Özel Hekim Reçetesi Nedir? Nasıl Alınır?

Özel hekim reçetesi

Özel hekime başvurdunuz, muayene oldunuz ve muayene ücretinizi siz ödediniz. Peki, reçete ücretini kim ödemeli?

Tanıtım

Yazının son güncellemesi 5 Aralık 2023, güncellemeyi yapan Hekimsel.com

Tanıtım

Özel Muayeneye Başvuru ve Sonrası

Yakınmalarınız nedeniyle, özel muayenehanesi olan bir hekime gitmeyi seçtiniz. Sağlık incelemesinden geçtiniz. Hekiminiz size bir tanı koyarak, sizi iyileştirmeye yönelik uygulamalara başladı. İyileştirme süreciyle ilgili, önerdiği ilaçları da size reçete etti. Bu reçete sizin için, özel hekim reçetesi olmuş oldu. Muayenehaneden çıkarken, hekiminize ödemenizi yapıp, buradan ayrıldınız.

Özel Hekim Reçetesi ile Eczaneye Başvuru

Önerilen ilaçları almak için eczaneye başvurdunuz. Eczanedeki görevli size bu reçetedeki ilaçlar için ödemeniz gereken tutarı söyleyince birden kalakaldınız. Alışılageldik ilaç ödemelerinden yüksek bir tutar gibi geldi size. Eczane çalışanına nedenini sordunuz. Çalışan, başvurmuş olduğunuz hekimin özel çalışan hekim olduğunu söyledi. Bu nedenle de, sizin sağlık güvencenizle anlaşması olmadığını belirtti. Sonuçta, güvence kurumunuzun bu reçeteyi ödemediğini anlattı. Böylece, hekiminizin sizin için önerdiği ilaçları eczaneden tutarı karşılığında siz almak durumunda kaldınız.

Özel muayenehane hekimlerine başvurduğunuzda sağlık incelemesinden geçmek için bir ödeme yapmaktasınız. Aynı biçimde, eczaneye de böyle bir ödeme yapmanız gerekiyor. Doğru işleyiş bu biçimde oluyor ve bu işleyişte herhangi bir sorun yaşanmıyor. Öyleyse, özel hekim reçeteleriyle ilgili sorun nedir? Sorun bu reçetedeki ilaçları neden ben bir ödeme yaparak alıyorum diye düşündüğünüzde başlıyor.

Özel Hekime Başvuru Sonrasında Yanlış Yönlendirilmeler, Yanlış Algılamalar ve Yaptığımız Yanlışlar

Yukarıda doğru işleyişi paylaştığım konudaki ardı sıra gelen yanlışlıklar nasıl ortaya çıkıyor, şimdi bunu irdeleyelim. Öncelikle belirtmeliyim ki bir çok özel muayenehane işleten hekim genellikle bu muayenehanelerini kapatmış ve özel de olsa kurumsal yapılara geçmişlerdir. Ancak, yine de kimi uzmanlık alanlarında özel muayenehanecilik sürmektedir. Bunların başında özel diş hekimliği ve Kadın-Doğum muayenehaneleri gelmektedir.

Sağlık incelemesinden geçmek istediğinizde bir çok kurumsal yapı yerine özel muayenehaneyi de seçebilirsiniz. Ancak, burada yapılacak işlemler için ödeme yapmanız gerektiğini de bilmeniz gerekmektedir. Yalnızca, sağlık incelemesinden geçmenin bile ödeme gerektirdiği bu yerlerde, her türlü işlemin tutarı size yansıtılır. Bu tür yerlerde size düzenlenen reçetelerin de ödemesini eczanede siz yaparsınız.

Tanıtım

Reçete Nedir?

Bu yazıda ağırlıklı olarak reçete konusu öne çıkarıldığı için reçete tanımını yeniden anımsamakta yarar var. Reçete, bir hekimin sizin var olan sağlık durumunuzla ilgili, size özel olarak oluşturduğu, sizin kullanmanızı önerdiklerinin yer aldığı belgedir.

Reçetelerde Yazan Önerileri Nereden Karşılayabiliriz?

Günümüzde reçetelerde yazan öneriler genellikle ilaç olup, eczanelerden karşılanmaktadır. Yapma (Majistral) ilaçlar ise yine eczanelerde hekimin reçetesine göre yapılan ilaçlardır. Hekim, bitkisel ürün önermişse, hekimin önerisine göre aktarlardan da karşılanabilir.

Reçetelerdeki Önerileri Ücretli Mi Almalıyım Yoksa Sağlık Güvenceleri Mi Karşılar?

Reçetelerdeki öneriler, ilaç olmaları koşuluyla sağlık güvencesince genellikle karşılanır. Türkiye’de sağlık güvencesi yaygın şekilde SGK’dır (Sosyal Güvenlik Kurumu). Devlet kurumları SGK ile anlaşmalıdırlar. SGK bir çok ilacı; uygun hekim, uygun tanı ile ödemektedir. Sağlık güvenceleri ödeme kurallarını kendileri belirler. Sağlık güvenceniz reçetelerdeki kimi ilaçları öder ya da ödemez. Kimini ise özel koşullara göre öder. SGK çoğu bitkisel ürün için ödeme yapmaz. Kimi sağlık güvenceleri ise bunları da öder. Herhangi bir sağlık güvenceniz yoksa ya da var olan sağlık güvenceniz reçetenizdeki ilacı ödemiyorsa, bu durumda ilacın tutarını kendiniz ödemelisiniz.

Hekim Kişinin Güvencesini Düşünmek Gereğinde Mi?

Sosyal güvenceniz varsa, bu sosyal güvence kurumunun ödeme kurallarına bağlısınızdır. Ancak, hekimin tedavisini uygularken reçetesinin ödenmesi konusunda bir sorunu yoktur. Hekim, hastasının iyileşmesine en uygun ilacı hastasına önerir. Bu ilacın ödenip ödenmemesi hekim için genellikle bir sorun oluşturmaz. Çünkü, hekim tedavisinin başarısına odaklanmıştır. Sağlık güvencesi olduğu halde reçetesi ödenmeyen kişiler, sağlık güvence kurumlarıyla görüşebilirler. Sosyal güvencesi olmadığından ilaçlara ulaşamayanlar ise sivil toplum örgütlerinden destek alabilirler.

Tanıtım

Sosyal Güvenceler İçin Reçetelerdeki Birincil Koşul Nedir?

Ülkemizde en yaygın ve en büyük sosyal güvence kurumu SGK’dır. Bu kurumun bir çok kuralı olup, işlevlerini bu kurallara göre yapmaktadır. Reçete konusunda birincil kural şudur: Reçete yazım kurallarına göre düzenlenmiş reçetenin, SGK ile anlaşmalı hekimce yazılmış olması. Ayrıca, bu reçetenin SGK ile anlaşması olan bir eczaneden karşılanıyor olması da gerekmektedir. Özel sosyal güvence kurumlarında da aynı koşul, ana koşuldur. Yani, hekimin ya da hekimin çalıştığı kurumun ve eczanenin sosyal güvence kurumu ile anlaşması olması.

Özel Hekim Reçetesi ve Özel Hastane Reçeteleri Güvence Kurumlarınca Karşılanır Mı?

Sağlık güvence kurumlarıyla anlaşmalı her hekimin reçetesi, koşulları sağlaması durumunda karşılanır. Ancak, güvence kurumlarıyla anlaşma yapılmamışsa reçete tutarı karşılanmaz. Kamuda çalışan hekimler dışında özel hastanede çalışan hekimlerin de sosyal güvence kurumları ile kurumları üzerinden anlaşmaları mevcuttur. Ancak, özel muayenehane hekimlerinin böyle bir anlaşmaları yoktur.

Özel hekim reçetelerinde yaşanan sorunların ana nedeni, sosyal güvence kurumlarıyla anlaşma yapamayan özel muayenehane hekimlerinin reçetelerinin ödenebilmesi için, hastaların aile hekimliklerine ve kamu sağlık kurumlarına bilinçsizce yönlendirilmeleridir. Anlayacağınız, sağlık güvencesince karşılanmayan reçetenin, sağlık güvencesiyle anlaşması olan hekimlerce yeniden yazdırılması dileğiyle kişilerin bu hekimlere yönlendirilmesi yapılmaktadır. Bu durum reçeteyi yeniden düzenleyen hekimin yalan belge düzenlemesi anlamına gelmektedir. Böylece, ilgili sağlık güvence kurumu da ödememesi gereken bir tutarı ödemeye itilmektedir.

Konuyu özel diş hekimi reçeteleri için örneklersek konu daha iyi anlaşılabilir.

Özel Diş Hekimine Gittim, Bana İlaç Önerdi Ama Reçete Düzenlemedi

Hekiminiz sizi sağlık incelemesinden geçirdikten sonra tanı koyar, bu tanıya göre size bir tedavi düzenleyebilir. Bu tedavinin öneri kısmını size reçete olarak vermesi en doğru yaklaşımdır. Ancak, önerisini size sözlü olarak da yapmış olabilir. Bu durum, hasta doğru ilacı eczaneden alabildiği sürece bir sorun oluşturmaz. Ama, en doğrusu size ilacı reçete kuralları dahilinde, kullanım şekli ile birlikte yazarak vermesidir. Bu reçete ile birlikte ilacı eczaneden tutarı karşılığında almanız karışıklıkları önleyecektir. Ayrıca, antibiyotik gibi bazı ilaçlar eczaneden reçete kurallarına uygun şekilde düzenlenen reçeteler dışında verilememektedir. Bu nedenle hekimin, reçeteyi alışkanlık haline getirmesi, hastanın sorun yaşamasını önler.

Özel Diş Hekimine Gittim Ama Özel Hekim Reçetesi Olmasına Karşın Eczane İlacı Vermedi

Özel diş hekimine başvurduysanız, hekimin yazdığı reçete ile her eczaneden tutarını sizin ödemeniz koşuluyla ilacınızı alabilirsiniz. Eczanenin size ilaç vermeme gibi bir yola girmemiş olması gerekir.

Tanıtım

Eczaneden Doktorumun Önerisiyle Antibiyotik Almak İstedim Ama Eczane Vermedi.

Eğer, size hekim tarafından antibiyotik ya da psikolojik türde ilaçlar önerildiyse ancak reçete edilmediyse bu ilaçları eczane size usule uygun reçete olmadan veremez. Bu doğru uygulamadır. Burada reçeteyi ilacı öneren hekimin düzenlemesi gereklidir. Hastasının bu tür sorunlar yaşamaması için hekimlerin reçete konusunda hassas davranmaları gerekmektedir.

Yanlış olan uygulama, sizin bu hekime yönlendirilmeyip, genellikle aile hekimine ya da başka bir hekime yönlendirilmenizdir. Böyle bir durumda hekim size bu ilacı düzenlemeyebilir. Çünkü, ne tanıyı kendisi koymuştur ne de tedaviyi kendisi uygun görmüştür. Böylesi bir durumda başka bir hekimin eksiği yüzünden sakın olayla ilgisi olmayan bir hekimi suçlamaya kalkmayın. Tanıyı kim koyduysa tedaviyi o düzenler ve sorumluluk da onundur.

Özel Hekim Reçetesi Ödenebilsin Diye Sosyal Güvence Kurumu ile Anlaşması Olan Bir Doktora Tekrar Düzenletsem Suç Mudur?

Türlü nedenlerle sosyal güvence kurumu ile anlaşması olmayan özel bir hekime başvurduğunuzda nasıl ki sağlık güvenceniz o hekimin ücretini karşılamıyorsa doğal olarak reçetesini de karşılamayacaktır. Bunun aksini sağlatmaya yönelik davranışlar suç olarak adlandırılır. Özel hekim reçetesi olarak devletin ödemeyeceği bir tutarı türlü biçimlerde ödettirmeye çalışmak açıkca kurumu zarara uğratmak olarak değerlendirilecektir. Bu konulara önemle yaklaşın ve ne kendinizi ne de olaydan uzak doktorlarınızı sorunun içine çekmeyin.

Görsel Kaynakları

Öne çıkan görsel Daniel Cubas tarafından Pixabay‘a yüklendi

Tanıtım

Scroll to Top
Tanıtım