Sağlık Raporu Bildirimi ve Görseller

Rapor


Sizden rapor istenen çoğu durumda artık sizden sağlık raporu için bildirim de istenmektedir. Sağlık raporu beyan formları birer sağlık raporu bildirimidir. Sağlık bildirimi, durumunuzla ilgili verdiğiniz yazılı bilgilerdir. Ayrıca, sağlık raporu için bilgilerinizi “sağlık raporu için bildirim” biçiminde de düzenleyebilirsiniz. Unutulmaması gereken, sağlık bildirimi ile sağlık raporu için bildiriminin birbirinden ayrı bildirimler olduğudur. Sağlık bildirimi, sizden doğrudan istenen bir bildirimdir. Bildirimi siz oluşturursunuz. Bunun için bir sağlık kuruluşuna başvurmanız ve bu bildirimi onaylatmanız gerekmez. Benzetmek gerekirse, sağlığınızla ilgili sorununuz olmadığını dilekçeyle belirtmeniz sağlık bildirimidir. Bunu herhangi bir yerin onayı gerekmeden, sizden isteyen kuruma verirsiniz. İşleminiz bu belgeye göre tamamlanır. Ancak, sağlık raporu düzenlenmesi için, doldurulan sağlık bildirimi, bir sağlık raporu bildirimidir. Sağlık raporu bildirimi, sağlık raporu düzenlenmesi için gerekli belgelerden biridir. Sağlık raporu bildirimi, rapor türlerine göre ayrı ayrıdır. Düğmelere tıklayarak, istediğiniz alana ulaşabilirsiniz.

Sağlık Raporu İçin Bildirim

Sağlık raporu bildirimi, sağlık raporu başvurusu için kişinin doldurması gereken bildirim belgesidir. Bildirimin biçimini Sağlık Bakanlığı belirler. Bu belgeler, önceden yalnızca basılı belge biçimindeydi. Ancak, e-rapor bildirimi biçiminde ağ üzerinde de kullanımdadır. Ayrıca, sağlık raporu bildiriminin sağlık raporu düzenlenirken doldurulan sağlık bildirimi olduğu unutulmamalıdır. Sağlık raporu gerektirmeyen durumlarda kullanılan sağlık bildirimi değildir.

Sürücü Olur Yazanakları İçin Bildirim Belgesi

Yazanak düzenlenmesi için, basılı bildirim Ek-10’dur. Adı “Ek-10 Sürücü / Sürücü Adayı Tarafından Doldurulacak Beyan Formu” biçimindedir. 18 yaşından küçükler için, başvuru işlemlerinde sağlık raporu beyan formları basılı belge olarak kullanımdadır. Yaşatbilgenin istemesine göre doldurulur.

Sürücü Raporları İçin E-Bildirim Belgesi

Erişimsel raporların (e-rapor) düzenlenmesiyle, bildirim belgesi de Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak e-devlette e-rapor bildirimi olarak bulunmaktadır. Ancak, 16 yaş üstü kişiler, e-devlet üzerindeki “Kişisel Sağlık Bilgi Formunu” doldurabilirler.

Lisanslı Spor Raporları İçin Bildirim Belgesi

Lisanslı spor etkinlikleri için kişilerden sağlık raporu istenmektedir. 18 yaş altı kişiler için, Ek-6 kullanılmaktadır. Adı “Ek-6 Durumu Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu” olarak geçer. Ancak, 16 yaş üstü e-devleti olanlar için, Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak e-devlet üzerindeki belge kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, 18 yaş altı kişilerin velileri kendi e-devlet oturumlarını kullanarak, çocukları için sağlık bildiriminde bulunabilirler. Bunun için e-devlet üzerinden lisanslı spor etkinliğine katılacak çocuklarını seçerek, sporcu sağlığı balığına tıklamaları gerekiyor.

Yivsiz Av Tüfeği İçin Bildirim Belgesi

Yivsiz av tüfeği izin belgesi için, sağlık yazanağı bildirim belgesi “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak e-devlettedir.

Akıl Sağlığı Yerindedir Yazanağı İçin Bildirim Belgesi


Noterlerden istenen “akli meleke raporu” için de bildirim belgesi istenir. Bu belge, “Kişisel Sağlık Bilgi Formu“dur. Ayrıca, “Ek-6 Durumu Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu” da ileri yaş kişler için kullanılabilir.

Kurumlara ve Kuruluşlara Verilmek Üzere İstenen Sağlık Yazanağı Bildirimi

Okul/Yurt gibi kurumlar ve kuruluşlar için istenen sağlık yazanakları bildirim belgesi “Kişisel Sağlık Bilgi Formu“dur.

Sağlık Raporu Bildirimi İle İlgili Açıklamalar

Basılı sağlık raporu bildirim belgeleri, bu bölüme jpeg biçiminde görsel olarak eklenmiştir. Ayrıca, belgeleri daha kolay indirip kullanabilmeniz için sağlık yazanağı bildirimleri pdf biçiminde de hekimsele eklenmiştir. Ancak, üzerinde oynanabilen biçimler hekimsele eklenmemiştir. Çünkü, üzerinde oynanabilen biçimlerde yüklenen bildirim belgelerinde değişiklikler yapılması olasıdır. Böylece, Sağlık Bakanlığının belirlediği biçimden uzaklaşma kolaylaşır. Bu nedenle, sağlık yazanağı bildirim belgeleri hekimsele jpeg ve pdf olarak yüklenmiştir.


Basılı Kişisel Sağlık Bildirim Belgeleri

Kişilerin basılı sağlık raporu bildirimi, basılı olarak elinizde olan ve doldurulması gereken yerleri kendinize göre doldurduğunuz bir bildirim belgesidir. Ancak, bu belge yerini 16 yaşın üzerindeki kişiler için e-bildirime (e-rapor bildirimine) bırakmıştır. 

Belgeyi Yazdırırken

Boş kişisel sağlık bilgi formu matbu şekli ön yüz hekimsel
Durumu bildirir tek hekim raporu için kişiye ait sağlık bilgi formu ön yüz (kişisel sağlık bilgi formu)
Durumu bildirir tek hekim raporu için kişiye ait sağlık bilgi formu arka yüz kişisel sağlık bilgi formu
Durumu bildirir tek hekim raporu için kişiye ait sağlık bilgi formu arka yüz (kişisel sağlık bilgi formu)

Bu belge iki yüzden oluşur. Ayrıca, belgenin iki yüzünü önlü-arkalı olarak yazıcıdan tek betik olarak çıkartmanız daha doğru olacaktır. Çünkü, belgenin tek betik olması tek bir izim ile onaylanabilmesi anlamına gelir.

Kişiye ait basılı kişisel sağlık bildirim belgesini yazdırabilmek için, Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu bağlantısına tıklayınız.

E-devlet Kişisel Sağlık Bilgi Belgesi

Basılı sağlık bildirim belgesi dışında e-devlet üzerinden “Kişisel Sağlık Bilgi Formu doldurulur.  Belge geliştirilme aşamasında olup ilk kullanımı sürücü e-yazanakları için bildirim biçiminde başlamıştı. Ancak, diğer bildirim belgelerinin de yerini tutacak şekilde geliştirilmesi sürmektedir.

Basılı Sürücü Adayı Bildirim Belgesi

Sürücü adayı sağlık bildirimi, “sürücü olur yazanağı” dileyen kişilerin doldurması gereken belgedir.

30.09.2019 günlü “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile sürücü olur yazanağı bildirimi için “(8) Rapor talep eden kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formunu e-Devlet üzerinden dolduracaktır. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir. Bu yazıya göre, basılı belgeler yalnızca 18 yaş altı kişiler için yaşatbilge gerekli görürse doldurtulacaktır.

PDF biçimindeki basılı Sürücü Adayı Beyan Formu  için bağlantıya tıklayınız. Belgede kimlik bilgilerinizi ve size yöneltilen soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Size yöneltilen soruların karşısına evet ya da hayırı belirten çarpı veya tik koymanız yeterlidir. Ayrıca, size yöneltilen sorulardan sonraki bölümde, tırnak içinde belirtilen tümceyi yazmanız gerekmektedir. Ancak, “Yukarıda belirtilerin bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.” tümcesini kendi el yazınızla yazın. Ayrıca, karşısındaki alanda belirtilen ad, soyad ve tarih bölmelerini de doldurarak izim ile onaylayın. Ancak,belgenin doldurulmasındaki son aşama için tümceyi anlayarak okuyun. Bu bölüm, sağlık durumunuzda oluşan değişimleri, kolluk güçlerine bildirme gerekliliğini anımsatmaktadır. Ayrıca, yazıyı okuyup anladığınızı belirtmek için, karşısındaki onay bölümünü, imlemeniz gerekir.


Sürücü E-raporu için Kişisel Sağlık Bilgi Belgesi

30.09.2019 tarihli yönergeye göre “(8) Rapor talep eden kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formunu e-Devlet üzerinden dolduracaktır. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir. Pratisyen hekimin/aile hekiminin gerekli görmesi halinde 18 yaşından küçükler için veli ya da vasisi tarafından beyan formu manuel yazılı olarak doldurulur.”. Buna göre, sürücü olur raporları için 18 yaş üstü herkesin e-devlet üzerinden e-bildirim belgesi doldurması istenmektedir.

Kişisel Sağlık Bilgi Formu’nun Doldurulması

Belgeyi doldurmak için https://www.turkiye.gov.tr/saglik-surucu-raporu-beyan-basvurusu bağlantısı kullanılır. Ayrıca, belgenin geliştirilmesi sürmektedir. Adı “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak güncellenmiştir.

Doğru Bilgileri Yansıtmayan Sağlık Yazanağı Bildirimi Belgesi

Sağlık raporu beyan formları doldururken doğru bilgileri girmeniz gerekmektedir. Çünkü, sağlık yazanağı düzenlenirken bu bilgileriniz de göz önünde bulundurulacaktır. Ancak, sağlık yazanağı konusunda zorlanmamak adına yapacağınız yanlış bildirimler, ileride oluşabilecek yargı süreçlerinde sizin için olumsuz işleyecek bir konu olarak karşınıza çıkabilir.


Yaşatbilge Sağlık Bildirimine Göre Mi Yazanak Düzenliyor?

Sağlık yazanağı bildirimi, kişilerin kendi sağlık durumlarını doğru şekilde bildirmelerini gerektiren bir belgedir. Daha çok ilerideki yargılamalarda kanıt olacak bir belgedir. Ayrıca, yaşatbilge, burada belirtilen sağlık konularını da irdeleyerek sağlık yazanağını düzenler. Ancak, sağlık yazanağı düzenlenirken tek kaynak doğal olarak bildirim belgeleri değildir. Çünkü, yaşatbilge, sağlık yazanağını düzenlerken ilgili yazanak açısından kişiyi sağlık incelemesinden geçirir. Ayrıca, yaşatbilge kişinin sağlık geçmişini, kullandığı emleri ve önceki yazanaklarını da gözden geçirir. Tüm bu verilerden elde ettiği sonuçlara göre düşüncesini yazanakta belirtir.

8 thoughts on “Sağlık Raporu Bildirimi ve Görseller”

 1. Hala soruma cevap alamadim lutfen bir bilgilendirme yapabilirmisiniz cunku gorustugum hicbir doktor arkadastan bilgi alamiyorum ya bilgileri yok bu konuda yada bilgi vermek istemiyor olabilirler sizden yardimci olmaniz icin ricaciyim

   1. Ehliyet icin ozel hastaneden saglık raporu alirken mutlaka e devletten saglık beyan formunu doldurmaliyim???

    1. Sürücü olur raporları için matbu (kağıt üzerinde) yada e-devlet üzerinden e-beyan formu doldurmanız gerekmektedir Ancak, bunun mutlaka e-devlet üzerindeki e-beyan formu olması konusunda kesin bir zorunluluk yoktur. Ancak, e-rapor düzenlenmesinin artık zorunlu hale gelmiş olması nedeniyle, devletimiz tarafından kağıt kullanımının en alt seviyeye indirilmeye çalışılıyor olması ve e-raporların dahi, kağıt ortamda kişilere verilmemesinin isteniyor olması, beyan formu konusunda da aynı yaklaşımın yeğlendiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, matbu beyan formlarının raporu düzenleyen hekim tarafından saklanma mecburiyetinin olması gerekliliği de, rapor düzenleyen hekimin de e-bayan formunun doldurulmasını yeğlemesine neden olabilmektedir.

 2. Aile hekimimden saglik formu doldurdum ama 4 yan bransa yonlendirildim bunun cok uzun olacagini dusundugum icin iptal edip özel hastaneden almak istiyorum e devletteki kisisel bilgi formunu nasil iptal edip özelden hemen rapor alabilirim acaba yardimci olursaniz cok sevinirim

  1. Anladığım kadarıyla, e-beyan formunu doldurarak, sağlık raporu talebi için aile hekiminize başvurmuşsunuz. Dört branşa sevk edilme durumunuz, size düzenlenen raporda belirtilmişse (bu raporu e-devletten görebilirsiniz) bu raporun silinme durumu yoktur. Talep ettiğiniz rapor, sürücü olur raporuysa, mutlaka aile hekiminin sevk etmiş olduğu branşlara başvurmak zorundasınız. Başka bir hekime başvursanız da, sistem size rapor düzenlenmesine izin vermeyecektir. Dolayısıyla, sorun sistemde beyan formunuzun olması değil size düzenlenmiş bir sağlık raporunun olmasıdır. Beyan formunu silmeniz veya değiştirmeniz, düzenlenmiş olan raporu veya yeni başvuru hakkını etkilemeyecektir. Resmi veya özel hastaneye başvurarak, aile hekiminin sevk etmiş olduğu branşlarda muayene olmanızla, raporunuz ancak kesin rapor haline gelebilir.

 3. merhaba ben 08.04.2003 doğuluyum.
  B sınfı ehliyet için ayın 1-10 arası başvuru yaplyorumuş
  sağlık raporunu en erken ne zaman alabilrim pandemi dolayısıyla sıkıntı varmış şuan alabilirimiyim 9unda alabilrim sadece çünkü ayın 10u cumartesi oluyor yardımcı olursanız

  1. Hekimsel.com

   Sağlık raporu için yaş kısıtlaması yok. Bu yüzden sağlık raporunuzu istediğiniz zaman alabilirsiniz.

Bir yorum yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Reklamlar
Bağlantıyı kopyala