den işlem yapılacaktır. Bu durumda 55.30*7=387.1 TL olarak ücret hesaplanmış olur. Bu ücret, iş yeri hekimine ödenmesi Türk Tabipleri Birliği tarafından önerilen kişi (çalışan) başı ücreti gösterir.

Dr. Ali ÖZGENÇ imza

Bir yorum yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Reklamlar
Bağlantıyı kopyala