Tahlilleri Kim İster, Kim Değerlendirir?

Tahlillerin istemi ve değerlendirilmesi konusunun günlük hayatta yanlış uygulamaları olması nedeniyle bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Tanıtım

Yazının son güncellemesi 5 Nisan 2021, güncellemeyi yapan Hekimsel.com

Tanıtım

Çözümleme (Tahlil)

Tahlil sözcüğünün sözlük anlamı; çözümleme, inceleme ve tespit etme olarak belirtilmektedir. Arapça kökenli bir sözcüktür. Çözümlemeler, yaşatbilgelerin gerekli gördüklerinde, bir amaç için isteyebildikleri, kişinin sağlığını açıklamada kullandıkları belgelendirme yöntemlerdir. Tahlilleri kim ister ve kim değerlendirir sorularının yanıtlarını yazıda bulabilirsiniz.

Çözümlemeler, yaşatbilgelerin (doktorların), sayrısıyla (hastasıyla) ilgili konularda, tanı ve iyileştirme sürecinde güvendikleri belgeleme yöntemlerinden biridir. Çözümlemeleri, tahlilleri kim ister sorusunun yanıtını, yaşamımıza taşıyamadık. Bu nedenle, bu konuyla ilgili biz yazı yazma gereği duyulmuştur.

Çözümlemeleri Kim İster?

Ayşe teyzenin, komşunun, bakkalın, diyetisyenin çözümleme isteme yetkisi yoktur. Çünkü, bu kişlerin yasal olarak böyle bir yetkileri yoktur. Peki, çözümlemeleri kim ister? Çözümleme isteme yetkisi yalnızca doktorlara tanınmıştır. Çünkü, yaşatbilge yaptığı işin gerekliliği olarak çözümleme istemektedir. 

Sayrılar Çözümleme İsteyebilir Mi?

Peki, ya sayrının (hastanın) kendisinin, çözümleme isteme yetkisi yok mu? Sayrılığı kendisi yaşayan ve yaşadığı sayrılıkla ilgili deneyimi yeterince olan kişi, çözümleme isteyemez mi? Bu sorunun yanıtı da elbetteki hayır olmaktadır. Üstelik, süreğen sayrılığı olan ve aralıklı olarak yaptırması gerektiğini düşündüğü çözümlemeleri olan bir sayrı bile olsa.

Tanıtım

Sayrının Çözümlemeler Konusundaki Yükümlülüğü Nedir?

Sayrı; yakınmalarını, sayrılıklarını, izleminde olduğu yaşatbilgelerin görüşlerini, sağlık incelemesinde bulunduğu yaşatbilgeye aktararak, sağlığını değerlendirtir. Ancak, sayrı çözümleme istemez. Yaşatbilge, öyküsü (anamnezi) alınan ve sağlık incelemesinden geçirilen sayrı için, güncel sağlık biliminin gerektirdiği işlemleri uygular. Sayrı için çözümleme, yaşatbilgenin uygun görmesiyle istenmektedir. Sayrı, yaşatbilgeyle arasında oluşan güven ilişkisine dayanarak, yaşatbilgenin sorumluluğunda tanı-iyileştirme sürecini tamamlar. Sayrının, çözümleme istenmesi aşamasında hiç bir yükümlülüğü yoktur. Sayrı, yalnızca sağlıkla ilgili öyküsünü anlatırken doğru öyküyü yaşatbilgeyle paylaşmalıdır. Sayrı, öykü paylaşımı sırasında, daha önceki çözümlemelerle ilgili konuları da yaşatbilgeyle paylaşır. Üstelik, çözümlemelerle ilgili kafasında oluşan soruları veya yanlış anlaşılmaları da sağaltıcıyla konuşur. Ancak, bu konuda yaşatbilgeyi sıkıştıramaz.

Tanı Koyma ve Çözümlemeler

Yaşatbilge, kendisine başvuran sayrının yakınmalarını, sağlık incelemesi sonucu ulaştığı bulgularını değerlendirerek ön tanısılarını koyar. Ön tanıları, tanıya dönüştürebilmek için çözümleme gibi belgelendirme işlemlerine gerek duyar. Bu işlemlerin sonuçlarını da değerlendirerek olası veya kesin tanı koyma işlemini gerçekleştirir.

Çözümlemeleri Kim İster Konusu Anlaşıldıysa Yeni Soru, Çözümlemeleri Kim Değerlendirmeli?

Çözümlemeleri yalnızca yaşatbilge, gerekli gördüğünde isteyebildiği gibi, değerlendirmeyi de sadece bir yaşatbilgenin yapması gerekmektedir. Ayrıca, çözümleme sonucunda çıkan sonuçları da, olabildiğince çözümlemeyi isteyen hekimin değerlendirmesi önemlidir. Bu nedenle, sonuçlarınız çıktığında çözümlemeyi isteyen yaşatbilgeye başvurunuz. Ayrıca, yaşatbilgenin uyguladığı sağaltım sonrası yine sağlatımı uygulayan yaşatbilgeye başvurunuz.

Çözümlemeyi Yaşatbilge Dışındaki Kişiler Değerlendirebilir Mi?

Yaşatbilge dışındaki kişilerin, çözümleme değerlendirme yetkileri yoktur. Ancak, değerlendirmişlerse de bu bir YANLIŞTIR. Yaşatbilge dışındaki kişiler, çoğu zaman çözümlemeleri yalnızca çözümlemelerin olağan değer aralıklarına göre değerlendirirler. Bu durum da belirgin yanlış işlemdir. Çözümlemelerin değerlendirilmeleri, sayrının yaşına, eşeyine, sayrılığına, süreğen sayrılıklarına ve süreçte kullandığı emlere (ilaçlara) göre bile değişebilir. Bu nedenle yaşatbilge dışı kişilerin değerlendirmelerine önem vermeyin. Çözümlemelerinizi olabildiğince, çözümlemeyi isteyen yaşatbilgeye değerlendirtin. Çözümlemeleri, tahlilleri kim ister sorusu kadar, çözümlemeleri kimin değerlendirdiği de önemlidir.

Tanıtım

Yaşatbilge Çözümlemeleri İstedi, Sayrı Yaptırmak Zorunda Mı?

Sayrı, her çözümlemeyi yaptırmak gereğinde mı? Sayrı, çözümlemeyi yaptırmayabilir mi? Evet, yaptırmayabilir. Sayrının, yaşatbilgenin isteklerine bütünüyle uyma gerekliliği yoktur. Yaşatbilge, sayrıya sağlıkla ilgili önerilerde bulunur. Bu durum, sağlık incelemesinden başlayarak iyileştirme sürecinin sonlanmasına kadar bu şekildedir. Yaşatbilgenin, sayrıdan istedikleri, sayrının sağlığıyla ilgili yapılması gereken sağlık önerileridir. Ancak sayrının, ileride yaşayacağı sıkıntılarla ilgili olarak sayrı bilgilendirilir ve yaşatbilge önerilerini onaylaması sağlanabilir.

Sayrının, yaşatbilge görüşünü ve isteğini onaylamama durumlarında, yaşatbilgenin de sayrının sağaltım sürecinde sorumlulukları da üstlenmemesi söz konusu olur. Yaşatbilge sayrının sağaltımından çekilebilir. Böylesi bir durumda bütün sorumlulukları, sayrı veya sayrı yakını üstlenmiş olur.

Yaşatbilgenin önerdiği ancak sayrının yaptırmadığı her türlü çözümleme için sağaltıcının sayrıyla ilgili sorumluluğu ortadan kalkar. Ancak, bazı durumlar ise sayrının kendi onay verme yetkisini yasayla elinden almıştır. Bu tür, yasayla düzenlenmiş durumlarda, sayrı yaşatbilgenin istediği bütün çözümlemeleri yaptırmak gereğindedir.

Görsel Kaynağı

Görseli kropekk_pl Pixabay‘a yükledi.

Tanıtım

Bir yorum yapın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Tanıtım