Sürücü Olur Raporlarının Düzenlenmesinde Değişiklik

29 Aralık 2015 günü Resmi Gazeteyle yayımlanan yönetmelik, 1 Ocak 2016 gününde uygulamaya girdi. Ehliyet için sağlık raporu, öteki adıyla “sürücü olur yazanağı” düzenlenmesinde değişiklikler yapıldı.

Eski Sürücü Belgelerinin Geçerlilik Süresi Nedir?

Yeni sürücü belgesi düzenlemesine 2016 yılında geçişle, eski sürücü belgeleri 2022 yılının sonuna kadar geçerlidir. 2022 yılının sonunda, eski sürücü belgeleri artık geçerli olmayacaktır. Ancak, 2023 yılında, yeni sürücü belgeniz yoksa eski sürücü belgenizle araç kullanımınıza izin verilmeyecektir. Ayrıca, 2023’te yeni sürücü olur belgesiz araç kullanırsanız ilgili yasal işlemlerle karşılaşacaksınız.

Sürücü Olmak İçin Sağlık Yazanağı Gerekli Mi?


İlk kez sürücü belgesine başvuranlar için sağlık yazanağı gereklidir. Ayrıca, öteki durumlar şunlardır. Sürücü belgeleri yenilenecekler, sürücü belge sınıfında değişiklik yapılacaklar, sürücü belgesini yitirenler veya çaldıranlar. Ayrıca, yeni sürücü belgesi olup, süreleri belge türüne göre dolanlar da yeniden yazanak için başvurmalıdırlar. Ancak, var olan eski sürücü belgelerini kullananlar, yazanak için 2022 yılının sonuna dek bekleyebilirler .

Sürücü Olur Yazanağının Düzenlenmesi

Yeni yönetmelik, 29 Aralık 2015 gününde yayınlandı. 01 Ocak 2016 gününde yürürlüğe giren düzenlemeyle, “sürücü olur yazanağı” düzenlenmesi için yapılması gerekenler açıklandı.  Bu yönetmelik, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik olarak adlandırılmaktadır. Yaşatbilge, ancak bu yönetmeliğe göre sağlık incelemesini yaparak sürücü olur yazanağı düzenlemektedir.

Sürücü Olur Yazanaklarında Türler Kalktı Mı?

Ehliyet için sağlık raporu düzenlenmesinde, yeni yönetmelikle birlikte sınıflandırmalar gruplandırmalara çevrilerek iki tür gruplandırma oluşturulmuştur. 

1.Grup Sürücü Belgeleri ve Geçerlilik Süreleri

1. grup içerisinde M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca, bu küme içindeki kişilerin yeni sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 10 yıldır.

2.Grup Sürücü Belgeleri ve Geçerlilik Süreleri

2. grup içerisinde C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca, bu küme içindeki kişilerin yeni sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Sürücü Olur Yazanağı İçin Bildirim Belgesine Ulaşım

Yazanak düzenlenmesi için, yaşatbilge geçerli, onaylı, görselli kimlik belgenize göre işlem yapar. Bu yüzden yanınızda kimlik belgeniz olmalıdır. Bunun dışında e-bildirim belgesini e-devlet üzerinden doldurmuş olmanız gerekmektedir. Ayrıca, e-bildirim belgesini de doldurmuşsanız, başvuruda yanınızda başka bir şey bulundurmanız gerekmeyecektir. Ancak, başvurudan önce randevu almayı unutmayın.

Sürücü Olur Yazanağı Başvurusunda Neler Gerekiyor?

Ehliyet için sağlık raporu düzenlenmesi için, yaşatbilge başvurusundan önce, e-devlet üzerinden bildirim belgesi doldurulmalıdır. Bildirim belgeleri artık e-bildirim biçimindedir. E-bildirim için bağlantıya tıklayın. Ayrıca,e-bildirim belgesi doldurulması işlemi artık kesin gerekli işlemlerdendir. Bu işlemi yapmadığınızda size yazanak düzenlenemez.

Sürücü Yazanağı İçin Fotoğraf Gerekiyor Mu?

Tarafınıza düzenlenecek sürücü olur yazanakları için, fotoğrafa gerek yoktur.

Ehliyet Raporları İçin Kan Grubu Belgesi Gerekir mi?

Sürücü olur yazanağı için başvuruda yanınızda kan grubu belgesi bulundurmanız gerekmiyor. Çünkü, doldurduğunuz e-bildirim belgesinden, kan grubu sağlık yazanağına kendiliğinden çekilmektedir. Ancak, yaşatbilge kan grubundan kuşkulandığında yeniden kan grubu bakılmasını isteyecektir.

Nereye Başvurmak Gerekir?

Sağlık yazanağı için kamu hastanelerine, özel hastanelere, aile hekimliklerine başvurabilirsiniz. Ancak, aile hekiminin kendi aile hekiminiz olması gerekmektedir.

Kimlere Başvurmalı?

Sürücü olur yazanakları için, tek yaşatbilge yeterli olmaktadır. Ancak aile hekimi sağlık yazanağı düzenler diye bir durum yoktur. Ayrıca, ilk başvurunun aile hekimine yapılması gerekliliği de yoktur. İlgili yönergede bu durum şu biçimde açıklanmıştır:

MADDE 17- (1) Sürücünün /sürücü adayının ilk muayenesi genel muayene yapmaya yönelik tıbbi donanım ve araç-gereçleri bulunduran uzman hekimler tarafından da yapılabilir. Bu durumda raporların ikinci kısmı veya sadece üçüncü kısmı doldurularak düzenlenen raporlarda pratisyen hekim/aile hekimi (aile hekimliği uzmanı dâhil) imzasının bulunması şartı aranmaz. Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge • Hekimsel.com Siz, ikinci ya da üçüncü basamak bir sağlık kurumuna başvurduğunuzda, birici basamağa yönlendirilmemelisiniz. Ayrıca, siz sayrıyerine başvurduysanız sürücü olur yazanağınız bu kurum içinde düzenlenecektir. Çünkü, sağlık düzenimizde geri basmağa yönlendirme yoktur.


Yazanağın Düzenlenmesi

Sürücü olur yazanakları, 30.09.2019 günlü yönergeye göre artık e-yazanak olarak düzenlenmektedir. Ayrıca, e-yazanağın düzenlenmesi 1 Ocak 2020 gününden geçerli olmak üzere kesin gereklidir.  Ancak, e-bildirim doldurmanız da gerekli olmuştur.

Aile Hekimliği Birimleri Yazanakların Düzenlenmesi İçin Yeterli Mi?

İlgili yönetmelik incelendiğinde, aile hekimliği birimlerinin kimi durumlarda yetersiz kaldığı görülebilmektedir. Bu durumlarda, aile hekiminiz sizi ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirecektir.

Sağlık Yazanağını Aile Hekimliğinde Aldıysanız Geçerli Mi?

Aile hekimliği biriminde size sürücü olur yazanağı düzenlendiyse yazanak geçerlidir. Ayrıca, aile hekimliği biriminde sürücü olur yazanağında herhangi bir grup veya sınıf belirtilmeden yazanak düzenlenmektedir. Ayrıca, bu yazanak üzerine ek tümceler yazılamamaktadır. Ancak, kısıtlamalar varsa eklenebilmektedir. Aile Sağlığı Merkezleri’nin araç gereç durumları kişilerin sağlık durumlarının gözden geçirilmesine yöneliktir. Bu yüzden yazanakların düzenlenmesinde kimi durumlarda aile hekimlikleri yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle, aile hekiminiz sizi yaptığı sağlık incelemesinden sonra ilgili uzmanlık alanına yönlendirir. Böyle bir durumda, gerekli uzmanlık alanlarına yönlendirerek sürücü olur yazanağınızı düzenler.

Engelliler Sürücü Belgesi İçin Nasıl Başvururlar?

Engelli bireyler de sürücü olur yazanağı için sağlık kuruluşlarına başvurabilirler. Bunun için aile hekimliklerine veya hastanelerdeki uzman hekimlere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Sonrasında kendilerinin, engellilik oranlarının tespiti için kendileri engelli sağlık kurulu olan hastanelere yönlendirilirler. Özel tertibatlı araç kullanabileceği yönünde yargı oluşmuşsa, İl Sağlık Müdürlüklerine sevk edileceklerdir.

Sürücü Olur Raporları Ücretli Mi?

Aile hekimliğinde sürücü olur yazanakları size bir ödeme çıkartılmadan düzenlenmektedir. 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında sürücü olur yazanağı düzenlenmesiyse ödeme gerektirir. Bu ödeme tutarı sağlık kuruluşunun özelliklerine göre değişebilmektedir.

Yazanaklarİçin Sağlık Kuruluşlarınca Alınan Ücretler

2022 yılı için, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde, sürücü raporları tek branş sağlık raporu ücreti 55 TL, (Bir branşta birden fazla hekim imzası olması halinde de 55,00 TL olarak tek fiyat uygulanacaktır. İlave bir ücret tahsil edilmeyecektir.) Sürücü Raporları iki branş sağlık raporu ücreti 2022 yılı için: 82TL, (İki branşın her birinde birden fazla hekim imzası olması halinde de 82,00 TL  tek fiyat uygulanacaktır. İlave bir ücret tahsil edilmeyecektir) Bunların dışında sürücü olur raporu için sağlık kuruluna girmenize karar verildiyse sürücü raporları sağlık kurulu raporu ücreti 2022 yılı için: 136 TL’dir. Ayrıntı için bakılması gereken bağlantıyı incelemeniz yeterlidir. Özel sağlık kuruluşlarındaki ödemelerse, özel sağlık kuruluşuna göre değişir.


Sürücü Olur Raporları Ne Kadar Süre Geçerli?

“Sürücü Olur Yazanağı” belgesi 2 yıl geçerlidir. E-devlet uygulamasında var olan sürücü olur yazanağınızla 2 yıl içinde sürücü olur belgesine başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak, 2 yılı geçen durum söz konusu olduğunda bu yazanak geçersiz olur.

Yeni Ehliyetler Yaşam Boyu Geçerli Mi?

Düzenlemenin yararlarından biri de, kişilerin bir kez yazanak alarak yaşam boyu araç kullanmalarını engelemektir. Yeni sürücü belgeleri yaşam boyu geçerli değildir. Bu doğru bir uygulamadır.1. grup belgeler için, geçerlilik süresi 10 yıldır. 2.grup belgeler içinse geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yazanağın Biçimi Nasıldır?

Sürücü adayları ve sürücüler için sağlık yazanağı e-yazanak biçimindedir. E-yazanağın biçimi aşağıdaki görseldeki gibidir.

Ek-7 Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu (aile hekimliği birimince sevksiz olarak düzenlenmiş biçimi )
  1. https://teftis.saglik.gov.tr/TR,8064/surucu-adaylari-ve-suruculerde-aranacak-saglik-sartlari-ile-muayenelerine-dair-yonetmelik.html
  2. https://shgm.saglik.gov.tr/TR,25678/saglik-raporlarina-iliskin-usul-ve-esaslar-bolge-hakem-hastaneleri-guncellendi.html
  3. https://www.dromersumer.com/blog/surucu-belgesi-ehliyet-icin-saglik-raporu-nereden-ve-nasil-alinir/

Bir yorum yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.