Çocuk ve Ergen İzlemleri

Çocuk ergen izleminin ne olduğuyla ilgili 2023 yılının en güncel yazısı.

Çocuk ve Ergen İzlemleri Nedir?

Tanıtım Alanı

Çocuk ve ergen izlemleri, aslında aile hekimliklerinin rutin olarak yaptıkları takiplerin okul çağı çocuklarına uygulanan şeklidir. Yani, gelen kişinin boyunun, kilosunun, tansiyonunun vs. ölçülmesi ve bunların değerlendirilmesi. Ayrıca, belli aralıklarla bazı kan testlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek, gerekli görülen testlerin yapılması. Beslenme, obezite, hijyen ve hareketlilik konularında ve daha bir çok konuda okul çağı çocuklarına ve velilerine bilgi verilmesi bu takibin amaçlarındandır.

Bu takiplerden bahsederken “okul çocukları” değil de “okul çağı çocukları” şeklinde kullandığım ifadenin önemi de şu: Bu takipler okul çağında olan okula giden, gitmeyen tüm çocukları ve ergenleri içerir. Yani, yaş itibariyle okulda olması gerekirken okula gitmeyen çocuklara ve ergenlere de aynı şekilde bu takip uygulanır. Kişinin okula devam edip etmemesi değil okul çağında olması bu takipler için ana şartlardandır.

Çocuk ve Ergen Takipleri Kaç Yaşı Kapsar?

Çocuk ve ergen takipleri kişinin çocuk veya ergen olduğu dönemleri kapsar. Çocuk ve ergen takiplerinde 4 yaş ile 21 yaş izlemleri dahil olmak üzere bu yaş aralığında uygulanır.

Çocuk ve Ergen İzlemlerinin Okullarla İlgisi Nedir?

Okulların bu konuya hala dahil oluyor olmasının nedeni ise, okullarda okuyan öğrencilerin yönlendirmelerini okulların yapıyor olmasıdır. Bu durumun kaynağı da T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol. Bu protokole göre İl Sağlık Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğrencileri belirli bir plan dahilinde aile hekimlerine yönlendireceklerdi. Ancak, öğrenci sayısı düşünüldüğünde bu konu biraz sıkıntılı oldu.

Tanıtım Alanı

Çocuk ve Ergen İzlemleri Aralıkları

Aile hekimlerinin genel olarak kendilerine kayıtlı kişileri en az yılda bir kez görmeleri ve gerekli ölçümleri, muayeneleri yapmaları istenmektedir. Bu durum çocuk ve ergen izlemlerinde de aynı şekildedir. Yani, yılda bir kez en azından kesin kayıtlı olan çocuğun veya ergenin bazı ölçümlerinin yapılarak programa girilmesi gerekmektedir.

çocuk ergen izlem zaman aralıkları

çocuk ergen izlem zaman aralıkları hekimsel

Çocuk ve Ergen Sağlık İncelemeleri

Çocuk ve  ergen izlemleri amaçlı yapılacak olan sağlık incelemeleri için aile hekiminizle görüşerek ya da MHRS ile bir gün belirleyebilirsiniz Böylece, genellikle okullara kalan bu yönlendirme işlemi hem sizin için hem de hekiminiz için daha uygun günde yapılmış olur. Öteki türlü okullar yönlendirmeyi tek tek kişi bazlı yapamadığı için yönlendirmeler toplu olarak yapılabilmekte ve “okul taramalarını bu hafta veya bu ay mutlaka yaptırıp bize getirin” şeklinde konuşmalar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda aile hekimliği birimlerinde istenmeyen yoğunluğa yol açabilmektedir.

Çocuk ve Ergen İzlemlerinde Yapılan Değerlendirmeler

Çocuk ergen izlemlerinde yapılacak işlemler ve istenecek tahliller aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Açıklamalı çocuk ergen izlem tablosu

çocuk ergen izlem tablosu açıklamalı hekimsel

çocuk ergen izlemleri açıklaması

Saygılarımla.

Tanıtım Alanı

Bir yorum yapın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Tanıtım Alanı
Bağlantıyı kopyala