Yalansız Toplum İçin, Yalansız Bireyler

Yalansız toplum için yalansız birey

Yalansız toplum için, yalansız bireyler olunabilmesiyle ilgili neler yapılabilir?

Tanıtım

Yazının son güncellemesi 9 Haziran 2024, güncellemeyi yapan Hekimsel.com

Yalansız toplum için, yalansız bireyler olunabilmesiyle ilgili neler yapılabilir?

Tanıtım

Yalan Nedir?

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne göre yalan; doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz olarak tanımlanmaktadır.

Yalancı Kime Denir?

Yine, TDK sözlüğüne göre yalancı; yalan söylemeyi huy edinmiş olan kimse olarak tanımlanmaktadır.

Yalan, bireylerin her an başvurabildiği kolay erişilebilir bir kavram olmaktadır. Yalanı doğru bulan hemen hemen hiç kimse bulunmasa da yalana herkes başvurabilmektedir. Yalanın bu kadar yaygın söylenmesine karşın, herkesin sözlerinde yalanı yermesinin belirgin bir nedeni vardır. Bu neden, kolay söylenebilen yalanın büyük sorunlara yol açabilmesidir.

Yalan söyleyen herkes yalancı olmamakla birlikte, yalancı olarak nitelendirilmek toplumda bireyleri daha da aşağılayan bir kavram olabilmektedir. Bu söz, büyük bir aşağılamayı gösterir.

Yalansız Bireyler

Yalansız toplum için, yalansız bireyler üretebilmenin tek yolu doğru bir eğitimdir. Bu eğitim genel eğitim türlerinde olduğu gibi önce ailede başlar, sonra da okullarda sürer. Okul sonrasında eğitim bitmez. Çalışma yaşamında da sürer.

Tanıtım

Aile ve Yalansız Toplum

Eğitimin ailede başladığı unutulmadan ana-babanın çocuğa yalan söylememek konusunda kesin örnek olması gerekir. Bu yalansız toplum için kesin gereklidir.

Okul ve Yalansız Toplum

Ailede alınmaya başlayan eğitimin okul ile sürmesiyle, okul ortamında da herkesin yalan söylemeye karşı kesin bir duruş sergileyebilmesi önemlidir. Okul ortamına çocuğun girişiyle ailenin çocuğu eğitmesinde bir kesinti yaşanmamaktadır. Bu eğitime ek olarak okulda öğretmenlerin çocuğu eğitmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle çocuğun hem aileden hem okuldan eş güdümlü olarak yalanın ne olduğunu öğrenmesi çocuk için çok önemlidir.

Öğretmenler hem verdikleri eğitimlerle hem de kendilerinin çocukların önünde sergiledikleri tutum ve duruşlarıyla ailenin en büyük tamamlayıcısı olurlar. Öğretmenlerin bir başka özelliği de aile dışından biri olmalarıdır. Bu durum, dışarıdan bireyler olarak öğretmenlerin çocukların gözünde daha güçlü görünmelerini sağlar.

Öğretmenler, kimi durumlarda aileden yeterince doğru bilgi ve davranışı alamayan çocukların belki de tek doğru kaynağı olabilmektedirler. Böylece ailesiyle doğruyu bulma olanağı olmayan çocuklar, öğretmenleriyle doğruyu öğrenirler. Doğruyu öğrenebilen çocuklar yalansız birey olabilmektedirler. Toplumlar, yalansız bireylerle yalansız topluma kolayca ulaşılabilmektedir. Güç görünse de bu yola yaklaşabilmek, bireylerin bu durumu amaç edinmesi bile toplumda gözle görülür iyileşmelere yol açabilmektedir.

Yalansız Bireyler İçin Önce Kendimize Bakalım

Yalansız bireyler yetiştirirken, öncelikle bunu çocuklarımızla yapabileceğimizi anlayabiliyoruz. Bunun için de önce kendimizin yalanı en aza indirmiş bireyler olmamız gerekir. Genelde, toplumdaki öteki bireylerin yalanlarını araştırıp bulmak, göz önüne sermek bize katkı sağlamamaktadır. Ancak, benzer durumları yaşadığımızda bizim ne yaptığımız bu konuda kendimizi sorgulamamız bizi yalansız bireylere dönüştürebilmektedir. Buradaki dönüşümden kastım daha az yalan söylemeyi amaçlamaktır.

Sağlık İçin Yalandan Uzak Durmalı

Yalandan uzak durarak, kendimizi olmadık işlerden de uzak tutmuş oluruz. Bu da çok daha sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlayabilmektedir.

Tanıtım

Sağlık Alanında Yalan

Sağlık alanında yalandan uzak durabilmenin yolu tıp bilimine, yasalara, genelgelere ve yönetmeliklere uygun işler yapmaktır. Kişilerle uğraşan bir iş kolu olan hekimlik, hekimin düşüncesine göre değişik yargıların verilebileceği bir iş koludur. Ancak, bu durum gereğinden çok kullanılmamalıdır. Yapılması gerekenler hem tıp biliminde hem de yasal alanlarda belirlenmiştir. Bu yüzden hekim gereksiz işleri yaparak kendisini ve mesleğini güç durumlara düşürmemelidir.

  • Bir kişi sağlık incelemesinden geçirilirken doğru kişinin gözden geçirildiği kimlikle doğrulanmalıdır.
  • Kişinin tanıları, kullandığı ilaçları iyi sorgulanmalıdır. E-nabız sistemi üzerinden doğrulanmalıdır.
  • Sağlık raporları düzenlenirken ilgili yönetmeliklere göre hekimim işlem yapması sağlanmalıdır.

Kişiye kendisinin olmayan ilaçların reçete edilmesi yada yönetmeliklere uygun olmayan biçimde sağlık raporu düzenlenmesi hekimin yalan söylemiş olduğunu gösterir.

Yasal İşleyişin Kolaylaştırılması

Yalana gerek duyulan durumlarla ilgili olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması kişilerin yalan yollara başvurmasını engelleyebilmektedir. Ayrıca, bu durum hekimlerin de iş gücünü azaltabilmektedir.

  • Doğum sonrası izin sürelerinin gerek görüldüğü biçimde uzatılması
  • Çalışanlar için, mazaret izni yetkilerinin genişletilmesi ve sürelerinin uzatılması
  • Sağlık sorunu dışında velisince okula gönderilmeyen öğrenciler için “veli izin belgesi” düzenlenmesinin sürmesi gibi.

Yalansız Toplum

Elden gelenler yapılarak belki yalansız bireylere ve toplumlara ulaşamayız ama yalan söyleme oranlarını belirgin aşağı çekebiliriz. Bu durum da toplumun geneline olumlu bir geri dönüş yapabilmektedir. Böylece, toplumdaki adalet algısı zedelenmeden, toplumdaki bireyler birbirinin hakkını yok saymaz. Tüm bunları başarabilmek için ana basamak eğitim olarak öne çıkmaktadır.

Tanıtım

Bir yorum yapın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Tanıtım