[responsivevoice_button voice=”Turkish Male” buttontext=”Yazıyı Dinle”]

Özel Hekime Başvuru ve Özel Hekim Reçeteleri

Özel Hekim Reçetesi

Özel hekime başvurdunuz muayenenizi oldunuz. Hekiminiz size bir tanı koyarak, tedavinizi uygulamaya başladı. Bu uygulamalardan birisi de hekiminizin size gerekli gördüğü ilaçları reçete etmesidir. Reçeteniz de size düzenlendi. Hekiminize muayene ücretini ödeyip, teşekkür ederek özel hekim muayenesinden ayrıldınız. Reçetede yazılan ilaçları almak için eczaneye başvurdunuz. Muayene ücretini ödeyerek reçete hakkına kavuştuğunuz bu reçetenin ücretini kim ödeyecek şimdi?

Özel Hekime Başvuru Sonrasında Yanlış Yönlendirilmeler, Yanlış Algılamalar ve Yaptığımız Hatalar

Özellikle diş hekimliği poliklinikleri başta olmak üzere hâlâ özel hekim muayenehaneleri çevremizde mevcuttur. Çoğu özel hekim muayenehaneleri ise kapanmış ve bu şekilde çalışan hekimler genellikle özel hastanelere geçiş yapmışlardır. Ancak, bazı diş hekimleri, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimleri başta olmak üzere bu tür özel muayenehanesi olan hekimler bu şekilde mesleklerini icra etmeye devam etmektedirler. Ama, bu tür muayenehanesi olan hekimlerin çoğunun SGK ile veya özel sağlık sigortaları ile anlaşması olmadığından, reçeteleri de herhangi bir geri ödeme mekanizmasına dahil değildir. Yani, bu hekimler size reçete düzenlediklerinde bu reçeteyi ücreti karşılığında eczaneden almanız gerekiyor. Bu durum, şimdi açıklayacağım konunun, nasıl tarafımızın yanlış algılamasıyla veya yanlış yönlendirilmemizle bir soruna dönüşebileceğinin temelidir.

Reçete Nedir?

Öncelikle reçetenin tanımını tekrar gözden geçirmeliyiz. Reçete, bir hekimin sizin var olan sağlık durumunuzla ilgili, size özel olarak hazırladığı ve sizin kullanmanızı tavsiye ettiği çeşitli önerilerin yer aldığı belgedir.

Reçetelerde Yazan Önerileri Nereden Karşılayabiliriz?

Günümüzde reçetelerde yazan öneriler genellikle ilaç olup, eczanelerden karşılanmaktadır. Majistral ilaçlar ise yapma ilaç adıyla bilinip yine eczanelerde hazırlanan ilaçlardır. Hekim bitkisel ürün önermişse bu tür ürünler eczanede hazırlanmış şekilde yoksa yine hekimin tavsiyesine göre aktarlardan da karşılanabilir.


Reçetelerdeki Önerileri Ücretli Mi Almalıyım Yoksa Sağlık Güvenceleri Mi Karşılar?

Reçetelerdeki önerileri eczaneden almanız kaydıyla, varsa sağlık güvenceniz genellikle karşılar. Türkiye’de sağlık güvencesi yaygın şekilde SGK’dır. SGK’ya göre konuşacak olursak, ilaç grubundaki bir çok ilacı SGK uygun hekim tarafından, uygun tanı ile reçete edildiğinde ödemektedir. SGK , ödeme kurallarını kendi belirlemektedir. Yani, sağlık güvenceniz SGK ise, reçetelerdeki bazı ilaçları SGK reçeteye göre ödeyebilir, ilaç kullanım raporuna göre ödeyebilir, bazı özel şartlar isteyerek ödeyebilir veya hiç ödemeyebilir. SGK bir çok bitkisel ürün (gıda takviyesi adı altında toplanan) için ise ödeme yapmamaktadır.

Benzer durumlar özel sağlık sigortalarında da mevcut olup, kapsadıkları ilaç ödenme oranı daha yüksek olabilir.Herhangi bir sağlık güvenceniz yoksa ya da var olan sağlık güvenceniz reçetenizdeki ilacı ödemiyorsa, bu durumda ilacı kendiniz ücretle almalısınız.

Sosyal Güvence Her Hekimin Reçetesini Ödemek Zorunda Mı?

Sosyal güvenceniz varsa, bu sosyal güvence kurumunun ödeme kurallarına bağlısınızdır. Ancak, hekimin tedavisini uygularken reçetesinin ödenmesi konusunda bir sorunu yoktur. Hekim, hastasının tedavisine en uygun ilacı hastasına önerir. Bu ilacın ödenip ödenmemesi hekim için genellikle bir sorun teşkil etmez. Çünkü, hekim tedavisinin başarısına odaklanmıştır. Sosyal güvencesi olduğu halde reçetesi ödenmeyen veya sosyal güvencesi olmadığı için reçetedeki ilaçları almakta zorluk çeken kişiler için ise, sosyal güvence kurumları ile görüşmeleri önerilebilir. Ya da ödeme sorunu çözümlenemiyorsa bu konuda sivil toplum örgütlerinden ve yardım kuruluşlarından kişiler yardım isteyebilir.

Çünkü, sosyal güvence kurumları sizin reçetenizi ödemeyi gerçekleştirmek için bazı şartların o reçetede olup olmadığını araştırırlar. Sonuca göre reçetenizi öderler ya da ödemezler. Sosyal güvence şirketiniz reçetenizi ödemediğinde yine de doktorunuzun önerdiği ilaçları almak istiyorsanız, ücreti karşılığı alabilirsiniz.

Sosyal Güvenceler İçin Reçetelerdeki Temel Şart Nedir?

Ülkemizde en yaygın ve en büyük sosyal güvence kurumu SGK’dır. Bu kurumun bir çok kuralı olup, işlevlerini bu kurallara göre yapmaktadır. Reçeteler konusundaki en temel kuralları ise şu şekildedir. Reçete kurallarına uygun düzenlenmiş reçeteyi düzenleyen hekim SGK ile anlaşmalı hekim olmalıdır. Ayrıca, bu reçetenin SGK ile anlaşması olan bir eczaneden karşılanıyor olması da gerekmektedir. Özel sosyal güvence kurumlarında da aynı şartlar en temel şarttır. Yani, hekimin ya da hekimin çalıştığı kurumun ve eczanenin sosyal güvence kurumu ile anlaşması olması.

Özel Hekim Reçeteleri ve Özel Diş Hekimi Örneklemesi İle Ayrıntılı Anlatım

Özel Hekim Reçetesi ve Özel Hastane Reçeteleri Güvence Kurumları Tarafından Ödenir Mi?

Sosyal güvence kurumları ile anlaşması olan her hekimin reçetesi diğer şartları da karşılaması durumunda ödenir. Ancak, böyle bir anlaşma yoksa sosyal güvence kurumları tarafından ödenmez. Kamuda çalışan hekimler dışında özel hastanede çalışan hekimlerin de sosyal güvence kurumları ile kurumları üzerinden anlaşmaları mevcuttur. Ancak, özel muayenehane hekimlerinin genellikle böyle bir anlaşmaları yoktur.

Özel hekim reçetelerinde yaşanan sorunların temelinde sosyal güvence kurumlarıyla anlaşma yapamayan özel muayenehane hekimlerinin reçetelerinin ödenebilmesi için, hastaların aile hekimliklerine ve kamu kurumlarına bilinçsizce yönlendirilmeleri gelmektedir.

Konuyu özel diş hekimi reçeteleri için örneklersek konu daha iyi anlaşılabilir.

Özel Diş Hekimine Gittim, Bana İlaç Önerdi Ama Reçete Düzenlemedi

Hekiminiz sizi muayene ettikten sonra tanı koyar, bu tanıya göre size bir tedavi düzenleyebilir. Bu tedavinin öneri kısmını size reçete şeklinde yazılı olarak vermesi en doğru yaklaşımdır. Ancak, önerisini size sözlü olarak da yapmış olabilir. Bu durum, hasta doğru ilacı eczaneden alabildiği sürece bir sorun oluşturmaz. Ama, en doğrusu size ilacı reçete kuralları dahilinde, kullanım şekli ile birlikte yazarak vermesidir. Bu reçete ile birlikte ilacı eczaneden ücreti karşılığında almanız karışıklıkları önleyecektir. Ayrıca, antibiyotik gibi bazı ilaçlar eczaneden reçete kurallarına uygun şekilde düzenlenen reçeteler dışında verilememektedir. Bu nedenle hekimin, reçeteyi alışkanlık haline getirmesi, hastanın sorun yaşamasını önler.

Özel Diş Hekimine Gittim Ama Özel Hekim Reçetesi Olmasına Rağmen Eczane İlacı Vermedi

Özel diş hekimine başvurduysanız, hekimin yazdığı usule uygun reçete ile her eczaneden ücretini siz vermeniz kaydıyla ilacınızı alabilirsiniz. Eczanenin size ilaç vermeme gibi bir duruma girmemiş olması gerekir.

Eczaneden Doktorumun Önerisiyle Antibiyotik Almak İstedim Ama Eczane Vermedi.

Eğer, size hekim tarafından antibiyotik veya psikolojik türde ilaçlar önerildiyse ancak reçete edilmediyse bu ilaçları eczane size usule uygun reçete olmadan veremez. Bu doğru uygulamadır. Burada reçeteyi ilacı öneren hekimin düzenlemesi esastır. Hastasının bu tür sorunlar yaşamaması için hekimlerin reçete konusunda hassas davranmaları gerekmektedir.

Yanlış olan uygulama, sizin bu hekime yönlendirilmeyip, genellikle aile hekimine yönlendirilmenizdir. Böyle bir durumda aile hekiminiz size bu ilacı düzenlemeyebilir. Çünkü, ne tanıyı kendisi koymuştur ne de tedaviyi kendisi uygun görmüştür. Böylesi bir durumda başka bir hekimin hatası yüzünden sakın olayla ilgisi olmayan bir hekimi suçlamaya kalkmayın. Tanıyı kim koyduysa tedaviyi o verir ve sorumluluk da ona aittir.

Özel Hekim Reçetesi Ödenebilsin Diye Sosyal Güvence Kurumu ile Anlaşması Olan Bir Doktora Tekrar Düzenletsem Suç Mudur?

Çeşitli nedenlerle sosyal güvence kurumu ile anlaşması olmayan özel bir hekime başvurduğunuzda nasıl ki devlet veya sosyal güvenceniz o hekimin ücretini karşılamıyorsa elbette reçetesini de karşılamayacaktır. Bunun aksini sağlatmaya yönelik davranışlar suç teşkil etmektedir. Yani, özel hekim reçetesi olarak devletin ödemeyeceği bir ücreti çeşitli şekillerde ödettirmeye çalışmak alenen devleti zarara uğratmak olarak değerlendirilecektir. Lütfen bu konulara hassasiyetle yaklaşın ve ne kendinizi ne de olaydan habersiz doktorlarınızı riske atmayın.

Bir yorum yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.