Sağlık Raporu Beyan Formları ve Görselleri


Sağlık Raporu

Sağlık raporu kavramının ne olduğunu ve sağlık raporlarının çeşitlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla anlatıldığı sağlık raporu konusunda, bu raporlar düzenlenirken doldurulmak zorunda kalınan, sağlık raporu beyan formları konusu da siteye bu yazıyla eklenmiş oldu.İlgili bağlantıları tıklayarak bu konuda ayrıntılı bilgiye ulaşabillirsiniz.

Sağlık Raporu Şekilleri

Kurumların sizden istediği sağlık raporu için hekiminize başvurduğunuzda, her çeşit sağlık raporu talebine göre hekiminizin size düzenleyeceği sağlık raporlarının yönetmelikleri farklı olduğu gibi, en son elinize aldığınız sağlık raporunun şekillerinin yani formatlarının da farklı olabileceğini unutmayın.

Sağlık raporu konusunda yetkili kurum Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık raporu düzenleyen hekimlerin çoğu da Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışmaktadırlar. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın izni ve görüşü olmadan sizden istenen bir sağlık raporu olduğunda, hekiminiz size sağlık raporu düzenleyemeyecektir. Çünkü, düzenlenecek sağlık raporunun neye göre, nasıl düzenleneceği konusunu Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere iletmesi gerekmektedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı düzenlenen sağlık raporunun şeklini de belirlemelidir. Hangi raporlara resim konulacağı, hangi raporlarda resim olmayacağı gibi konularda yani sağlık raporunun şekliyle ilgili konularda da Sağlık Bakanlığı yetkilidir.  Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen formatların dışında, hiç kimsenin ve/veya kurumun bu formatları değiştirme hakkı yoktur. Ayrıca, yine hiç kimsenin ve/veya kurumun raporu düzenleyen hekime/hekimlere ilgili formatın dışında, düzenlenen rapor formatına ekleme veya çıkartma yaptırma yetkileri de yoktur.


Sağlık Raporu Çeşitlerine Göre Formatlar

Sağlık raporlarının çeşitlerine göre sağlık raporu formatları da farklı olabilmektedir. Sağlık raporu formatları düzenlenen sağlık raporunun şekil olarak nasıl olması gerektiğini gösteririr. Ancak, sağlık raporu düzenlenirken uyulması gereken format içerisine ayrıca sağlık raporu beyan formları da dahildir. Dolayısıyla, kullanılan sağlık raporu beyan formları da farklılık gösterebilir.

Sağlık Raporu Beyan Formları

Sağlık Beyanı

Sağlık beyanı, talep edilen sağlık raporu için kişinin doldurması gereken beyan formlarıdır. Sağlık raporu formatına uygun olarak ve sağlık raporu çeşidine göre de farklılaşabilen bu beyan formları da Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu formlar şimdiye kadar sadece matbu evrak şeklindeydi. Ancak, e-devlet sistemine dahil olan hizmetler arttıkça, e-devlet sistemi üzerinde de e-beyan formu da oluşturuldu ve kullanıma sunuldu. Burada bahsedilen sağlık beyanı, tarafınıza sağlık raporu düzenlenirken, sizden istenecek olan sağlık beyanıdır, sağlık raporu gerektirmeyen durumlarda kullanılan sağlık beyanı kastedilmemektedir.

Sürücü Raporları İçin Beyan Formu

Sürücü raporları için matbu beyan formu Ek-10 formu olup, tam adı “Ek-10 Sürücü / Sürücü Adayı Tarafından Doldurulacak Beyan Formu” olarak geçmektedir. Ancak, e-rapor sistemine geçişle birlikte, bu form artık yerini e-beyan formuna bırakmıştır. 18 yaşından küçükler için ise sürücü olur raporu alma işlemlerinde matbu form kullanılmaya devam edecektir. 

Sürücü Raporları İçin E-beyan Formu


E-rapor sistemine geçişle birlikte sürücü raporları düzenlenirken kullanılan asıl beyan formu Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak e-devlet üzerinde yerini almıştır.

Lisanslı Spor Raporları İçin Beyan Formu

Lisanslı spor faaliyetlerinde bulunacak kişilerden sağlık raporu talep edildiğinde bugüne kadar doldurulması gereken beyan formu “Ek-6 Durumu Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu” olarak adlandırılmakta olan formdu. Ancak, e-rapor sistemiyle e-beyan sistemine de geçilmiş olup, 18 yaşın üzerindeki kişilerin doldurması gereken asıl beyan formu Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak e-devlet üzerinde yerini almıştır. 18 yaşın altındakiler için ise matbu formun doldurulması ve velileri tarafından imzalanması gerekliliği devam etmektedir.

Yivsiz Av Tüfeği İçin Beyan Formu

Yivsiz av tüfeği ruhsatı alınması için istenen sağlık raporu için doldurulması gereken beyan formu da “Ek-6 Durumu Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu“ydu. Ancak, e-rapor sistemiyle e-beyan sistemine de geçilmiş olup, 18 yaşın üzerindeki kişilerin doldurması gereken asıl beyan formu Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak e-devlet üzerinde yerini almıştır.

Akli Meleke Raporu İçin Beyan Formu

Noterlerden veya Tapu Müdürlüklerinden istenen “akli meleke raporu” olarak adlandırılan rapor türü için de doldurulması gereken beyan formu “Ek-6 Durumu Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu“ydu. Ancak, e-rapor sistemiyle e-beyan sistemine de geçilmiş olup, 18 yaşın üzerindeki kişilerin doldurması gereken asıl beyan formu Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak e-devlet üzerinde yerini almıştır.

Kurumlara ve Kuruluşlara Verilmek Üzere İstenen Raporlar İçin Beyan Formu

Okul/Yurt gibi kurumlara ve kuruluşlara verilmek üzere istenen sağlık raporları için doldurulması gereken beyan formu da “Ek-6 Durumu Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu“ydu. Ancak, e-rapor sistemiyle e-beyan sistemine de geçilmiş olup, 18 yaşın üzerindeki kişilerin doldurması gereken asıl beyan formu Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak e-devlet üzerinde yerini almıştır.

Sağlık Raporu Beyan Formları Hakkında Açıklamalar

Günümüzde kullanılan matbu sağlık raporu beyan formları, bu bölüme jpeg formatında resim olarak eklenmiştir. Ayrıca, formları daha rahat indirip kullanabilmeniz için sağlık raporu formları pdf formatında  da siteye eklenmiştir. Sağlık raporu beyan formları üzerinde değişiklik yapabilinecek formatlarda siteye eklenmemiştir. Çünkü, üzerinde değişiklik yapılabilecek şekillerde siteye yüklenen sağlık raporu beyan formları kullanılırken formlarda eksiklikler, yanlışlıklar oluşabilir. Bu durumda, Sağlık Bakanlığının belirlediği formattan uzaklaşılmış olur. Bu nedenle sağlık raporu formları siteye jpeg ve pdf olarak yüklenmiştir.

Kişiye Ait Sağlık Beyan Formları

Matbu Kişiye Ait Sağlık Beyan Formu

Kişilerin sağlık raporu taleplerinde matbu olarak özel başka bir beyan formu belirtilmediği takdirde (sürücü olur raporu için istenen beyan formu gibi özel formlar dışında) doldurmaları zorunlu olan en genel matbu beyan formudur. Bu formun şekli resimdeki gibidir. Tek hekim sağlık raporu gibi sağlık raporları düzenlenmeden önce doldurulması gereken sağlık raporu beyan formu olup, kişilerin sağlıklarıyla ilgili bildikleri durumları imzaları ile belirttikleri sağlık beyanlarıdır. Ancak, bu form artık yerini 18 yaşın üzerindeki kişiler için e-beyan formuna bırakmıştır. 

Formu Yazdırtırken Dikkat Edin.

Boş kişisel sağlık bilgi formu matbu şekli ön yüz hekimsel
Durumu bildirir tek hekim raporu için kişiye ait sağlık bilgi formu ön yüz (kişisel sağlık bilgi formu)
Durumu bildirir tek hekim raporu için kişiye ait sağlık bilgi formu arka yüz kişisel sağlık bilgi formu
Durumu bildirir tek hekim raporu için kişiye ait sağlık bilgi formu arka yüz (kişisel sağlık bilgi formu)

Bu form iki sayfadan oluşur.Formu buradan indirip kullanacaksanız formun iki sayfasını önlü-arkalı olarak yazıcıdan çıkartmanız daha doğru olacaktır.

Formun Doldurulması

Formu doldurmaya başlarken öncelikle formun sizden ne için istendiğini işaretlemeniz gereken kutucuklara tik atmanız gerekmektedir.(Spor lisansı, akli meleke, yivsiz av tüfeği vs) Kişisel bilgileri ve tarihi girdiğiniz ilk kısımla başlayan form, devamında ise soygeçmiş bilgilerinizi sorgulamaktadır.

Soygeçmiş Sorgulaması

Soygeçmiş bilgilerinizi girerken, anne, baba, dayı, amca, hala, teyze, dede, babaanne,anneanne gibi kişilerin sağlık bilgilerini göz önüne alarak formun bu kısmını doldurmanız gerekmektedir.

Kişisel Sağlık Geçmişinizin Sorgulanması

Soygeçmişinizin sorgulandığı bölümden sonra ise sizin kendi sağlık bilgileriniz sorgulanmaktadır.

Sizin sağlık geçmişinizle ilgili bölümdeki her soru direk olarak size sorulmaktadır. Bu kısmı doldururken, bir sağlık profesyoneli gibi doldurmanız elbette beklenmiyor ancak sizin kendi sağlığınızla ilgili bildiklerinizin hepsini bu kısımda doğru bir şekilde paylaşmanız istenmektedir.

Sağlık raporu beyan formunun sonuna doğru, varsa kullandığınız cihazları, protezleri ve gözlük, lens gibi araçları da yazmanız istenmektedir.Ayrıca, var olan engellilik durumunuzu da belirtebileceğiniz bir alan mevcuttur.

Sağlık beyan formunuzu doldururken, eğer bu formu spor lisansı için kullanacaksanız, hangi spor dalı, hangi spor kulübü için doldurduğunuzu belirtmeniz gerekiyor.

En son kısımda ise imza alanları mevcut. Formu doldurduğunuz anda, eğer 18 yaş ve üstündeyseniz formu kendiniz, 18 yaşından küçükseniz formu veliniz imzalamalıdır.  Ayrıca, ek kısıtlılık durumunuz varsa formu yasal vasiniz imzalamalıdır.

Kişiye ait matbu kişisel sağlık beyan formunu yazdırabilmek için, Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu bağlantısına tıklayınız.

E-devlet Kişisel Sağlık Bilgi E-beyan Formu

Matbu sağlık formu dışında e-devlet üzerinden de “Kişisel Sağlık Bilgi Formu doldurulabilir.  Form hala geliştirilme aşamasında olup ilk kullanımı e-sürücü raporları için beyan formu şeklinde başlamış ve diğer beyan formlarının da yerini tutacak şekilde geliştirilmeye devam etmektedir.

Sürücü Adayı Beyan Formları

Matbu Sürücü Adayı Beyan Formu


Sürücü Adayı Beyan Formu, “Sürücü Olur Raporu” talep eden kişilerin doldurması gereken formdur. Sağlık raporu formları az önce de belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı tarafından doldurulması gerekli tutulan formlardır.

30.09.2019 tarihli “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile sürücü olur raporu beyan formu için “(8) Rapor talep eden kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formunu e-Devlet üzerinden dolduracaktır. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir.
Pratisyen hekimin/aile hekiminin gerekli görmesi halinde 18 yaşından küçükler için veli ya da vasisi tarafından beyan formu manuel yazılı olarak doldurulur.” ifadesine yer verilmiştir. Bu ibareye göre matbu formlar sadece 18 yaş altı kişiler için hekim gerekli görürse doldurtulacaktır.

PDF formatındaki yazdırılabilir Sürücü Adayı Beyan Formu  için bağlantıya tıklayınız

Bu form doldurulurken kimlik bilgilerinizi ve size yöneltilen soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Size yöneltilen soruların karşısına evet ya da hayırı temsilen çarpı veya tik koymanız yeterlidir. Ayrıca, size yöneltilen sorulardan sonraki bölümde, tırnak içinde belirtilen “Yukarıda belirtilerin bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.” ifadesini kendi el yazınızla yazıp, karşısındaki alanda belirtilen ad, soyad ve tarih kısımlarını da doldurarak imzalamanız gerekmektedir.

Bu formun doldurulmasındaki son aşama ise, ileride sağlık durumunuzda meydana gelebilecek durumları, emniyet müdürlüklerine bildirmeniz gerektiği konusundaki uyarı metnidir. Elbette, bu metni doldurmayacaksınız ama metnin karşısındaki imza bölümüne, bu kısmı okuyup anladığınıza dair imza atmanız gerekiyor.

Sürücü E-raporu için Kişisel Sağlık Bilgi Formu

Sağlık Bakanlığı’nın kademeli olarak e-rapor sistemine geçmesi ile birlikte, bazı e-raporların düzenlenebilmesi için e-beyan formu e-devlet üzerinde (şimdilik sadece e-devlet tarayıcı versiyonlarında mevcuttur,  mobil telefonlardaki uygulama üzerinde henüz mevcut değil ) kullanıma sunulmuştur. Bu formu cep telefonları üzerindeki e-devlet uygulaması ile şu an için dolduramıyorsunuz. Ancak, cep telefonundan internet tarayıcınıza girip,  e-devlet sitesine tarayıcıdan girerseniz bu forma ulaşabilirsiniz.

30.09.2019 tarihli yönergeye göre “(8) Rapor talep eden kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formunu e-Devlet üzerinden dolduracaktır. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir.
Pratisyen hekimin/aile hekiminin gerekli görmesi halinde 18 yaşından küçükler için veli ya da vasisi tarafından beyan formu manuel yazılı olarak doldurulur.” sürücü olur raporları için 18 yaş üstü herkesin e-devlet üzerinden e-beyan formu doldurması isteniyor.

Kişisel Sağlık Bilgi Formu’nun Doldurulması

Formu doldurmak için https://www.turkiye.gov.tr/saglik-surucu-raporu-beyan-basvurusu bağlantısını kullanabilirsiniz. Form geliştirilmeye devam edilmekte olup adı “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” olarak güncellenmiştir ve sürücü raporları dışındaki raporlarda da beyan formu olarak kullanılabilecek hale gelmiştir.

Formu Doldururken Dikkat edilmesi Gereken Noktalar

E-devlet üzerindeki bu formu doldurmadan önce dijital ortamdaki fotoğrafınızı önceden hazırlamanızı öneririm. Bunun için ya telefonunuzdan fotoğrafınızı çekebilir ya da çekilmiş olan bir fotoğrafınızın cep telefonu ile tekrar fotoğrafını çekebilirsiniz. Ama, en iyisi fotoğrafçının  size fotoğrafınızı dijital ortamda göndermesi olacaktır.

Boy ve kilo bilgilerinizi girerken küsurat girmeyin.

Soygeçmişin Sorgulanması


E-beyan formunu doldururken matbu forma benzer olarak ilk önce ailede var olan hastalıklar sorgulanıyor. Bu hastalıklar sorgulanırken sayfada bütün olarak karşımıza çıkıyorlar. Ailede bir hastalığın varlığına evet denilmişse, bu konu ile ilgili açıklama isteniyor. Açıklama kısmına hastalığın ne olduğu ve kimde olduğu yazılabilir.

Kişisel Sağlık Geçmişinizin Sorgulanması

Aile ile ilgili sorulardan sonra ekrana tek tek sorular gelmektedir. Bu sorular bize sorulan sorular. Bu sorularda sorulan hastalıkların bizde olması durumunda evet seçeneğini işaretleyerek, gerekli açıklamaları yapmamız gerekiyor. Örneğin göz ile ilgili rahatsızlıklarımız varsa soru da görme kusuru, renk körlüğü, gece körlüğü bir arada sorulmaktayken açıklama kısmına tam olarak sizde hangi rahatsızlığın olduğunu yazmanız gerekiyor. Bu şekilde tüm soruları cevaplıyorsunuz.

Yanlış ve Eksik Olduğunu Düşündüğünüz Yerleri Düzeltin

Tüm soruları cevapladığınızda isterseniz yeniden düzenlemeler de yapabilirsiniz. Bu şekilde yanlış cevap verdiğiniz soruların cevaplarını düzeltebilirsiniz.

Başvurunun Tamamlanması

Formu doğru olarak doldurduğunuzdan emin olduktan sonra başvur düğmesine tıklayarak formunuzun görselini görebilirsiniz. Formu indirmek içinse sayfanın sağ üst köşesinde beliren dosyayı indir düğmesine tıklayınız. E-devlete daha sonradan tekrar girdiyseniz e-devlet arama bölümünde “kişisel sağlık bilgi formu” yazarak arama yaptırın. Çıkan sonuçlardan ilgili olanına tıklayarak daha önce doldurmuş olduğunuz beyan formuna ulaşabilirsiniz.

Formun İndirilmesi ve Yazıcıdan Çıktısının Alınması

Beyan formunu önce bilgisayarınıza indirip, sonra yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Beyan formu normal şartlarda size rapor düzenleyen hekim tarafından görülebilmektedir ancak bazı teknik aksaklıkların rapor düzenlenmesi sırasında oluşabileceğini göz önüne alarak formu en azından cep telefonunuza indirerek gerektiğinde hekiminize de gösterebilirsiniz ya da yazıcıdan çıktısını da alarak bunu yapabilirsiniz. 

Doğru Bilgileri Yansıtmayan Beyan Formları

Sağlık raporu beyan formlarını doldururken doğru bilgileri girmeniz gerekmektedir. Çünkü, sağlık raporu verilirken bu bilgileriniz de göz önünde bulundurulacaktır. Ancak, sağlık raporu konusunda zorlanmamak adına yapacağınız yanlış beyan konusu ileride oluşabilecek hukuki süreçlerde aleyhinize işleyecek bir konu olarak karşınıza çıkabilecektir.

Hekimler Beyan Formuna Göre Mi Rapor Düzenliyorlar?

Sağlık raporu beyan formları, kişilerin kendi sağlık durumlarını doğru şekilde beyan etmelerini gerektiren ve daha çok ileride oluşabilecek davalarda delil olabilmesi için doldurulan bir formdur. Hekimler, burada belirtilen sağlık konularını da dikkate alarak rapor düzenlerler. Ancak, sağlık raporu düzenlenirken tek kaynak elbette sağlık raporu beyan formları değildir.

Sağlık raporu düzenlenirken beyan formlarının yanında hekim ilgili rapor açısından kişiyi muayene eder, sağlık geçmişini kendi sisteminden kontrol eder, kullandığı ilaçları ve raporlarını gözden geçirir ve kendisi dışındaki yerlerdeki sağlık geçmişini de görebilmek için kişinin e-nabızdaki sağlık geçmişini de gözden geçirir. Tüm bu verilerden elde ettiği sonuçlara göre kanaatini belirtir.

(Visited 174 times, 1 visits today)

8 thoughts on “Sağlık Raporu Beyan Formları ve Görselleri”

 1. merhaba ben 08.04.2003 doğuluyum.
  B sınfı ehliyet için ayın 1-10 arası başvuru yaplyorumuş
  sağlık raporunu en erken ne zaman alabilrim pandemi dolayısıyla sıkıntı varmış şuan alabilirimiyim 9unda alabilrim sadece çünkü ayın 10u cumartesi oluyor yardımcı olursanız

  1. Sağlık raporu için yaş kısıtlaması yok. Bu yüzden sağlık raporunuzu istediğiniz zaman alabilirsiniz.

 2. Aile hekimimden saglik formu doldurdum ama 4 yan bransa yonlendirildim bunun cok uzun olacagini dusundugum icin iptal edip özel hastaneden almak istiyorum e devletteki kisisel bilgi formunu nasil iptal edip özelden hemen rapor alabilirim acaba yardimci olursaniz cok sevinirim

  1. Anladığım kadarıyla, e-beyan formunu doldurarak, sağlık raporu talebi için aile hekiminize başvurmuşsunuz. Dört branşa sevk edilme durumunuz, size düzenlenen raporda belirtilmişse (bu raporu e-devletten görebilirsiniz) bu raporun silinme durumu yoktur. Talep ettiğiniz rapor, sürücü olur raporuysa, mutlaka aile hekiminin sevk etmiş olduğu branşlara başvurmak zorundasınız. Başka bir hekime başvursanız da, sistem size rapor düzenlenmesine izin vermeyecektir. Dolayısıyla, sorun sistemde beyan formunuzun olması değil size düzenlenmiş bir sağlık raporunun olmasıdır. Beyan formunu silmeniz veya değiştirmeniz, düzenlenmiş olan raporu veya yeni başvuru hakkını etkilemeyecektir. Resmi veya özel hastaneye başvurarak, aile hekiminin sevk etmiş olduğu branşlarda muayene olmanızla, raporunuz ancak kesin rapor haline gelebilir.

 3. Hala soruma cevap alamadim lutfen bir bilgilendirme yapabilirmisiniz cunku gorustugum hicbir doktor arkadastan bilgi alamiyorum ya bilgileri yok bu konuda yada bilgi vermek istemiyor olabilirler sizden yardimci olmaniz icin ricaciyim

    1. Sürücü olur raporları için matbu (kağıt üzerinde) yada e-devlet üzerinden e-beyan formu doldurmanız gerekmektedir Ancak, bunun mutlaka e-devlet üzerindeki e-beyan formu olması konusunda kesin bir zorunluluk yoktur. Ancak, e-rapor düzenlenmesinin artık zorunlu hale gelmiş olması nedeniyle, devletimiz tarafından kağıt kullanımının en alt seviyeye indirilmeye çalışılıyor olması ve e-raporların dahi, kağıt ortamda kişilere verilmemesinin isteniyor olması, beyan formu konusunda da aynı yaklaşımın yeğlendiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, matbu beyan formlarının raporu düzenleyen hekim tarafından saklanma mecburiyetinin olması gerekliliği de, rapor düzenleyen hekimin de e-bayan formunun doldurulmasını yeğlemesine neden olabilmektedir.

Bir yorum yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik korumalıdır.