Lisanslı Sporcular İçin Sporcu Sağlık Raporu

Sporcu Sağlık Yazanakları


Sağlık yazanakları, kişilerin – kurumların isteklerine bağlı olmadan, yasal dayanaklara göre düzenlenebilmektedir. Ancak, uygulamada, özellikle sporcu sağlık yazanağı düzenlenirken sorunlar belirgin biçimde ortaya çıkmaktaydı. Sorunların başında ise, yeterlilik belgesi (lisans) gerektirmeyen spor etkinlikleri için sağlık yazanağı istenmesi gelmekteydi. Sporcular için sağlık yazanağı düzenlenmesi işlemi, yalnızca lisanslı sporcular için düzenlenebilmektedir.

Sporcu Sağlık Yazanakları Yeterlilik Belgeli Sporcular İçin

Bütün yasal belirteçlere karşın, ne yazık ki kimi kişiler ve kurumlar, uygunsuz yönlendirmeler yapabilmektelerdi. Ardı ardına gelen yasal değişikliklerle, kurumlar arasındaki görüş ayrılıkları kuşkuya yer vermeyecek şekilde giderilmeye çalışılmıştır. Böylece, uygulamadaki gereksiz sağlık yazanağı istemlerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Artık, Türkiye’de yalnızca “Lisanslı Spor Faaliyetlerinde” bulunacak kişiler için, sporcu sağlık yazanağından söz edilmektedir. Bunun dışında halk koşusu, spor kursları, turnuvalar gibi lisans gerektirmeyen spor etkinlikleri için, sporcu sağlık yazanağı gerekmemektedir.

Yetki Belgesi Gerektirmeyen Spor Etkinliklerinde Sağlık Bildirimi Yeterlidir.

Sporcu sağlık yazanağı düzenlenmesi gerekliliği yalnızca YETKİ BELGELİ SPORCULAR İÇİN (veya yetki belgesi çıkartacak sporcu adayları için) geçerlidir. Bunun dışındaki yetki belgesi gerektirmeyen spor etkinlikleri için bireylerden yazanak isteminde kimse bulunmamalıdır. Ancak, kişilerden spor etkinliğine katılımlarında, ilgili sporu yapmalarına engel herhangi bir durumun, sayrılığın olmadığına ilişkin onaylı sağlık bildirimi istenebilir. Bu bildirimler, kişiler eğer 18 yaşın üzerindeyseler ve kısıtlılıkları yoksa onayı kendileri, kısıtlılıkları varsa yasal vasileri, 18 yaşın altında iseler onayı velileri ya da vasileri verecek biçimde düzenlenir.

Yetki Belgesi Gerektiren Her Spor Dalı İçin Sağlık Yazanağı Gerekir Mi?

Yalnızca lisanslı sporcular için sağlık yazanağı düzenlenmesi konusunda kazanılan başarı, kimi konularda sorunlar yaşanmasını engeleyememişti. Bunlardan biri de satranç gibi spora dahil edilmiş ve federasyonu da olan efor gerektirmeyen spor dalları idi. Bu konuda yaşatbilgeler, sağlık yazanağı düzenlerken neye önem verecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlardı.

Yeni düzenlemelerle bu konuda da hekimleri ve yurttaşları rahatlatacak bir çözüme ulaşıldı. İlgili federasyonca, spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alması durumunda, sağlık yazanağına gerek olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı bildirim yeterli olmaktadır.

Lisanslı spor dalı da olsa her lisanslı spor dalı için artık sağlık yazanağı gerekmemektedir.

Sporcu Sağlık Yazanağı Ne Zaman İsteniyor?

Sporcu sağlık yazanağı kişilerden yalnızca lisanslı bir spor etkinliği yapacaklarında, ilgili federasyonun sporcu sağlık yazanağına gerek duyulduğunu belirtmesi üzerine istenebiliyor.

Ayrıca, son düzenlemelerin ardından sporcu sağlık yazanakları federasyonunun uygun görmesine bağlı olarak yalnızca ilk yetkilendirme işlemleri için istenecek. Kimi federasyonlar, ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde “Sağlık Raporu” şartını kaldırılarak bildirimde bulunma yeterliliği getirdi.

Okullarda yapılacak lisanslı spor etkinlikleri ise, eskisi gibi yıllık sağlık yazanakları gerektirmektedir.

Yazanak İçin Hekime Başvuru

Yukarıda sözü geçen bütün koşulları sağlıyorsanız, hekime sağlık raporu için başvurabilirsiniz. Ancak, bunun için sizin yönlendirilme işleminizin e-devlet üzerinden yapılmış olması gerekmektedir. Bu konuda bağlı olduğunuz spor takımı yetkililerinden  bilgi alabilir ve gerekli işlemlerin yapılmasını isteyebilirsiniz.

Ayrıca, yaşatbilgenize başvurmadan önce, 18 yaşından küçükseniz Kişiye Ait sağlık Beyan Formu“nu buradan indirip doldurabilirsiniz. Ancak, bir büyüğünüzce onaylanması gerekmektedir.

Hangi Hekime Başvurmalıyım?


Hangi hekime başvurmalıyım sorusunun yanıtıysa, bölgenizde spor hekimi varsa spor hekimine başvurmanız biçiminde olacaktır. Yoksa kardiyoloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarına başvurmanızda da yarar vardır. Bu bölümlere başvurmanız sizin kendi sağlığınız için önemlidir. Tam olarak hangi bölüme başvuracağınızı bilmiyorsanız aile hekiminize de başvurabilirsiniz. Olanağınız varsa, hekiminizden daha önceden buluşma günü alınız. Ayrıca, 18 yaşın altındaysanız yanınızda büyüğünüzle başvurunuz. Düzenlenen yazanaklar tek hekim raporu olduğu için, bu sağlık yazanaklarının düzenlemesini çoğu hekim yapabilmektedir.

Son Düzenlemeler ve Sağlık Raporu Konusu

Son düzenlemelerle, her federasyon kendi lisans ve vize işlemleriyle ilgili düzenlemeler yapabilir. Ancak, genel koşullar yukarıdaki gibi değiştirilmiştir. Böylece, yurttaşların yılda bir kaç kez spor yazanağı için sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önüne geçilmiştir.

Ancak, aile hekimlikleri birimlerinin  sporcu sağlık yazanağı düzenlenmesinde yetersiz kalabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda, ilk lisans başvurusu için yönlendirilecek olan sporcu adaylarının ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirilmesi önemlidir. Sporculara düzenlenecek olan sağlık raporlarında çok özenli olunması gerekmektedir. Özellikle kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve spor hekimleri tarafından da kolayca düzenlenebilirler. Bu yazanakların düzenlenmesi için aile hekimi koşulu yoktur. Aile hekiminin değerlendirmesi sonrası da ilgili uzmanlıklara yönlendirilebileceğinizi unutmayın.

Ayrıca, okulda yapılacak lisanslı spor etkinlikleri için her yıl yazanak isteneceğini de unutmamak gerekiyor.

Bir yorum yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Reklamlar
Bağlantıyı kopyala