Boy Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Boy Nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre boy kelimesinin anlamı, “Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımı, sağlık alanına uygun hale getirirsek, “insanın ayak tabanı ile başının en üst noktası arasındaki uzaklık” olarak yapılan tanım, boyun tıbbi tanımı haline gelir.

Boy Ölçüsünün Birimi Nedir?

Boy ölçüsünün birimi genellikle bebeklerde ve çocuklarda “cm (santimetre)“, erişkinlerde ise “m (metre)” şeklinde kullanılmaktadır. Ancak, günümüzde verilerin dijital ortama girişlerinde boyun metre olarak yazılması, araya nokta koymayı da gerektirdiğinden (Ör. 1.70 m ), erişkinlerde de boyun birimi, daha çok “cm” cinsinden (Ör. 170 cm) kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde yazım çok daha hızlı olduğu için, daha çok bu yöntem tercih edilmektedir.

Boy Nasıl Ölçülür?


Bebeklerde, özellikle yeni doğan ve bir kaç aylık bebeklerde, bebeği yatırarak ve duruşunu düzelterek boy ölçümü yapılır. Bu ölçümde bir mezure kullanılarak yapılabileceği gibi, daha doğru bir ölçüm yatay olarak sabitlenmiş ölçüm levhaları veya cetveller kullanılarak da yapılabilir. Ancak, bebeklerde özellikle 6 ayın altındaki bebeklerde tam ve kesin bir ölçüm yapılması çok zordur.

Erişkinlerde de boyun ölçümü mezure ile yapılabilir. Ancak, bu ölçüm değeri, çok doğru olmayacaktır. Mezure ile ölçüm ve bunun bir diğer benzeri bir yöntem olan duvara yaslanarak duvarda işaretleme yapılarak yapılan ölçümlerde hata payları yüksektir. Dolayısıyla, bu tür ölçümlerde boy değerimiz çok doğru ölçülemeyebilirsiniz. Dahası her ölçümde farklı bir sonuca bile varabiliriz. Erişkinlerde de en doğru ölçüm eczanelerde veya aile hekimliklerinde de bulunabilen, duvara monte edilerek veya başka bir sabit düzeneğe sabitlenmiş ölçüm levhalarının kullanılmasıdır. 

Boyunuzu ölçerken, dik pozisyonda ve başınızı geriye doğru yaslayarak ( duvara ) durmanız gerekmektedir. Özellikle duruş bozukluğu olan kişiler için, dik durmaları doğru ölçüm açısından daha da önemli hale gelmektedir. Ayrıca, özellikle ev dışı ortamlarda ölçüm yapılırken ayakkabı payını ölçülen değerden düşmeyi (eğer düşülmemişse) unutmayın.

Boyunuzu doğru ölçmek, özellikle büyüme çağındaki bireylerin, gelişimlerinin takibi için çok önemlidir. Erişkinlerde de boyun doğru ölçülmesi, boyla bağlantılı bir çok hesaplamaların, vücut kitle indeksi gibi, doğruluğu açısından önemlidir.

Bir yorum yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Bağlantıyı kopyala