Sağlık Raporu Bildirimi ve Görseller

Sağlık yazanağı bildirimi nedir, nerelerden ulaşılır?

Tanıtım

Yazının son güncellemesi 20 Ocak 2024, güncellemeyi yapan Hekimsel.com

Tanıtım

Rapor ve Sağlık Beyanı

Sizden rapor istenen çoğu durumda artık sizden sağlık raporu için beyan da istenmektedir. Sağlık raporu beyan formları birer sağlık raporu bildirimidir. Bu formlar, sağlık raporu başvurusu öncesi doldurulması gereken formlardır. Bunun dışında bir de sağlık beyanı vardır. Bu da katılacağınız herhangi bir etkinlik öncesi sizden istenebilecek bir sağlık bildirimidir.

Bunu şöyle açıklayabiliriz. Yurt dışında turistik bir geziye katıldınız. Bir tekne turu. Turda bir de isteyenlere tüplü dalış yaptırılıyor. Bunun için gönüllü oldunuz. Bu dalışı size yaptıracak kişi bu konuda kendi isteğinizle dalmak istediğinizi belirten bir yazıya imza atmanızı isteyebilir. Ayrıca, dalışa engel olabilecek hastalıkları size açıklayarak bunların sizde olmadığını sizin imzalı bir şekilde onaylamanızı da isteyebilir. İşte, bu onay işleminiz sağlık beyanınızdır. Bu beyanınız için bir hekime başvurup bu beyanınızı onaylatmanız gerekmemektedir.

Sağlık Raporu İçin Beyan

Sağlık raporu beyanı, sağlık raporu başvurusu öncesi kişinin doldurması gereken bildirim belgesidir. Bildirimin biçimini Sağlık Bakanlığı belirler. Bu belgeler, önceden yalnızca basılı belge biçimindeydi. Ancak, e-rapor bildirimi biçiminde ağ üzerinde de kullanımdadır. Ayrıca, sağlık raporu bildiriminin sağlık raporu düzenlenirken doldurulan sağlık bildirimi olduğu unutulmamalıdır. Sağlık raporu gerektirmeyen durumlarda kullanılan sağlık beyanı değildir. Sağlık raporu beyan formları, başvuru yapılabilecek rapor türü için değişkenlik gösterebilir. Aşağıda, rapor türlerine göre açıklamalar yapılmıştır.

Sürücü Olur Raporu İçin Beyan Belgesi

Rapor düzenlenmesi için, basılı bildirim Ek-10’dur. Adı “Ek-10 Sürücü / Sürücü Adayı Tarafından Doldurulacak Beyan Formu” biçimindedir. 18 yaşından küçükler için, başvuru işlemlerinde sağlık raporu beyan formları basılı belge olarak kullanımdadır. Hekimin istemesine göre doldurulur.

Tanıtım

Sürücü Raporları İçin E-beyan Belgesi

Erişimsel raporların (e-rapor) düzenlenmesiyle, bildirim belgesi de Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak e-devlette e-rapor bildirimi olarak bulunmaktadır. Ancak, 16 yaş üstü kişiler, e-devlet üzerindeki “Kişisel Sağlık Bilgi Formunu” doldurabilirler.

Lisanslı Spor Raporları İçin Bildirim Belgesi

Lisanslı spor etkinlikleri için kişilerden sağlık raporu istenmektedir. 18 yaş altı kişiler için, Ek-6 kullanılmaktadır. Adı “Ek-6 Durumu Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu” olarak geçer. Ancak, 16 yaş üstü e-devleti olanlar için, Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak e-devlet üzerindeki belge kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, 18 yaş altı kişilerin velileri kendi e-devlet oturumlarını kullanarak, çocukları için sağlık beyanında bulunabilirler. Bu sağlık beyanı sağlık raporu gerektirmeyen durumlar için kullanılmaktadır. Bunun için e-devlet üzerinden lisanslı spor etkinliğine katılacak çocuklarını seçerek, sporcu sağlığı başlığına tıklamaları gerekiyor.

Yivsiz Av Tüfeği İçin Bildirim Belgesi

Yivsiz av tüfeği izin belgesi için, sağlık raporu bildirim belgesi “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak e-devlettedir.

Akıl Sağlığı Yerindedir Yazanağı İçin Bildirim Belgesi

Noterlerden istenen “akli meleke raporu” için de bildirim belgesi istenir. Bu belge de “Kişisel Sağlık Bilgi Formu“dur. Ayrıca, “Ek-6 Durumu Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu” da ileri yaş kişler için kullanılabilir.

Tanıtım

Kurumlara ve Kuruluşlara Verilmek Üzere İstenen Sağlık Raporu B eyanı

Okul/Yurt gibi kurumlar ve kuruluşlar için istenen sağlık raporları bildirim belgesi “Kişisel Sağlık Bilgi Formu“dur.

Sağlık Raporu Beyanı İle İlgili Açıklamalar

Basılı sağlık raporu beyanı belgeleri, bu bölüme jpeg biçiminde görsel olarak eklenmiştir. Ayrıca, belgeleri daha kolay indirip kullanabilmeniz için sağlık raporu bildirimleri pdf biçiminde de hekimsele eklenmiştir. Ancak, üzerinde oynanabilen biçimler hekimsele eklenmemiştir. Çünkü, üzerinde oynanabilen biçimlerde yüklenen bildirim belgelerinde değişiklikler yapılması olasıdır. Böylece, Sağlık Bakanlığının belirlediği biçimden uzaklaşma kolaylaşır. Bu nedenle, sağlık raporu beyan belgeleri hekimsele jpeg ve pdf olarak yüklenmiştir.

Basılı Kişisel Sağlık Bildirim Belgeleri

Kişilerin basılı sağlık raporu bildirimi, basılı olarak elinizde olan ve doldurulması gereken yerleri kendinize göre doldurduğunuz bir bildirim belgesidir. Ancak, bu belge yerini 16 yaşın üzerindeki kişiler için e-beyan (e-rapor beyanına) bırakmıştır. 

Belgeyi Yazdırırken

Boş kişisel sağlık bilgi formu matbu şekli ön yüz hekimsel
Durumu bildirir tek hekim raporu için kişiye ait sağlık bilgi formu ön yüz (kişisel sağlık bilgi formu)
Durumu bildirir tek hekim raporu için kişiye ait sağlık bilgi formu arka yüz kişisel sağlık bilgi formu
Durumu bildirir tek hekim raporu için kişiye ait sağlık bilgi formu arka yüz (kişisel sağlık bilgi formu)

Bu belge iki yüzden oluşur. Ayrıca, belgenin iki yüzünü önlü-arkalı olarak yazıcıdan tek sayfa olarak çıkartmanız daha doğru olacaktır. Çünkü, belgenin tek sayfa olması tek bir imza ile onaylanabilmesi anlamına gelir.

Kişiye ait basılı kişisel sağlık bildirim belgesini yazdırabilmek için, Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu bağlantısına tıklayınız.

Tanıtım

E-devlet Kişisel Sağlık Bilgi Belgesi

Basılı sağlık bildirim belgesi dışında e-devlet üzerinden “Kişisel Sağlık Bilgi Formu doldurulur.  Belge geliştirilme aşamasında olup ilk kullanımı sürücü e-raporları için beyan biçiminde başlamıştı. Ancak, diğer beyan belgelerinin de yerini tutacak şekilde geliştirilmesi sürmektedir.

Basılı Sürücü Adayı Bildirim Belgesi

Sürücü adayı sağlık bildirimi, “sürücü olur yazanağı” dileyen kişilerin doldurması gereken belgedir.

30.09.2019 günlü “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile sürücü olur yazanağı bildirimi için “(8) Rapor talep eden kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formunu e-Devlet üzerinden dolduracaktır. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir. Bu yazıya göre, basılı belgeler yalnızca 18 yaş altı kişiler için hekim gerekli görürse velisince doldurulacaktır.

PDF biçimindeki basılı Sürücü Adayı Beyan Formu  için bağlantıya tıklayınız. Belgede kimlik bilgilerinizi ve size yöneltilen soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Size yöneltilen soruların karşısına evet ya da hayırı belirten yere tik koymanız yeterlidir. Ayrıca, size yöneltilen sorulardan sonraki bölümde, tırnak içinde belirtilen tümceyi yazmanız gerekmektedir. Ancak, “Yukarıda belirtilerin bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.” tümcesini kendi el yazınızla yazın. Ayrıca, karşısındaki alanda belirtilen ad, soyad ve tarih bölmelerini de doldurarak imza ile onaylayın. Ancak, belgenin doldurulmasındaki son aşama için tümceyi anlayarak okuyun. Bu bölüm, sağlık durumunuzda oluşan değişimleri, kolluk güçlerine bildirme gerekliliğini anımsatmaktadır. Ayrıca, yazıyı okuyup anladığınızı belirtmek için, karşısındaki onay bölümünü de, imzalamanız gerekir.

Sürücü E-raporu için Kişisel Sağlık Bilgi Belgesi

30.09.2019 tarihli yönergeye göre “(8) Rapor talep eden kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formunu e-Devlet üzerinden dolduracaktır. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir. Pratisyen hekimin/aile hekiminin gerekli görmesi halinde 18 yaşından küçükler için veli ya da vasisi tarafından beyan formu manuel yazılı olarak doldurulur.”. Buna göre, sürücü olur raporları için 18 yaş üstü herkesin e-devlet üzerinden e-bildirim belgesi doldurması istenmektedir.

Kişisel Sağlık Bilgi Formu’nun Doldurulması

Belgeyi doldurmak için https://www.turkiye.gov.tr/saglik-surucu-raporu-beyan-basvurusu bağlantısı kullanılır. Ayrıca, belgenin geliştirilmesi sürmektedir. Adı “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak güncellenmiştir.

Tanıtım

Doğru Bilgileri Yansıtmayan Sağlık Yazanağı Bildirimi Belgesi

Sağlık raporu beyan formları doldururken doğru bilgileri girmeniz gerekmektedir. Çünkü, sağlık raporu düzenlenirken bu bilgileriniz de göz önünde bulundurulacaktır. Ancak, sağlık raporu konusunda kolaya kaçarak yapacağınız yanlış bildirimler, ileride oluşabilecek yargı süreçlerinde sizin için olumsuz işleyecek bir konu olarak karşınıza çıkabilir.

Hekimler Sağlık Bildirimine Göre Mi Yazanak Düzenliyor?

Sağlık raporu bildirimi, kişilerin kendi sağlık durumlarını doğru şekilde bildirmelerini gerektiren bir belgedir. Daha çok ilerideki yargılamalarda kanıt olacak bir belgedir. Ayrıca, hekim, burada belirtilen sağlık konularını da irdeleyerek sağlık raorunu düzenler. Ancak, sağlık raporu düzenlenirken tek kaynak doğal olarak bildirim belgeleri değildir. Çünkü, hekim, sağlık raporu düzenlerken ilgili rapor açısından kişiyi sağlık incelemesinden geçirir. Ayrıca, hekim kişinin sağlık geçmişini, kullandığı ilaçları ve önceki raporlarını da gözden geçirir. Tüm bu verilerden elde ettiği sonuçlara göre düşüncesini raporda belirtir.

Tanıtım

8 thoughts on “Sağlık Raporu Bildirimi ve Görseller”

 1. Hala soruma cevap alamadim lutfen bir bilgilendirme yapabilirmisiniz cunku gorustugum hicbir doktor arkadastan bilgi alamiyorum ya bilgileri yok bu konuda yada bilgi vermek istemiyor olabilirler sizden yardimci olmaniz icin ricaciyim

    1. Sürücü olur raporları için matbu (kağıt üzerinde) yada e-devlet üzerinden e-beyan formu doldurmanız gerekmektedir Ancak, bunun mutlaka e-devlet üzerindeki e-beyan formu olması konusunda kesin bir zorunluluk yoktur. Ancak, e-rapor düzenlenmesinin artık zorunlu hale gelmiş olması nedeniyle, devletimiz tarafından kağıt kullanımının en alt seviyeye indirilmeye çalışılıyor olması ve e-raporların dahi, kağıt ortamda kişilere verilmemesinin isteniyor olması, beyan formu konusunda da aynı yaklaşımın yeğlendiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, matbu beyan formlarının raporu düzenleyen hekim tarafından saklanma mecburiyetinin olması gerekliliği de, rapor düzenleyen hekimin de e-bayan formunun doldurulmasını yeğlemesine neden olabilmektedir.

 2. Aile hekimimden saglik formu doldurdum ama 4 yan bransa yonlendirildim bunun cok uzun olacagini dusundugum icin iptal edip özel hastaneden almak istiyorum e devletteki kisisel bilgi formunu nasil iptal edip özelden hemen rapor alabilirim acaba yardimci olursaniz cok sevinirim

  1. Anladığım kadarıyla, e-beyan formunu doldurarak, sağlık raporu talebi için aile hekiminize başvurmuşsunuz. Dört branşa sevk edilme durumunuz, size düzenlenen raporda belirtilmişse (bu raporu e-devletten görebilirsiniz) bu raporun silinme durumu yoktur. Talep ettiğiniz rapor, sürücü olur raporuysa, mutlaka aile hekiminin sevk etmiş olduğu branşlara başvurmak zorundasınız. Başka bir hekime başvursanız da, sistem size rapor düzenlenmesine izin vermeyecektir. Dolayısıyla, sorun sistemde beyan formunuzun olması değil size düzenlenmiş bir sağlık raporunun olmasıdır. Beyan formunu silmeniz veya değiştirmeniz, düzenlenmiş olan raporu veya yeni başvuru hakkını etkilemeyecektir. Resmi veya özel hastaneye başvurarak, aile hekiminin sevk etmiş olduğu branşlarda muayene olmanızla, raporunuz ancak kesin rapor haline gelebilir.

 3. merhaba ben 08.04.2003 doğuluyum.
  B sınfı ehliyet için ayın 1-10 arası başvuru yaplyorumuş
  sağlık raporunu en erken ne zaman alabilrim pandemi dolayısıyla sıkıntı varmış şuan alabilirimiyim 9unda alabilrim sadece çünkü ayın 10u cumartesi oluyor yardımcı olursanız

  1. Sağlık raporu için yaş kısıtlaması yok. Bu yüzden sağlık raporunuzu istediğiniz zaman alabilirsiniz.

Bir yorum yapın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Tanıtım