Lisanslı Sporcular İçin Sporcu Sağlık Raporu

Lisanslı sporcular

Sporcu sağlık raporlarının hangi durumlarda gerektiği ve nasıl başvuru yapılması gerektiği ile ilgili yazı.

Tanıtım

Yazının son güncellemesi 13 Mayıs 2024, güncellemeyi yapan Hekimsel.com

Tanıtım

Lisanslı Sporcular için Sporcu Sağlık Raporları Kimlerden İstenmektedir?

Eskiden, spor raporları konusunda, ne yazık ki kimi kişiler ya da kurumlar, uygunsuz yönlendirmeler yapabilmektelerdi. Ardı ardına gelen yasal değişikliklerle, kurumlar arasındaki görüş ayrılıkları kuşkuya yer vermeyecek biçimde giderilmeye çalışılmıştır. Böylece, uygulamadaki gereksiz sağlık raporu istemlerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bunların başında da basılı belge olarak rapor düzenlenmemesi gelmektedir. Artık, çoğu rapor e-rapor biçimine evrilmiştir. Sonuç olarak, yalnızca “Lisanslı Spor Etkinliklerinde” bulunacak kişilerden, lisanslı sporcular için sağlık raporu istenmektedir. Bunun dışında halk koşusu, spor kursları, turnuvalar gibi lisans gerektirmeyen spor etkinlikleri için, sporcu sağlık raporu gerekmemektedir. Bu yazıda anlatılan işlemler özellikle özel spor kurslarına başvuran kişilerle ilgilidir. Okul sporlarıyla ilgili başka bir bilgilendirme yazımız vardır.

Lisans Gerektirmeyen Spor Etkinliklerinde Sağlık Bildirimi Yeterlidir.

Sporcu sağlık raporu düzenlenmesi gerekliliği yalnızca LİSANSLI SPORCULAR İÇİN (ya da LİSANS çıkartacak sporcu adayları için) geçerlidir. Bunun dışındaki lisans gerektirmeyen spor etkinlikleri için bireylerden rapor isteminde kimse bulunmamalıdır. Ancak, kişilerden spor etkinliğine katılımlarında, ilgili sporu yapmalarına engel herhangi bir durumun, hastalığın olmadığına ilişkin sağlık bildirimi (beyanı) istenmesinin önü açıktır. Bu beyanları; kişiler, 18 yaşın üzerindeyseler ve kısıtlılıkları yoksa kendileri, kısıtlılıkları varsa yasal vasileri, 18 yaşın altındaysalar velileri ya da vasileri verirler.

Kursun İlk Günlerinde Çocuğumdan Sağlık Raporu İstediler.

Bu konuda bazı geri dönüşler şöyledir. Siz, çocuğunuzu özel bir spor kursuna yazdırdınız. Kursta 50 çocuk daha var. Sağlık raporu 50 çocuktan da isteniyor. Sonrasında, 2-3 gün süre verilip, raporu en kısa sürede getirmeniz isteniyor. Bu yanlış bir uygulamadır. Özel bir kursa yazılan 50 çocuktan spor raporu istenmesi başvurduğunuz yerdeki sağlık işleyişini bozacak düzeyde olur. Böyle bir belge yasal olarak gerekli görülmemesine karşın, sizin buna yönlendirlmeniz de suçtur.

Spor kursuna çocuğunuzu yazdırabilirisiniz. Sizden en çok, çocuğunuzun sağlık durumuyla ilgili, bir sağlık beyanı istenir. Bu beyanı da siz doldurur ve imzalarsınız. Bir doktora başvurmanız gerekmez. Çocuğunuz 2-3 ay kursa gider gelir, eğitmenleri çocuğunuzda yetenek görür. Sizinle bu durumda yeniden görüşürler. Çocuğunuzun sporcu olmaya uygun bir çocuk olduğunu, onu daha çok çalıştırıp yarışmalara katılabileceklerini vb. size anlatırlar. Sizin onayınızı isterler. İşte, bu tür bir aşamaya çocuğunuz gelmişse o zaman kendisine LİSANS çıkartılacaktır. Böylece, lisanslı sporcular için sağlık raporuna yönlendirilen çocuk sayısı da 50 kişi olmaz, 5-10 kişi olur. Böyle bir aşamaya gelen çocuğunuzun da ona yaraşır bir sağlık incelemesinden geçmesi gerekir. İşte, böyle bir durumda aşağıda anlattığımız işlemler ve yönlendirmeler çocuğunuza uygulanır. İlgili uzmanların da değerlendirmesiyle lisanslı sporcular için sağlık raporu kendisine düzenlenir.

Tanıtım

Lisans Gerektiren Her Spor Dalı İçin Lisanslı Sporcu Sağlık Raporu Gerekir Mi?

Lisanslı sporcular için sağlık raporu düzenlenmesi konusunda kazanılan başarı, kimi konularda sorunlar yaşanmasını engeleyememişti. Bunlardan biri de satranç gibi spor dallarıdır. Bunlar, spor kapsamına alınmış ve federasyonu da olan efor gerektirmeyen spor dallarıdır. Bu konuda hekimler, sağlık raporu düzenlerken neye önem verecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlardı.

Hekimler ve yurttaşlar için bu konuda da bir çözüm bulunmuş oldu. İlgili federasyonca, spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınmasıyla sorun çözülmüş oluyor. Bu durumunda, sağlık raporuna gerek olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı bildirim yeterli olmaktadır.

Lisanslı spor dalı da olsa her lisanslı spor dalı için artık lisanslı sporcular için sağlık raporu gerekmemektedir.

Lisanslı Sporcular İçin Rapor Ne Zaman Gerekir?

Sporcu sağlık raporu yalnızca lisanslı bir spor etkinliğinde istenmektedir. Bunun yanı sıra ilgili federasyonun sporcu sağlık raporuna gerek duyulduğunu belirtmesi üzerine de istenmektedir.

Ayrıca, son düzenlemelerin ardından sporcu sağlık raporları konusunda bir düzenleme yapıldı. Federasyonunun uygun görmesine bağlı olarak yalnızca ilk LİSANSLANDIRMA işlemleri için rapor istenmektedir. Kimi federasyonlar, ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde “Sağlık Raporu” koşulunu kaldırılarak beyanda bulunma yeterliliği getirdi.

Okul Sporları İçin Lisanslı Sporcular Sağlık Raporları Nasıl Düzenlenmektedir?

Okullarda yapılacak lisanslı spor etkinlikleri içinde benzer düzenlemeler yapılmaktadır. Bu konudaki en son durum ilgili yazıda açıklanmaktadır.

Rapor İçin Hekime Başvuru

Yukarıda sözü geçen bütün koşulları sağlıyorsanız, hekime sağlık raporu için başvurabilirsiniz. Ancak, bunun için sizin yönlendirilme işleminizin e-devlet üzerinden yapılmış olması gerekmektedir. Bu konuda bağlı olduğunuz spor takımı yetkililerinden  bilgi alabilir ve gerekli işlemlerin yapılmasını istemelisiniz.

Ayrıca, hekiminize başvurmadan önce, 15 yaşından küçükseniz Kişiye Ait sağlık Beyan Formu“nu buradan indirip doldurabilirsiniz. Ancak, bir büyüğünüzce onaylanması gerekmektedir.

Tanıtım

Hangi Hekime Başvurmalıyım?

Hangi hekime başvurmalıyım sorusunun yanıtıysa, bölgenizde spor hekimi varsa spor hekimine başvurmanızdır. Aile hekimize ya da yaşınıza göre ilgili uzmanlık alanlarına başvurursanız gerekli yönlendirmeleri e-rapor üzerinden onlar da yapacaktır. Aile hekiminiz ya da hastanelerde bulunan aile hekimliği, dahliye (18 yaş ve üzeryseniz) ya da çocuk (18 yaş altı) uzmanları da sizi e-rapor üzerinden ilgili bölümlere yönlendirebilirler. Sağlık incelemesinden geçtiğiniz hekim sizi spor hekimliği, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları uzmanlık alanlarına e-rapor üzerinden yönlendireblir. Bu bölümlere başvurmanız özellikle ilk kez bir spora başlarken, kendi sağlığınız için çok önemlidir. Olanağınız varsa, hekiminizden daha önceden buluşma günü alınız. Ayrıca, 18 yaşın altındaysanız yanınızda velinizle başvurunuz. Düzenlenen raporlar tek hekim raporu olduğu için, bu sağlık raporlarının düzenlenmesini çoğu hekim yetkileri kapsamında yapabilmektedir.

Son Düzenlemeler ve Sağlık Raporu Konusu

Son düzenlemelerle, her federasyon kendi lisans ve vize işlemleriyle ilgili düzenlemeler yapmaktadır. Ancak, genel koşullar yukarıdaki gibi değiştirilmiştir. Böylece, yurttaşların yılda bir kaç kez spor raporu için sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önüne geçilmiştir.

Ancak, aile hekimlikleri birimlerinin  sporcu sağlık raporu düzenlenmesinde yetersiz kalabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda, ilk lisans başvurusu için yönlendirilecek olan sporcu adaylarının ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirilmesi çok önemlidir. Sporculara düzenlenecek olan sağlık raporlarında çok özenli olunması gerekmektedir. Bu raporlar, kendilerine e-rapor üzerinden yönlendirme yapıldığında kardiyoloji, göğüs hastalıkları ya da spor hekimleri tarafından kesin biçimde düzenlenebilirler. Bu raporların düzenlenmesi için aile hekimi koşulu yoktur. Aile hekiminin değerlendirmesi sonrası da ilgili uzmanlıklara yönlendirilebileceğinizi unutmayın.

Burada özellikle uyulması gereken konu tüm işlemlerin e-rapor üzerinden yapılmasıdır. Şöyle ki; siz ilk başvuruyu aile hekiminize yaptınız. Aile hekiminiz sizi sağlık incelemesinden geçirdi. Gerekli ölçümlerinizi ve e-nabız bilgilerinizi göden geçirdi. Gerekli tüm bilgileri e-rapor üzerinden girdi. Size, basılı bir belge vermeden sizi çocuk uzmanına yönlendirdi. Çocuk uzmanı da gerekli sağlık incelemesini yaparak sizi e-rapor üzerinden çocuk kardyolojisine (çocuk kalp hastalıklarına) yönlendirdi. Yine size bir basılı belge vermesine gerek yok. Çünkü, tüm bilgiler ve işlemler e-rapor üzerinden yapılıyor. E-nabız üzerinden de bu raporları görebiliyorsunuz. Bu yönlendirilme üzerine de çocuk kalp hastalıklarına başvurdunuz ve çocuk kalp hastalıkları uzmanı da size vereceği kesin raporu yine e-rapor üzerinden işlemek gereğinde. Bu işlemi yapmadığında sporcu sağlık raporunuz e-raporda görünmemektedir. Çocuk kalp hastalıkları uzmanı size basılı bir belge verse de bu bilgiler e-rapora geçmediği için geçerli değildir. Bu konuda uyanık olmanız gerekir. Kesin olarak e-rapor üzerinden işleminizin bitirilmesi gerekmektedir.

Tüm bu işlemler sağlık raporu için, size de çok uzun işlemler gibi mi geldi. Doğrudur. İşte tam olarak bu nedenle, yasal olmayan sağlık raporu istemlerinin yasalarla önüne geçilmesine çalışılmaktadır. Gerçekten sağlık raporu gereksinimi olan kişilerin tam bir sağlık incelemesinden geçmelerinin önü açılmaya çalışılmaktadır.

Büyük Özel Spor Takımları Bizden Lisans İçin Sağlık Raporu İstedi. Kime Başvurmalıyız?

Bu tür takımların kendi spor hekimleri vardır. Kendileri profesyonel sporcularını nasıl dönem dönem anlaşmalı kurumlarında sağlık incelemesinden geçiriyorlarsa, bunu size de uygulamaları gerekir. Küçük büyük sporcu demeden kendi takımlarına alacakları sporcuları da kendileri rapor için sağlık incelemesinden geçirmelilerdir. Bu tür durumlarda özellikle birinci basamağa, aile hekimlerinize başvurmayın. Sizin ya da çocuğunuzun yaşamının önemli olduğunu düşünüyorsanız, sizi isteyen takımın da size değer verdiğini göstermesi gerekir.

Tanıtım

Bir yorum yapın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Tanıtım