Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları

Sağlık raporu çeşitlerinin ve kısa açıklamalarının bulunduğu bir yazı.

(Last Updated On: 17 Ocak 2021)

[responsivevoice_button voice=”Turkish Male” buttontext=”Yazıyı Dinle”]

Sağlık Raporlarının Çeşitleri Nelerdir?

Sağlık Raporlarının çeşitleri

Tanıtım Alanı

Sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları kısmında, raporların çeşitleri hakkında açıklamalı bilgiler verilmektedir.

Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları

Sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları aşağıdaki başlıklarla karşımıza çıkabilmektedir. Burada hatırlatmak istediğim konu ise sağlık raporları konusunda tek yetkili kurumun Sağlık Bakanlığı olduğudur. Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi ve izni dahilinde sağlık raporları düzenlenebilir. Ayrıca, düzenlenen bu sağlık raporlarının şekli yani formatı da Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği şekilde olmak zorundadır.

Hekimler Muayeneden Çok Rapor Düzenleme Mi Yapıyorlar?

Sağlık raporu listesi” bağlantısında da görülebileceği üzere, sağlık raporlarının bir çoğu aile hekimleri tarafından düzenlenebilir olarak görülüyor. Bu raporların yanında yasal olmayan sağlık raporları talepleri de var. Yasal olmayan sağlık raporu talepleri lisanssız spor faaliyetleri için sağlık raporları ( halk koşusu, halı saha maçı vb. ), yüzme havuzuna girebilir raporu, dolabında süt bulundurabilir raporu gibi sonsuza kadar uzanabilen istekler olarak sıralanabilir.

Sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları içerisinde yer alan sağlık raporları,  gün geçtikçe artmakta ve hekimlerin muayeneye yeterince zaman ayıramamasına neden olabilmektedir. Ne yazık ki, toplumun genelinde, “sağlık raporlarının bir imzalık iş” olarak görülüyor olması, sağlık raporları düzenlenmesi esnasında vatandaşlarla hekimler arasında bazı sorunlara yol açabilmektedir. Sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları  iyice okunduğunda, hekimin sağlık raporu verirken mevzuatlara uygun hareket etmesinin en temel konu olduğu anlaşılacaktır. Mevzuatlar incelendiğinde ise, “bir imzalık iş” olarak görülen bu belgelerin gerektiğinde ayrıntılı tetkiklerle desteklenmesi gerektiği de görülmektedir.

Aslında, ayrıntılı ve önemli bir konu olan sağlık raporları düzenlenmesinde, hekimin yapacağı çalışmaların zaman alıcı olduğu malumdur. Özellikle yasal dayanağı olmayan rapor isteklerinin zaten yeterince fazla olan sağlık raporu ve çeşitleri listesine eklenmesi ise, özellikle muayene olmak isteyen hastaların hakkını gaspetmektir.

Tanıtım Alanı

Sağlık Raporu Düzenleme Merkezleri

Tüm bu raporlar göz önüne alındığında, bu raporların bir çoğunun aile hekimlerinden talep ediliyor olması (aile hekimliğinde rapor hizmetlerinin ücretsiz olması nedeniyle), aile hekimleri başta olmak üzere, çoğu hekimin kafasında bir ütopya oluşmasına neden olmaktadır. Bu ütopyanın adı ise “Sağlık Raporu Düzenleme Merkezleri“.

Hekimin Sağlık Raporu Düzenlerken İhtiyaçları

Elbette, sağlık raporu düzenlemek bir hekimin asli görevlerinden biridir. Çünkü, kişinin sağlık durumu ile ilgili görüş beyan edebilecek tek meslek “hekimlik” mesleğidir. Ancak, hekimler kişilerin sağlık durumunu gerek tedavi amaçlı olarak gerek sağlık raporu amacıyla değerlendirirken, bir çok tahlile ve tetkike de ihtiyaç duyarlar. Hatta, gerekli durumlarda ilgili uzmanlık alanının görüşüne de ihtiyaç duyarlar. Tıp mesleğinin bu en temel prensipleri ise, nedense sağlık raporu düzenlemelerinde es geçilmeye çalışılmaktadır.

İstirahat Raporları

Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları Başlığı Altında İstirahat / İş Göremezlik Raporları

Bu rapor çeşidi, öğrenci ve çalışan istirahat raporları olarak ikiye ayrılmaktadır. Kişilerin hasta olduklarının tespiti halinde, hekimin kendi kararıyla  kişiye iyileşmesi için ve/veya mevcut hastalığının toplumu da etkilemesine engel olunabilmesi için, istirahat önermesidir. İstirahat raporu, bu önerinin kağıt üzerine aktarılarak, kişinin bağlı olduğu kuruma iletilmesi ve bu istirahat raporuna istinaden de kurumun kişiye izin vermesi olayıdır. Rapor formatlarını da Sağlık Bakanlığı belirler.

Öğrenci İstirahat Raporu ile Çalışan İstirahat Raporu Arasındaki Fark

Tanıtım Alanı

Öğrenci istirahat raporları tam olarak bu şekildedir. Okulda iken rahatsızlanan öğrencinin okulundan hekime sevk edilmesi ile, hekim öğrenciyi yaşına göre tek başına ya da nöbetçi öğretmeni ile birlikte, muayene eder. Muayene sonucunda teşhisini koyabilmişse, öğrenciye tedavi düzenler ve gerek görürse, istirahat raporu düzenler. Rapor öğrenci tarafından okuluna iletilir. Öğrenci henüz okuluna gitmeden rahatsızlanmışsa da yaşına göre gerekirse velisi ile muayene edilir.İstirahat raporu uygun görülmüşse, rapor düzenlenerek velisi kanalıyla okula gönderilir.

Çalışan istirahat raporlarında ise olaya bir de çalışanın sosyal güvence kurumu eklenmektedir. Çalışanın, istirahat raporunun sosyal güvence kurumuna da bildirilmesi gerekmektedir.Bu günümüzde SGK kapsamındaki kişiler için, online olarak yapılabilmektedir. Poliklinik hizmeti yapan bütün hekimler, muayene ettikleri hastalarına gerekli gördükleri durumda istirahat raporu düzenleyebilirler. İstirahat raporları, SGK kapsamındaki çalışanlar için poliklinikten online olarak SGK’ya bildirilir. Ayrıca, kişilerin çalıştıkları kurumun da durumdan haberdar edilmesi için sağlık raporu yazılı şekilde kişiye kurumuna iletmesi için verilir.

Tek Hekim Sağlık Raporları

Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları Başlığı Altında Tek Hekim Sağlık Raporları

Bu rapor formatı da hekimin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu sağlık raporu formatına göre düzenlenir. Aile hekimleri açısından bu rapor formatı incelendiğinde, bu rapor formatının lisanslı spor faaliyetleri için, yivsiz av tüfeği ruhsatı alabilmek için, akli meleke tespiti için ve yurtlara giriş gibi bazı kurumlar için sağlık raporlarını kapsadığını net olarak görebilmekteyiz.

Tek hekim sağlık raporları, aile hekimliğinde bunların dışındaki durumları kapsamamaktadır. Yani, lisanssız olarak yapılacak spor faaliyetleri için hekiminiz size sağlık raporu düzenlemeyecektir, zaten böyle bir rapora da yasal olarak gerek yoktur. (Sağlık beyanı yeterlidir.)

Bu tür raporların düzenlenmesi ile ilgili olarak hatırlatmak istediğim bir konu da, bu raporların tek hekim raporu olmasıdır. Yani, bu tür raporlar için önce aile hekimliğine başvuru yapılacak diye bir şart yoktur. Kişi, tek hekim raporu için, hekim olan herkese İlk başvuru yapabilir. İlk başvuruyu hastaneye yapan kişiler, önce aile hekimliğine uğrayacaksınız diye geri gönderilemez.

Lisanslı Spor Faaliyetleri İçin Sağlık Raporu

Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları Başlığı Altında Lisans için sağlık raporu

Lisanslı olarak spor yapılabilmesi için istenen sağlık raporudur. Formatı bellidir. Hekim. bu raporu verirken gerekli gördüğü muayeneleri ve tetkikleri isteyebilir ve sizi gerekli gördüğü branşların incelemesini isteyebilir. Yapılacak olan spor dalının, sağlık açısından riski yükseldikçe yapılması gereken işlemler ve sevk edilmesi gereken uzmanlık dalları da değişebilir.

Tanıtım Alanı

Küçücük Çocukta Kalp Hastalığı Mı Olur?

13-14 yaşındaki milli sporcularımızın bile, kalp krizi geçirerek vefat ettikleri haberlerini dönem dönem duyabilmekteyiz. Bu durumların önüne geçebilmenin tek yolu, sporcularımızı onlara yakışır şekilde sağlık kontrolünden geçirebilmektir.

Bir imzalık kağıt diye hekime başvuran vatandaşlarımızın, bu konunun asıl karşılığının bir can olduğunun kavranması can-ı gönülden istenmektedir. Bu nedenle, kardiyoloji polikliniğine sevk edildiğinde, “çocuğumun kalp doktorunda ne işi var?” demeden velilerimizin, çocuklarını  kardiyoloji kontrolünden geçirmeleri çocuklarının sağlıkları için çok önemlidir.

Elbette, öncelikle, hekiminiz sizi değerlendirir ve çocuğunuzu sevk etmeyi düşündüğü branşlar hakkında sizi bilgilendirir. Bu branşlar kardiyoloji, göğüs hastalıkları, nöroloji gibi branşlar olabilir. Çocuğunuzun var olan hastalıklarına göre bu branşlara yenileri de eklenebilir. Unutmayın, çocuğunuzun spor yaparken hayatını kaybetmesi doktordan çok sizi etkiler.

Akli Meleke Raporları

Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları Başlığı Altında Akli meleke raporu

Genellikle noterler tarafından kişiden istenilen bu rapor türü için de noterin gerekli görmesi durumunda, kişinin hekime başvurması gerekmektedir. Hekim, kişiyi akli melekesinin olup olmadığı yönünde bazı testlerle değerlendirerek bu raporu düzenleyebilir.Ancak, unutulmaması gerekir ki akli meleke raporu istemi nasıl noterin onayıyla oluyorsa, kişinin aldığı rapordan şüphe duyan noter, akli meleke raporunu da kabul etmeyebilir. 

Yivsiz Av Tüfeği Raporu / Diğer Kurumlar İçin Sağlık Raporu

Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları Başlığı Altında Yivsiz Av Tüfeği İçin Sağlık Raporu Düzenlemesi

Kişinin bu raporu alabilmek için de hekime başvurması ve kişinin hekim tarafından mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları Başlığı Altında Okul ve Yurtlar gibi Bazı kurumlar Tarafından İstenen Sağlık Raporları

Bu konuda da mevzuata uygun şekilde hareket eden hekim, sağlık raporunu düzenler veya düzenlemez. Hekimin böyle bir raporu düzenlememesine örnek olarak “Üniversiteye Kayıt ve İnternet Okuryazarlığı” başlıklı yazı okunabilir.

Sürücü Olur Sağlık Raporu

Tanıtım Alanı

Sürücü Olur Raporları

Bu konuyla ilgili ayrıntılı yazıya ulaşmak için Sürücü Olur Raporları ile İlgili Bilgiler” başlıklı yazı okunabilir.

Ayrıca, ehliyet raporu nereden nasıl alınır konusunda bilgi almak için de bağlantıya tıklamanız yeterli.

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Raporları

İşe giriş raporları yeni iş güvenliği kanunu uyarınca iş yeri hekimleri tarafından verilebilmektedir. İş yeri hekimi olmayan iş yerleri için ise bu hizmet OSGB’lerden (OSGB: Ortak Sağlık-Güvenlik Birimi) , kamu hizmet sunucularından işverenler tarafından talep edilebilir. Bu durumda işverenler OSGB veya kamu hizmet sunucuları ile sözleşme yapabilirler.

Bunun dışında iş yerlerinde çalışan kişi sayısının ve iş yerinin risk grubunun uygun olması durumuna göre işverenler aile hekimleriyle sözleşme yaparak ücret karşılığında da işe giriş raporunu kendi çalışanları için talep edebilirler. Ancak, burada işverenle aile hekiminin sözleşme yapmış olması gerekmektedir. Böyle bir anlaşma söz konusu değilse, aile hekiminin rapor düzenlemesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. İşverenle aile hekiminin yapmış olduğu sözleşmenin Sağlık Müdürlüğü’e de iletilmiş olması ve aile hekiminin iş yeri hekimliğini aile hekimliği çalışma şartları dışında ilgili iş yerinde gerçekleştirmesi gerekmektedir.

İşe giriş raporları, tamamen iş yerinin ve iş verenin sorumluluğunda olup, iş yerinde çalışacak olan kişilerin kendi imkanlarıyla doktor doktor gezip rapor almaya çalışmaları kanunen yasaktır. İş Kanunu’na göre işe kabul muayeneleri de dahil olmak üzere düzenlenecek olan raporlar için iş yeri hekiminin bulunması da dahil olmak üzere, gerekecek tetkiklerin de ücretleri işverene yani iş yerine aittir. 

Kişinin Engelli, Olduğuna Dair Sağlık Raporu

Kişinin Engelli Olduğuna Dair Sağlık Raporu

Bu raporlar heyet raporu tarzındadır. Heyet raporları en az 4 ayrı uzmanlık dalından uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından verilen sağlık raporlarıdır. Ancak, bu tür raporları veren hastanenin öncelikle bu rapor türünü verebilmesi için yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Yani, kişinin engelli olduğuna dair sağlık raporları  sadece yetkilendirilmiş hastanelerin düzenleyebileceği heyet raporudur. 

Diğer Raporlar

Tanıtım Alanı

Silah (Tabanca) İçin Sağlık Raporu

Bu rapor için, heyet raporu gerekmektedir. Heyet raporu verebilen bir hastaneye başvurmak gerekmektedir.

Adli Raporlar

Kavga, silahla yaralama, kaza sonucu ölüm, şüpheli ölüm gibi olayları kapsayan adli olaylar sonrasında da hekimlerden bir rapor düzenlenmesi istenmektedir. Bu raporlar adli muayene raporları olabileceği gibi, duruma göre otopsi tutanakları şeklinde de düzenlenebilmektedir.

Askere Alınma Muayenesi ve Raporu

Askerlik çağına gelen vatandaşlar için, istenen  sağlık raporu çeşididir. Kişi e-devlet üzerinden gerekli formu doldurarak aile hekimine başvurur.

İlaç Kullanım Raporu

Kronik hastalıklara bağlı olarak, kişilerin sürekli (ya da uzun süreli) kullanmak zorunda oldukları ilaçları belgeleyen bir rapor türüdür. Bu raporları uzman hekimler düzenleyebilmektedirler.

Tanıtım Alanı

Evlilik Öncesi Sağlık Raporu

Evlilik öncesinde kişilerden istenen sağlık raporu çeşididir. Bu rapor türü için, tarafınızdan bazı tahliller istenebilir. Var olan veya geçirilmiş olan bazı hastalıklarınız nedeniyle gerekli durumlarda ilgili uzmanlık alanına da sevk düzenlenerek sonucuna göre evlilik raporu da düzenlenebilir.

200 Gt’ den Küçük Olan Gemilerde Çalışan Gemi Adamları İle Balıkçı Gemilerinde Çalışan Gemi Adamları İçin Sağlık Raporu

Aile hekimlerinin rapor vermeye yetkili oldukları bir rapor türüdür. Ancak, dikkat edilmesi gereken husus ise, http://www.ailehekimihukuku.com/?p=914 internet sitesinde de belirtildiği üzere şu şekildedir:

“Gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan 2,5-24 metre arasında boyu olan Özel Tekneleri kullanmak amacıyla Amatör Denizci Belgesi alacak kişilere Aile Hekimlerinin sağlık muayenesi yapma ve sağlık raporu tanzim yetkileri BULUNMAMAKTADIR. Bu kişilerin bünyesinde GÖZ ve KBB uzmanı görev yapan hastane veya özel sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.”

Ayrıca, e-rapor sistemine geçişle birlikte bu tür raporun düzenlenmesi de aile hekimliklerinden kalkmış oldu.

Unutulmamalıdır ki, tedavi amaçlı yapılan işlemler genellikle kişinin sağlığıyla sınırlı kalabilmekte iken, düzenlenen raporlar bir çok konuda toplumun her alanını ilgilendiren sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle, sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları konusu iyice anlaşılmalıdır.

Tanıtım Alanı

14 thoughts on “Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları”

 1. 6 yıldır ekmek fabrikasında çalişiyorum ve iş yerim çok tozlu ve alerjen katkılar içermekte son zamanlarda çok nefes darlığı çekiyorum özel hastanede 2 aydır muayene oluyorum ve astımın olduğu ortaya çıktı kollarımda ve kafamın içinde kaşintili yaralar oluşmaya başladı iş yerime durumu anlattım fabrikanın her yeri tozlu diyor senin yerini değiştiremeyiz iyi bir doktora gidip muayene ol dediler benim bu hususta iş yerinden çıkışimi ve tazminatımı almam için nasıl bir durum raporu almam lazım ha bu arda özeldeki muayene olduğum doktor alerjen ve tozlu ortamda çalişması yasaktır diye bir rapor verdi iş yerime verdim hiç bir şey yapılmadı iş yeri hekimiz yok iş güvenliğimiz yok bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim saygılar

 2. Merhabalar. Öğretmenim.(İstanbul) Annem karaciğer sirozu. Baska hastalıkları da var. Özür grubundan annemin ikametgahınin bulundugu ile(Kastamonu) atanmak icin rapor almak istiyorum. Annem için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını sürdüremez” ibaresi olacak rapor almak istiyorum. Bu raporun ismi ne? Cevaplarsaniz memnun olurum. Teşekkürler

  1. Sağlık Özrü ve Engelliliğe Bağlı Yer Değiştirme atamasına başvurabilmek için, talep ettiğiniz sağlık raporu, “sağlık kurulu raporu” olup, sağlık kurulu raporu (heyet raporu) düzenleyebilen hastanelere, hastanın başvurması yeterlidir. Anneniz için düzenlenecek sağlık raporunda, Milli Eğitim Bakanlığı, “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı”,“mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceği” veya “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ifadelerinden birini yeterli görmektedir. Geçmiş olsun.
   (Bu kısım sizin durumunuzla doğrudan ilişkili olmayıp bilgilendirme amaçlı yazılmaktadır. Sağlık raporları konusunda tek yetkili kurum Sağlık Bakanlığı olup, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar da Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarına göre rapor düzenleme mecburiyetindedir. Yani, raporlardaki ifadelere başka kurumlar değil, Sağlık Bakanlığı karar vermektedir. Bu konuda Bakanlıklar arasında bir görüşme yapılmış mıdır bilmiyorum.)

 3. Ben iş yerinden işsizlik maaşı ve tazminatli çıkış için durum bildirir raporu alacağım astım hastasıyım ilaç raporumda mevcut sizce bu yeterli olur mu

  1. Astım hastalığınızın, çalıştığınız işle ilgili olarak yaşamınızı ve çalışmanızı olumsuz etkilediğine dair ilgili uzman hekimden tek hekim raporu veya heyet raporu alınması gerekmektedir. Tek başına, astım hastalığınızın olması ve bunu raporla belgelendirmeniz yeterli değildir.

   1. Merhaba ben boyun fıtığı ameliyatı oldum ağır iş yapınca ağrı çok yapıyor ve ellerimde sinir sıkışması var yüksek tansiyonum var bronşitim var durum bildirir raporu alabilirmiyim

    1. Düzenlenmesini istediğiniz raporun amacına göre ilgili uzmanlık alanlarına başvurmanız durumunda tarafınıza amaca yönelik rapor düzenlenebilir. Hastalık türünün fazla olması durumunda sağlık kuruluna da yönlendirilebilirsiniz.Ancak, yalnızca saymış olduğunuz hastalıkların var olduğunun raporlandırılması, raporu kullanma amacınıza göre işe yaramayabilir. Bu raporu ne için kullanacaksanız, ilgili sağlık kuruluşuna bunu belirtmeniz ve raporun o amaca yönelik olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

    2. Kalın bağırsaklarımda polip var ameliyat olmam gerekiyor. Bu karın agrısı yapıyor bende. Ayrıca migren ve astımımda var. 8 saat çalışıyorum ama sürekli mesaiye kal diye zorluyorlar. İş yerimden 16 saat çalışamaz raporu istediler nereden alabilirim acaba.

  1. Hayır, farklı raporlar değiller. Aynı rapordur. Raporun güncel isimlendirmesinde “özürlü” yerine “engelli” ifadesi kullanılmaktadır.

   1. Merhaba ben A1 Almanca sertifikası almamiyorum 4 kere sınava girdim kazanamadım, konsolosluğa rapor vermem gerekiyormuş, kaç doktor imzası gerek bilgi verebilir misiniz teşekkürler unutkanligim var,unutuyorum,hangi doktora gideyim teşekkürler

    1. Anladığım kadarıyla var olan “unutkanlık” şikayetinizin belgelendirilmesini istiyorsunuz. Bu durum için, bir nöroloji uzmanına başvurmanız ve onun yönlendirmelerine göre davranmanız yerinde olacaktır. Ancak, bu konuda size düzenlenebilecek olan raporun sizin sınav sonucunuzu nasıl etkileyebileceği konusunda bir fikrimiz yok.

Bir yorum yapın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

!!! Tanıtım Engelleyici Uyarısı !!!

Tarayıcınızda tanıtım engelleyici kullanmaktasınız. Hekimsel.com giderlerini,  hekimsel.com üzerinden yayınlanan tanıtımlardan elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır. Hekimsele  destek olmak için bu engelleyiciyi en azından hekimsel için kullanmayınız.

Scroll to Top
Tanıtım Alanı
Bağlantıyı kopyala