Yeni Ehliyet Dönemi


Yeni Ehliyet Dönemi

Bilindiği üzere 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye’de sürücü olur raporlarında yeni bir düzenlemeye gidilmişti. Bu düzenleme ile yeni ehliyet dönemi de başlamıştı.


Aşağıdaki videoda konuyla ilgili ATV haberin yayınını izleyebilirsiniz.

Avrupa Standartlarında Ehliyet

Yeni ehliyet diye tabir edeceğimiz ehliyetler, Avrupa Birliği standartlarında hazırlanıyor. Şekil ve güvenlik önlemleri Avrupa standartlarında. Yeni ehliyetlerde, biyometrik fotoğraf kullanılıyor. Yeni ehliyetler, sadece Avrupa standartlarını değil dünyada kabul görmüş başka standratları da barındırıyor. Bu özellikleri sayesinde yeni ehliyetler başka bir işlem yapmanıza gerek kalmadan dünyanın bir çok ülkesinde geçerli bir hale geliyor.

Ehliyetlerde Kullanım Süresi Kısıtlaması

Yeni ehliyetlerin   Avrupa standartlarında hazırlanmasının yanında yeni ehliyetlerin kullanım süreleri de yine Avrupa standartlarına göre kısıtlanmış durumda. Yani bir ehliyet alıp ömür boyu kullanmak artık hayal oluyor.

Ehliyetlerin Kullanım Süresini Etkileyen Faktörler

Bu süre sınırlamaları, ehliyetlerin ehliyet sınıfına göre değişmekteB sınıfı ehliyetler için 10 yıl olan süre, E sınıfı ehliyetler için 5 yıl olarak öngörülmüş.

Ancak, bu süreyi kısıtlayan başka nedenler de var. Sağlıkla ilgili hayatınızda oluşan değişiklikler. Az önce bahsettiğimiz ehliyet kullanma süreleriniz dolmamış bile olsa, ehliyetinizi aldığınız dönemde var olan sağlık sorunlarınıza ek olarak gelişebilecek ve araç kullanmanızı etkileyebilecek sağlık sorunlarınız olduğunda, bu durumu emniyet yetkililerine bildirmeniz gerekmektedir. Böyle bir durumda, yeniden sağlık raporu için bir sağlık kontrolüne yönlendirilerek, ehliyetinizin bu yeni sağlık durumunuza göre güncellenmesi gerekecektir. bu durum yasal olarak zorunludur. Yani, böyle bir durum siz de gelişmiş ve bildirmemişseniz bu durumla bağlantılı oluşabilecek sorunlardan siz sorumlu tutulabilirsiniz.

Bunun dışında var olan bazı hastalıklarınıza göre, size düzenlenen sürücü olur belgesinin süresi hastalığın ve vücudunuzun durumuna göre sınırlandırılabilecektir. Örneğin, bazı göz rahatsızlıklarında göz hekimi sürücü olur raporunuzu, “yılda bir göz kontrolü” şartına bağlayarak düzenleyebilecektir.

Eski Ehliyetler Ne Zamana Kadar Geçerli?

Yeni ehliyet için hala başvurmadıysanız, eski ehliyetinizi ne zamana kadar kullanacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Eski ehliyetlerinizi 2020 yılının sonuna kadar kullanabilirsiniz.

Sürücü Olur Raporu

Yeni ehliyetleri alabilmek için kişilerden sağlık raporu istenmektedir.  Yeni ehliyet başvurusunda yani ehliyet yenileme işleminde de sağlık raporu istenmektedir. Yeni ehliyet aldıktan sonra ise ehliyet sınıfına göre ehliyetin geçerli olduğu dönemin bitiminde, ehliyetinizi yenilerken aynı şekilde sağlık raporunu da yenilemeniz gerekecektir.Ehliyet işlemlerinde kullanılan sağlık raporlarına “sürücü olur raporu” denilmektedir.

Yeni Ehliyet Raporu

Ehliyette yeni dönemle ve istenen yeni raporla ilgili yazım için “Sürücü Olur Raporları” başlıklı yazımı okuyabilirsiniz. Düzenlemede özellikle sürücü olur raporlarının verilebilmesi için gerekli olan sağlık raporlarında doktorun insiyatifine bırakılmayacak şekilde kesin maddeler bulunmakta. Bu durum da yeni ehliyet döneminde, sağlık raporu almak isteyen kişilerle, kanunlara uygun hareket eden hekimler arasında bazen sıkıntılı durumlara yol açabiliyor.

Raporlar, İlgili Hukuki Kurallara ve Tıbbi Duruma Göre Düzenlenmelidir.

Bu durumun önemi de burada başlıyor zaten. Dünya’da ve Türkiye’de hekimler, tıbbi ve hukuki kurallara uyacak şekilde rapor düzenlemek zorundadırlar. Aksi durumlarda, amirlerinin emri ile bile usulsüz rapor verirlerse, verdikleri rapordan dolayı tüm sorumluluk ve ceza kendilerine aittir. Amirlerin verdikleri emirlerin bazen “Kanunsuz Emir” olabildiğini en acı şekliyle “15 Temmuz” vak’asında ne yazık ki görmek zorunda kaldık.

Hekimlerin raporlar konusunda  birbirlerinden ayrı düşünceler sergileyebildikleri elbette olabilmektedir. Bu tür durumlar için, yeni düzenlemede bir çok sağlık şartının yerine getirilmesi tıbbi tetkiklerle desteklenme şartıyla standardize edilmeye çalışılmıştır.

Rapor Konusunda Hekimlerin Sorumlulukları

Yeni ehliyetler için düzenlenmesi gereken sağlık raporlarında hekimlerin raporu düzenlerken çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu durum bir çok aile hekiminin farkında olduğu bir durumdur. Hekimlerin düzenledikleri sürücü olur raporlarına hekimlerin attıkları imza ile yeni düzenlemedeki sağlık şartlarının hepsini kişinin sağladığı, devletin ilgili birimlerine ilan edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta bu aslında. Hekimin attığı imza, kişinin sağlık şartlarının çoğunu veya dörtte üçünü sağladığı anlamına gelmiyor, hepsini sağladığı anlamına geliyor. Devletin ilgili kurumları da bu sağlık raporuna istinaden rapor olumlu ise, kişiye ehliyet veriyor. Yani, sağlık konusunda devlet, haklı olarak kişiye değil kendi hekimine güvenmektedir. Bu güveni hekimin karşılıksız bırakmaması gerekmektedir. Bunun için de devletimizin belirlemiş olduğu sağlık şartlarının kişi tarafından tam olarak karşılanıp karşılanmadığının hekim tarafından titizlikle irdelenmesi gerekmektedir.

Bu Kadar Titiz Olmak Gerekli Mi?

Peki, bu kadar titiz olmaya gerek var mı? Öncelikle şunu belirtmeliyim, bu kadar titiz olunması gerektiğini devlet kendi çıkarmış olduğu yönetmelikte hekimlere bildirmektedir. Bu yönetmeliğe tam olarak uyulması bir titizlik değil aksine tam bir mecburiyettir. Devletin çıkarmış olduğu yönetmeliğe tam olarak uyulması gerektiğini, hekimlerin devletin ilgili kurumlarını tek tek arayarak ayrıca belirtmesine gerek yoktur. Kimse böyle bir beklenti içinde olmasın. Hekimin karar veremediği durumlarda da kişiyi karar verebilecek uzmanlık alanlarına sevk etmesi de mecburiyettir. İleride karşılaşılabilecek sorunlarda, devletin ilgili mercileri hekime bu şartların kendisi tarafından nasıl tespit edildiğini gerekli durumlarda kanunlara uygun olarak sormakta ve cevabını da kesin bir şekilde istemektedir.

Özellikle sürücü olur raporlarında dikkatli olunması gerekiyor. Bu hem hekimlerin ileride hukuki sorunlarla uğraşmamaları için hem de gerçekten ehliyet alamayacak veya özel bazı uygulamalarla ehliyet alabilecek kişilerin, trafikten gerektiği şekilde uzak tutulması için veya toplumun sağlığını ve düzenini engellemeyecek şekilde trafikte bulunabilmelerini sağlayabilmek için yani toplum için  gerekli bir durumdur. Bu konuda dikkatli olunmayacaksa bu tür raporların istenmesinin hiç bir anlamı yoktur.

Yeni Yönetmelikle Ne Amaçlanıyor?

Devletimiz yeni yönetmelikle, kişilerin günlük olarak bile değişebilen sağlık durumlarını takibe alınarak, trafikte bulunmaması gereken kişilerin tespit edilmesini hekimlere emretmektedir. Bu emir sadece hekimlere değil , ayrıca sürücü belgesine sahip olan vatandaşlara da yöneliktir. Şöyle ki, sürücü belgesi alan vatandaşımız, sürücü belgesini değişme süresi dolmadan örneğin bir gözünü kaybederse, gözünde katarakt gelişirse, psikolojik bir rahatsızlığa yakalanırsa, epilepsi (sara) olursa bu durumları ilgili mercilere bildirmek zorundadır. Ehliyet için, sağlık raporu almaya gelen her vatandaşımıza bu nedenle yine devletimizin mecbur koştuğu bu konuyla ilgili beyan formu doldurtulmakta ve kişinin bu formu imzalaması istenmektedir.

Mecburiyetler İnsanları Zora Sokmak İçin Mi?

Tüm bu mecburiyetler aslında insan için. Öncelikle Türkiye’de yaşayan insanlar için. Türkiye’de yaşayan eşimiz, çocuğumuz, annemiz, babamız, akrabalarımız, komşularımız vs. Yani toplum için. Hekimin düzenleyeceği sürücü olur raporunun dünyanın bir çok ülkesinde geçerli olduğu düşünüldüğünde ise, düzenlenen sağlık raporunun etki alanına Amerika’daki, İngiltere’deki, Fransa’daki insanlar da girebilmektedir. Yani, düzenlenen sağlık raporu sadece bizim toplumumuz değil dünyanın herhangi bir yerindeki toplumu da etkileyebilir.

Peki bu ne demek? Bu, usulsüz bir şekilde  sağlık raporu alan bir epilepsi hastasının yapacağı kazayla bize, eşimize, çocuklarımıza, annemize, babamıza, akrabalarımıza, komşularımıza vs yani topluma zarar verebilmesi demek.

Böylesi bir durumda “Ehliyeti nereden aldın?” denmemesi için hekiminizin dikkatli hareket etmesi gerekmektedir. Yani, kısaca sağlık şartlarını tam olarak karşılayıp karşılayamadığınızı anlamak için sizi sevk eden hekiminiz aslında insanı ve toplumu koruyan bir kişidir. Size zor geldiği için(!) hekime karşı (aslında devlete karşı) hareketlerde bulunmanız, sizin toplumlara karşı potansiyel bir risk olduğunuzu gösterebilir.

Bu nedenle bizlere zor gelse de kanunları uygulayan kişileri anlamalı ve onlara yardımcı olmalıyız. Böyle yapmamız vatandaşlık görevidir. Aksi şekilde davranmak ise hem toplumda anarşiye neden olur hem de trafikte teröre. Hekimin usulsüz şekilde rapor vermesi ise her şeyden önce devlete ve topluma söylenen bir yalandır.

Özellikle, aile hekimliğinde bu durum daha aşikar olmaktadır. Çünkü, kendi aile hekiminiz sizin sağlık bilgilerinizi Sağlık Bakanlığının E-nabız sisteminden ayrıntılı olarak görebilmektedir. Dahası,  sizi muayene eden  hekiminiz sizi yıllardır takip eden bir aile hekimiyse var olabilen sağlık durumunuzu da ayrıntılı olarak biliyordur.

Kanunlara uygun bir şekilde toplumumuz ve devletimiz için en iyiyi yaparak yaşayabilmek dileğiyle…

Saygılarımla.


Please Login to comment
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir
error: İçerik korumalıdır.