Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nereden, Nasıl Alınır?

Son güncellemelerle en güncel durumda olan yazımızda, ehliyet raporları konusunda 2024 yılı için en doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

(Last Updated On: 3 Mart 2024)

Yeni Ehliyet Dönemi

Tanıtım Alanı

29 Aralık 2015 günü Resmi Gazeteyle yayımlanan yönetmelik, 1 Ocak 2016 gününde uygulamaya girdi. Bu yönetmelikle yeni ehliyet dönemine de girilmiş oldu. Ehliyet için sağlık raporu, bir başka adıyla “sürücü olur raporu” düzenlenmesinde de köklü değişiklikler yapıldı.

Eski Sürücü Belgelerinin Geçerlilik Süresi Nedir?

Yeni sürücü belgesi düzenlemesine 2016 yılında geçişle, eski sürücü belgeleri 2024 yılının sonuna kadar geçerlidir. 2024 yılının sonunda, eski sürücü belgeleri artık geçerli olmayacaktır. Ancak, 2025 yılında, yeni sürücü belgeniz yoksa eski sürücü belgenizle araç kullanımınıza izin verilmeyecektir. Ayrıca, 2025’te yeni sürücü belgesiz araç kullanırsanız ilgili yasal işlemlerle karşılaşacaksınız. Ancak, tüm bu durumların olması için eski ehliyetlerin geçerlilik süresinin 2025 yılında uzatılmamış olması gerekmektedir.

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Gerekli Mi?

İlk kez sürücü belgesine başvuranlar için sağlık raporu gereklidir. Ayrıca, sürücü olur raporunun gerektiği başka durumlar da vardır. Sürücü belgelerini yenileyecekler, sürücü belge sınıfında değişiklik yapacaklar, sürücü belgesini yitirenler veya çaldıranlar. Ayrıca, yeni sürücü belgesi olup, süreleri belge türüne göre dolanlar da yeniden rapor için başvurmalıdırlar. Ancak, var olan eski sürücü belgelerini kullananlar rapor için 2024 yılının sonuna dek bekleyebilirler .

Tanıtım Alanı

Sürücü Olur Raporlarının Düzenlenmesi

Yeni yönetmelik, 29 Aralık 2015 gününde yayınlandı. 01 Ocak 2016 gününde yürürlüğe giren düzenlemeyle, “sürücü olur raporu” düzenlenmesi için yapılması gerekenler belirtildi.  Bu yönetmelik, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik olarak adlandırılmaktadır. Yaşatbilge, ancak bu yönetmeliğe göre sağlık incelemesini yaparak sürücü olur raporu düzenleyebilmektedir.

Sürücü Olur Raporlarının Türleri Kalktı Mı?

Ehliyet için sağlık raporu düzenlenmesinde, yeni yönetmelikle birlikte sınıflandırmalar gruplandırmalara çevrilerek iki tür gruplandırma oluşturulmuştur. 

1.Grup Sürücü Belgeleri ve Geçerlilik Süreleri

1. grup içerisinde M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca, bu grup içindeki kişilerin yeni sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 10 yıldır.

2.Grup Sürücü Belgeleri ve Geçerlilik Süreleri

Tanıtım Alanı

2. grup içerisinde C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca, bu grup içindeki kişilerin yeni sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Sürücü Olur Raporu İçin Bildirim Belgesine Ulaşım ve Gerekli Belgeler

Rapor düzenlenmesi için, tabip geçerli, onaylı, görselli kimlik belgenize göre işlem yapar. Bu yüzden yanınızda kimlik belgeniz olmalıdır. Ayrıca, kişisel sağlık bildirimini e-devlet üzerinden doldurmuş olmanız gerekmektedir. Bu belgeyi e-devlet üzerinden doldurmadığınızda size herhangi bir işlem yapılamayacaktır. Bunları yaptıysanız yanınızda başka bir belge bulundurmanıza gerek yoktur. Ancak, başvurudan önce randevu almayı unutmayın.

Sürücü Raporu İçin Fotoğraf Gerekiyor Mu?

Artık, tarafınıza düzenlenecek sürücü olur raporları için, fotoğrafa gerek yoktur. Ancak, rapor düzenlenmesi sonrası başvuracağınız nüfus müdürlüklerinde yapılacak işlemler için biyometrik fotoğraf gereklidir.

Tanıtım Alanı

Ehliyet Raporları İçin Kan Grubu Belgesi Gerekir mi?

Sürücü olur raporu için başvuruda yanınızda kan grubu belgesi bulundurmanız gerekmiyor. Çünkü, doldurduğunuz kişisel sağlık bildiriminden, kan grubu sağlık raporuna kendiliğinden çekilmektedir. Ancak, tabip kan grubunuzdan kuşkulandığında yeniden kan grubu bakılmasını isteyecektir.

Rapor İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Sağlık raporu için kamu hastanelerine, özel hastanelere, aile hekimliklerine başvurabilirsiniz. Ancak, aile hekiminin kendi aile hekiminiz olması gerekmektedir.

Hangi Tabibe Başvurmalı?

Sürücü olur raporu düzenlenmesi için, tek tabip yeterli olmaktadır. Bu tabip, aile hekimi olabileceği gibi göz uzmanı, psikiyatri uzmanı da olabilir. Ayrıca, ilk başvurunun aile hekimine yapılması gerekliliği de yoktur. İlgili yönergede bu durum şöyle açıklanmıştır:

MADDE 17- (1) Sürücünün /sürücü adayının ilk muayenesi genel muayene yapmaya yönelik tıbbi donanım ve araç-gereçleri bulunduran uzman hekimler tarafından da yapılabilir. Bu durumda raporların ikinci kısmı veya sadece üçüncü kısmı doldurularak düzenlenen raporlarda pratisyen hekim/aile hekimi (aile hekimliği uzmanı dâhil) imzasının bulunması şartı aranmaz. Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge • Hekimsel.com Siz, ikinci ya da üçüncü basamak bir sağlık kurumuna doğrudan başvurduğunuzda, birinci basamağa geri yönlendirilmemelisiniz. Çünkü, hangi basamağa başvurduysanız sürücü olur raporunuz bu kurum içinde düzenlenmeli ya da bir üst basamağa yönlendirilmelisiniz. Çünkü, sağlık düzenimizde alt basamağa yönlendirme yoktur. Hastane içinde tek tabibin düzenleyemeyeceği sürücü olur raporları düzenlenmesi işlemi ilgili uzmanlara yönlendirilerek de kolayca yapılabilmektedir.

Uzman tabiplerin sürücü olur raporu düzenlerken tabiplere göre fazlalıkları vardır, eksikleri yoktur. Bu nedenle hangi alanda uzman olurlarsa olsunlar, gerekli araç gereçleri olması koşuluyla tıp doktoru sıfatıyla bu raporu düzenleme yetkileri ve yetkinlikleri vardır. Çünkü, uzman tabipler de tıp doktoru diplomasına sahiptirler ve bireyi tıp doktoru olarak bütünsel olarak değerlendirme bilgileri, yetkileri vardır. Aynı durum acil durumdaki hastalara müdahalelerde de geçerlidir.

Raporun Düzenlenmesi

Sürücü olur raporları, 30.09.2019 günlü yönergeye göre artık e-rapor olarak düzenlenmektedir. Ayrıca, e-raporun düzenlenmesi 1 Ocak 2020 gününden geçerli olmak üzere kesin gereklidir.

Tanıtım Alanı

Aile Hekimliği Birimleri Raporların Düzenlenmesi İçin Yeterli Mi?

İlgili yönetmelik incelendiğinde, aile hekimliği birimlerinin kimi durumlarda yetersiz kaldığı görülebilmektedir. Bu durumlarda, aile hekiminiz sizi ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirecektir.

Sağlık Raporunu Aile Hekimliğinde Aldıysanız Geçerli Mi?

Aile hekimliği biriminde size sürücü olur raporu düzenlendiyse rapor geçerlidir. Ancak, aile hekimliği biriminde sürücü olur raporunda herhangi bir grup veya sınıf belirtilmeden rapor düzenlenmektedir. Ayrıca, bu yazanak üzerine ek tümceler yazılamamaktadır. Ancak, kısıtlamalar varsa eklenebilmektedir. Aile Sağlığı Merkezleri’nin araç gereç durumları kişilerin sağlık durumlarının gözden geçirilmesine yöneliktir. Bu yüzden raporların düzenlenmesinde kimi durumlarda aile hekimlikleri yetersiz kalabilmektedir. (Skotom tespiti vb.) Bu nedenle, aile hekiminiz sizi yaptığı sağlık incelemesinden sonra ilgili uzmanlık alanına yönlendirebilir. Böyle bir durumda, gerekli uzmanlık alanlarına başvurarak sürücü olur raporunuz düzenlenebilir.

Engelliler Sürücü Belgesi İçin Nasıl Başvururlar?

Engelli bireyler de sürücü olur yazanağı için sağlık kuruluşlarına başvurabilirler. Bunun için aile hekimliklerine veya hastanelerdeki uzman hekimlere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Sonrasında kendilerinin, engellilik oranlarının tespiti için kendileri engelli sağlık kurulu olan hastanelere yönlendirilirler. Özel tertibatlı araç kullanabileceği yönünde yargı oluşmuşsa, İl Sağlık Müdürlüklerine sevk edileceklerdir.

Tanıtım Alanı

Sürücü Olur Raporları Ücretli Mi?

Aile hekimliğinde sürücü olur yazanakları size bir ödeme çıkartılmadan düzenlenmektedir. 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında sürücü olur yazanağı düzenlenmesiyse ödeme gerektirir. Bu ödeme tutarı sağlık kuruluşunun özelliklerine göre değişebilmektedir.

Raporlar İçin Sağlık Kuruluşlarınca Alınan Ücretler

2022 yılı için, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde, sürücü raporları tek branş sağlık raporu ücreti 55 TL, (Bir branşta birden fazla hekim imzası olması halinde de 55,00 TL olarak tek fiyat uygulanacaktır. İlave bir ücret tahsil edilmeyecektir.) Sürücü Raporları iki branş sağlık raporu ücreti 2022 yılı için: 82TL, (İki branşın her birinde birden fazla hekim imzası olması halinde de 82,00 TL  tek fiyat uygulanacaktır. İlave bir ücret tahsil edilmeyecektir) Bunların dışında sürücü olur raporu için sağlık kuruluna girmenize karar verildiyse sürücü raporları sağlık kurulu raporu ücreti 2022 yılı için: 136 TL’dir. Ayrıntı için bakılması gereken bağlantıyı incelemeniz yeterlidir. Özel sağlık kuruluşlarındaki ödemelerse, özel sağlık kuruluşuna göre değişir.

Sürücü Olur Raporları Ne Kadar Süre Geçerli?

“Sürücü Olur Raporu” 2 yıl geçerlidir. E-devlet uygulamasında da görebileceğiniz sürücü olur raporunuzla 2 yıl içinde sürücü olur belgesine başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak, 2 yılı geçen durum söz konusu olduğunda bu rapor geçersiz olur.

Yeni Sürücü Belgesi Yaşam Boyu Geçerli Mi?

Düzenlemenin yararlarından biri de, kişilerin bir kez yazanak alarak yaşam boyu araç kullanmalarını engelemektir. Yeni sürücü belgeleri yaşam boyu geçerli değildir. Bu doğru bir uygulamadır.1. grup belgeler için, geçerlilik süresi 10 yıldır. 2.grup belgeler içinse geçerlilik süresi 5 yıldır.

Tanıtım Alanı

Yazanağın Biçimi Nasıldır?

Sürücü adayları ve sürücüler için sağlık yazanağı e-rapor biçimindedir. E-rapor biçimi aşağıdaki görseldeki gibidir.

Ek-7 Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu (aile hekimliği birimince sevksiz olarak düzenlenmiş biçimi )
  1. https://teftis.saglik.gov.tr/TR,8064/surucu-adaylari-ve-suruculerde-aranacak-saglik-sartlari-ile-muayenelerine-dair-yonetmelik.html
  2. https://shgm.saglik.gov.tr/TR,25678/saglik-raporlarina-iliskin-usul-ve-esaslar-bolge-hakem-hastaneleri-guncellendi.html
  3. https://www.dromersumer.com/blog/surucu-belgesi-ehliyet-icin-saglik-raporu-nereden-ve-nasil-alinir/
Tanıtım Alanı

1 thought on “Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nereden, Nasıl Alınır?”

  1. Geri bildirim: Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi - Dr Ömer Sümer

Bir yorum yapın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

!!! Tanıtım Engelleyici Uyarısı !!!

Tarayıcınızda tanıtım engelleyici kullanmaktasınız. Hekimsel.com giderlerini,  hekimsel.com üzerinden yayınlanan tanıtımlardan elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır. Hekimsele  destek olmak için bu engelleyiciyi en azından hekimsel için kullanmayınız.

Scroll to Top
Tanıtım Alanı
Bağlantıyı kopyala