Sağlık Raporu Çeşitleri ve Açıklamaları

Sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları aşağıdaki başlıklarla karşımıza çıkabilmektedir. Burada hatırlatmak istediğim konu ise sağlık raporları konusunda tek yetkili kurumun Sağlık Bakanlığı olduğudur. Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi ve izni dahilinde sağlık raporları düzenlenebilir. Ayrıca, düzenlenen bu sağlık raporlarının şekli yani formatı da Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği şekildedir.

İstirahat / İşgöremezlik raporları

Bu rapor formatı, öğrenci ve çalışan istirahat raporları olarak ikiye ayrılmaktadır. Kişilerin hasta olduklarının tespiti halinde, hekimin kendi kararıyla  kişiye iyileşmesi için ve/veya mevcut hastalığının toplumu da etkilemesine engel olunabilmesi için, istirahat önermesidir. İstirahat raporu, bu önerinin kağıt üzerine aktarılarak, kişinin bağlı olduğu kuruma iletilmesi ve bu istirahat raporuna istinaden de kurumun kişiye izin vermesi olayıdır. Rapor formatlarını da Sağlık Bakanlığı belirler.

Öğrenci İstirahat Raporu ile Çalışan İstirahat Raporu Arasındaki Fark

Öğrenci istirahat raporları tam olarak bu şekildedir. Çalışan istirahat raporlarında ise olaya bir de çalışanın sosyal güvence kurumu eklenmektedir. Çalışanın, istirahat raporunun sosyal güvence kurumuna da bildirilmesi gerekmektedir.Bu günümüzde SGK kapsamındaki kişiler için, online olarak yapılabilmektedir. Poliklinik hizmeti yapan bütün hekimler, muayene ettikleri hastalarına gerekli gördükleri durumda istirahat raporu düzenleyebilirler. İstirahat raporları, SGK kapsamındaki çalışanlar için poliklinikten online olarak SGK’ya bildirilir. Ayrıca, kişilerin çalıştıkları kurumun da durumdan haberdar edilmesi için sağlık raporu yazılı şekilde kişiye kurumuna iletmesi için verilir.

Tek hekim Sağlık Raporları

Bu rapor formatı da hekimin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu sağlık raporu formatına göre düzenlenir. Aile hekimleri açısından bu rapor formatı incelendiğinde, bu rapor formatının lisanslı spor faaliyetleri için, yivsiz av tüfeği ruhsatı alabilmek için, akli meleke tespiti için ve yurtlara giriş gibi bazı kurumlar için sağlık raporlarını kapsadığını net olarak görebilmekteyiz.

Tek hekim sağlık raporları, aile hekimliğinde bunların dışındaki durumları kapsamamaktadır. Yani, lisanssız olarak yapılacak spor faaliyetleri için hekiminiz size sağlık raporu düzenlemeyecektir, zaten böyle bir rapora da yasal olarak gerek yoktur. (Saülık beyanı yeterlidir.)

Lisans için sağlık raporu

Lisanslı olarak spor yapılabilmesi için istenen sağlık raporudur. Formatı bellidir. Hekim. bu raporu verirken gerekli gördüğü muayeneleri ve tetkikleri isteyebilir ve sizi gerekli gördüğü branşların incelemesini isteyebilir. Yapılacak olan spor dalının, sağlık açısından riski yükseldikçe yapılması gereken işlemler ve sevk edilmesi gereken uzmanlık dalları da değişebilir.

Küçücük Çocukta Kalp Hastalığı Mı Olur?

13-14 yaşındaki milli sporcularımızın bile, kalp krizi geçirerek vefat ettikleri haberlerini duyabilmekteyiz. Bu durumların önüne geçebilmenin tek yolu, sporcularımızı onlara yakışır şekilde sağlık kontrolünden geçirebilmektir.

Bir imzalık kağıt diye hekime başvuran vatandaşlarımızın, bu konunun asıl karşılığının bir can olduğunu kavramasını can-ı gönülden istiyorum. Bu nedenle, kardioloji polikliniğine sevk edildiğinde, “çocuğumun kalp doktorunda ne işi var?” demeden velilerimizin, çocuklarını  kardiloji kontrolünden geçirmeleri çocuklarının sağlıkları için çok önemlidir.

Elbette, öncelikle, hekiminiz sizi değerlendirir ve çocuğunuzu sevk etmeyi düşündüğü branşlar hakkında sizi bilgilendirir. Bu branşlar kardioloji, göğüs hastalıkları, nöroloji gibi branşlar olabilir. Çocuğunuzun var olan hastalıklarına göre bu branşlara yenileri de eklenebilir. Unutmayın, çocuğunuzun spor yaparken ölmesi doktordan çok çocuğunuzu etkiler.

Akli meleke raporu

Genellikle noterler tarafından kişiden istenilen bu rapor türü için de noterin gerekli görmesi durumunda, noterden alınan resmi bir yazı ile kişinin hekime başvurması gerekmektedir. Hekim, kişiyi akli melekesinin olup olmadığı yönünde bazı testlerle değerlendirerek bu raporu düzenleyebilir.Ancak, unutulmaması gerekir ki akli meleke raporu istemi nasıl noterin onayıyla oluyorsa, kişinin aldığı rapordan şüphe duyan noter, akli meleke raporunu da kabul etmeyebilir. 

Yivsiz av tüfeği alabilmek için sağlık raporu

Kişinin bu raporu alabilmek için de hekime başvurması ve kişinin hekim tarafından mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Okul ve yurtlar gibi bazı kurumlar tarafından istenen sağlık raporları

Bu konuda da mevzuata uygun şekilde hareket eden hekim, sağlık raporunu düzenler veya düzenlemez. Hekimin böyle bir raporu düzenlememesine örnek olarak “Üniversiteye Kayıt ve İnternet Okuryazarlığı” başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

Sürücü Olur Raporları

Bu konuyla ilgili ayrıntılı yazıma ulaşmak için Sürücü Olur Raporları ile İlgili Bilgiler

İşe Giriş raporları

İşe giriş raporları yeni iş güvenliği kanunu uyarınca iş yeri hekimleri tarafından verilebilmektedir. Bunun dışında iş yerlerinde çalışan kişi sayısının ve iş yerinin risk grubunun uygun olması durumuna göre işverenler aile hekimleriyle anlaşma yaparak ücret karşılığında da işe giriş raporunu kendi çalışanları için talep edebilirler. Ancak, burada işverenle aile hekiminin anlaşma yapmış olması gerekmektedir. Böyle bir anlaşma söz konusu değilse, aile hekiminin rapor düzenlemesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Kişinin engelli,  yatalak olduğuna dair sağlık raporu

Bu raporlar heyet raporu tarzındadır. Heyet raporları en az 4 ayrı uzmanlık dalından uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından verilen sağlık raporlarıdır. Ancak, bu tür raporları veren hastanenin öncelikle bu rapor türünü verebilmesi için yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Yani, kişinin yatalak veya engelli olduğuna dair sağlık raporları  sadece yetkilendirilmiş hastanelerin düzenleyebileceği heyet raporudur. Durum böyle olmasına rağmen, bazı kesimler tek hekimden kişinin yatalak olduğuna dair rapor isteyebilmektedirler. Bu şekilde bir rapor düzenlemek suçtur.

Silah ( tabanca ) İçin Sağlık Raporu

Bu rapor için, heyet raporu gerekmektedir. Heyet raporu verebilen bir hastaneye başvurmak gerekmektedir.

Adli Raporlar

Kavga, silahla yaralama, kaza sonucu ölüm, şüpheli ölüm gibi olayları kapsayan adli olaylar sonrasında da hekimlerden bir rapor düzenlenmesi istenmektedir.

İlaç Kullanım Raporu

Kronik hastalıklara bağlı olarak, kişilerin sürekli kullanmak zorunda oldukları ilaçları belgeleyen bir rapor türüdür. Bu raporları uzman hekimler düzenleyebilmektedirler.

Evlilik Öncesi Sağlık Raporu

Evlilik öncesinde kişilerden istenen sağlık raporu çeşididir.

Askerliğe Elverişlidir Raporu

Askerlik çağına gelen vatandaşlar için, istenen  sağlık raporu çeşididir.

200 Gt’ den Küçük Olan Gemilerde Çalışan Gemi Adamları İle Balıkçı Gemilerinde Çalışan Gemi Adamları İçin Sağlık Raporu

Aile hekimlerinin rapor vermeye yetkili oldukları bir rapor türüdür. Ancak, dikkat edilmesi gereken husus ise, http://www.ailehekimihukuku.com/?p=914 internet sitesinde de belirtildiği üzere şu şekildedir:

“Gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan 2,5-24 metre arasında boyu olan Özel Tekneleri kullanmak amacıyla Amatör Denizci Belgesi alacak kişilere Aile Hekimlerinin sağlık muayenesi yapma ve sağlık raporu tanzim yetkileri BULUNMAMAKTADIR. Bu kişilerin bünyesinde GÖZ ve KBB uzmanı görev yapan hastane veya özel sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.”

Sağlık Raporları Listesi

Aşağıda yayınlamış olduğum sağlık raporu listesi, talep edilen sağlık raporlarının sayıca ne kadar fazla olduğunu belirtmek amacıyla sizlere sunulmuştur. Bu liste, ne yazık ki tamamlanmış liste değildir. Sağlık raporları ve çeşitleri denince bizim aklımıza böyle uzun bir liste geliyor.

A

200 Gt’ den Küçük Olan Gemilerde Çalışan Gemi Adamları İle Balıkçı Gemilerinde Çalışan Gemi Adamları İçin Sağlık Raporu,
50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşlerde İşe Giriş Raporları,
657 Devlet Memurları Kanunu’na Göre İşe Giriş Yapacaklar İçin Sağlık Raporu,
Adalet Bakanlığında Memur Olmak İçin Sağlık Raporu,
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Avukatlık İçin Sağlık Raporu,
Aile Ve Sosyal Politikalar Uzman Ve Uzman Yardımcılığı İçin Sağlık Raporu,

Amatör Denizci Olmak İçin Sağlık Raporu,
Amatör Futbolcu Lisansı İçin Sağlık Raporu,
Antrenör Olmak İçin Sağlık Raporu,
Askerlik İşlemleri İçin Sağlık Raporu,
At Yarışlarında Antrenör, Seyis, Jokey, Aprendi Seyis Kursiyeri Olmak İçin Sağlık Raporu,
Avukatlık Stajı İçin Sağlık Raporu,
Avukatlık Yapmak İçin Sağlık Raporu,

B

Basketbol 2.Lig, Bölgesel Ligler, Yerel Ligler Ve Yurtiçi Faaliyetlere Katılacak Sporcular Sporcuları İçin Sağlık Raporu,
Basketbol Federasyonunda Çalışacaklar İçin Sağlık Raporu,
Basketbol Süper Lig Ve 1.Lig Sporcuları İçin Sağlık Raporu,
Bisiklet Antrenörü Olmak İçin Sağlık Raporu,
Bisiklet Hakem Ve Gözlemci Olmak İçin Sağlık Raporu,
Büyükanne Projesi İçin Sağlık Raporu,

C

Çarşı Ve Mahalle Bekçisi Olmak İçin Sağlık Raporu,
Çıraklık Eğitimi İçin Rapor,

D

Dağcılık Antrenörlüğü İçin Sağlık Raporu,
Dağcılık Sporu İçin Sağlık Raporu,
Dalış Kurslarına Katılmak İsteyenler İçin Sağlık Raporu,
Dalış Kurslarında Çalışacak Eğitmen Ve Rehber Dalıcılar İçin İstenen Sağlık Raporları,
Dans Sporu Lisansı Almak İçin Sağlık Raporu,
Dans Sporunu Özel Salonlarda Yapmak İçin Sağlık Raporu,
Demiryolları Faaliyetlerinde Emniyet Kritik Personel Olmak İçin Sağlık Raporu,

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Havalimanları Pat Sahalarında Araç Kullanma İçin Sağlık Raporu,
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Olmak İçin Sağlık Raporu,
Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli İçin Sağlık Raporu,
Diyanet İşleri Başkanlığında Atama İçin Sağlık Raporu,

Diyanet İşleri Başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Atama İçin Sağlık Raporu,
Diyanet İşleri Başkanlığında Geçici İmam-Hatip Olmak İçin Sağlık Raporu,
Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an Kursu Öğreticisi Olmak İçin Sağlık Raporu,
DSİ Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Alınması İçin Sağlık Raporu,

E

Eczane Açacak Eczacılar İçin Sağlık Raporu,
Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinde Sorumlu Müdür Ve Çalışacak Personel Olmak İçin Sağlık Raporu,
Evde Ve Hastanede Eğitim Hizmetleri İçin Sağlık Raporu,
Evlat Edinmek İçin Sağlık Raporu,
Evlenmek İçin Sağlık Raporu,

F

Futbol Özel Müsabaka Ve Turnuvaya Katılmak İçin Sağlık Raporu,

G

Gemi Adamı Olur Raporları,
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezinde Kursiyer Olmak İçin Sağlık Raporu,
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Uzman Ve Uzman Yardımcısı Olmak İçin Sağlık Raporu,
Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerine Öğrenci Alınması İçin Sağlık Raporu,

H

Halk Eğitimi Merkezlerinde Çalışacak Uzman Ve Usta Öğretici İçin Sağlık Raporu,
Halk Eğitimi Merkezlerindeki Kurslar İçin Sağlık Raporu,
Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Olmak İçin Sağlık Raporu,
Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Olmak İçin Sağlık Raporu,
Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Olmak İçin Sağlık Raporu,
Herkes İçin Futbol Organizasyonlarına Katılmak İçin Sağlık Raporu,

İ

İç Sularda Çalışan Gemi Ve İç Su Araçlarında Gemi Personeli Olmak İçin Sağlık Raporu,
İnsansız Hava Aracı Pilot Lisansı Almak İçin Sağlık Raporu,
İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı İçin Sağlık Raporu,

J

Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte Ve Meslek Yüksekokulları Temin İçin Sağlık Raporu,

K

Kadın Konukevlerine Kabul Etmek İçin Sağlık Raporu,
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınması İçin Sağlık Raporu,
Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Alınması İçin Sağlık Raporu,
Koruyucu Aile Olmak İçin Sağlık Raporu,
Köy Korucusu Olmak İçin Sağlık Raporu,
Kur’an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Yatılı Yurt Ve Pansiyonlar İçin Sağlık Raporu,
Kuran Kursları İçin Sağlık Raporu,

M

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık İçin Sağlık Raporu,
Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Kayıt İçin Sağlık Raporu,
Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Dal/Alan Seçimi İçin Sağlık Raporu,
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Eğitim Faaliyetlerinde Görev Alan Personel İçin Sağlık Raporu,
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler (Geziler) İçin Sağlık Raporu,

N

Noter İçin Hukuki İşlem Ehliyetine (Akli Meleke) İlişkin Raporlar,
Noterliğe Kabul Ve Noterde Çalışacak Katipler İçin Sağlık Raporu,
Nüfusa Kayıt Olmak İstenen Yenidoğanlara Doğum Belgesi İçin Sağlık Raporu,

O

Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumlarına Girişte Sağlık Raporu,
Okul Servis Araçlarını Kullanan Şoförlerden Servis Şoförlüğüne Uygun Olduğuna Dair Sağlık Raporu,
Okul Servis Rehber Personeli Olmaya Uygun Olduğuna Dair Sağlık Raporu,
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalar İçin Sağlık Raporu,

Ö

ÖSYM Sınavları İçin Adaylardan İstenebilecek Sağlık Raporu,
Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri İçin Sağlık Raporu,
Özel Eğitim Hizmetleri İçin Bireysel Gelişim Raporu,
Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri İçin Sağlık Raporu,
Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüplerinde Çalışacak Personel İçin Sağlık Raporu,
Özel Öğretim Kurumlarına Kayıt İçin Sağlık Raporu,
Özel Yetenek Merkezleri Eğitim Alacaklar İçin İstenen Sağlık Raporu,

P

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Almak İçin Sağlık Raporu,
Pilot Olmak İçin Sağlık Raporu,
Plaj Voleybolu İçin Sağlık Raporu,
Polis Meslek Eğitimine Giriş Ve Yükselme Sınavları İçin İstenen Sağlık Raporu,
Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Olmak İçin Sağlık Raporu,
Profesyonel Sualtı Adamları İçin İstenen Sağlık Raporları,

R

Resmi Okulların Yatılı Pansiyonlarında Kalmak İçin Sağlık Raporu,

S

Sağlık Durumları Veya Bedensel Engelleri Nedeniyle Uygulamalı Derslere Giremeyecek Durumda Olan Öğrenciler İçin İstenen Rapor,
Silah Ruhsatı Almak İçin Sağlık Raporu,
Sosyal Hizmet Merkezlerinde ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) Personeli Olmak İçin Sağlık Raporu,
Sporcu Lisansları için sağlık raporu

T

Tapu İçin Hukuki İşlem Ehliyetine (Akli Meleke) İlişkin Raporlar,
Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personeli Olmak İçin Sağlık Raporu,
Tren Makinisti Olmak İçin Sağlık Raporu,
TÜBİTAK’ ta Çalışmak İçin Sağlık Raporu,
Türk Akreditasyon Kurumunda Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Olmak İçin Sağlık Raporu,
Türk Hava Kurumu ÇHHA Uçuş Eğitim Okulu Yamaç Paraşüt Uçuş Eğitim İçin Sağlık Raporu,
Türk Hava Kurumu ÇHHA Uçuş Eğitim Okulu Yelken Kanat Uçuş Eğitim İçin Sağlık Raporu,

Türk Hava Kurumu Paraşüt Okulu İçin Sağlık Raporu,
Türk Hava Kurumu Sportif Havacılık Kulüpleri İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Atıcılık Federasyonu Hakem-Jüri Ve Gözlemci Olmak İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu Atıcılık, Avcılık Ve Paintball Sözleşmeli Personel Çalıştırılması İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Atletizm Federasyonu Sporcu Lisans Ve Vize İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Futbol Federasyonu Aday Hakem Ve Hakemlik İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Hakem Ve Gözlemci Olmak İçin Sağlık Raporu,

Türkiye Hentbol Federasyonu Gözlemci Olmak İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Hentbol Federasyonu Hakem Olmak İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Hentbol Federasyonu Sporcu Lisans İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Oryantiring Federasyonu Sporcu Lisan, Tescil Vize İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında Çalışmak İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Tenis Federasyonu Lisans İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Yüzme Federasyonu Hakem Ve Gözlemci Olmak İçin Sağlık Raporu,
Türkiye Yüzme Federasyonu Sporcu Lisans Ve Vize İçin Sağlık Raporu,

U

Uçuş Harekât Uzmanı Lisansı Almak İçin Sağlık Raporu,
Ulaştırma Ve Haberleşme Uzman Ve Uzman Yardımcısı Olmak İçin Sağlık Raporu,
Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği İçin Sağlık Raporu.

Ü

Ücretli Özel Öğrenci Yurtlarına Giriş Raporu,
Ücretli Özel Öğrenci Yurtlarında Çalışanlara İşe Giriş Ve Açılışta Sağlık Raporu,
Üniversitelere Girişte İstenen Sağlık Raporları,

V

Vakıflardan Yükseköğrenim Bursu İçin Sağlık Raporu,
Voleybol Federasyonu Hakemlik İçin Sağlık Raporu,

Y

Yapı Denetimi Denetçi Belgesi Almak İçin Sağlık Raporu,
Yelken Sporu Lisansı Ve Yelken Kulübünden Eğitim Almak İçin Sağlık Raporu,
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı Almak İçin Sağlık Raporu,
Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personeli İçin Sağlık Raporu,
Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Yurtlarında Kalacaklar İçin Sağlık Raporu,


Hekimler Muayeneden Çok “Rapor Hekimi” Olarak Mı İş Yapıyorlar?

Yukarıda sayılan sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları içerisinde belirtilen raporların bir çoğu aile hekimleri tarafından düzenlenebilir olarak görülüyor. Bu raporların yanında yasal olmayan sağlık raporları talepleri de var. Yasal olmayan sağlık raporu talepleri lisanssız spor faaliyetleri için sağlık raporları ( halk koşusu, halı saha maçı vb. ), yüzme havuzuna girebilir raporu, dolabında süt bulundurabilir raporu gibi sonsuza kadar uzanabilen raporlar olarak sıralanabilir.

Sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları içerisinde yer alan sağlık raporları,  gün geçtikçe artmakta ve hekimlerin muayeneye yeterince zaman ayıramamasına neden olabilmektedir. Ne yazık ki, toplumun genelinde, “sağlık raporlarının bir imzalık iş” olarak görülüyor olması, sağlık raporları düzenlenmesi esnasında vatandaşlarla hekimler arasında bazı sorunlara yol açabilmektedir. Sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları  iyice okunduğunda, hekimin sağlık raporu verirken mevzuatlara uygun hareket etmesinin en temel konu olduğu anlaşılacaktır. Mevzuatlar incelendiğinde ise, “bir imzalık iş” olarak görülen bu belgelerin gerektiğinde ayrıntılı tetkiklerle desteklenmesi gerektiği de görülmektedir.

Aslında, ayrıntılı ve önemli bir konu olan böylesine önemli bir konuda, hekimin yapacağı çalışmaların zaman alıcı olduğu malumdur. Özellikle yasal dayanağı olmayan rapor isteklerinin zaten yeterince fazla olan sağlık raporu ve çeşitleri listesine eklenmesi ise, özellikle muayene olmak isteyen hastaların hakkını gaspetmektir.

Sağlık Raporu Düzenleme Merkezleri

Tüm bu raporlar göz önüne alındığında, bu raporların bir çoğunun aile hekimlerinden talep ediliyor olması (aile hekimliğinde rapor hizmetlerinin ücretsiz olması nedeniyle), aile hekimleri başta olmak üzere, çoğu hekimin kafasında bir ütopya oluşmasına neden olmaktadır. Bu ütopyanın adı ise “Sağlık Raporu Düzenleme Merkezleri“.

Hekimin Sağlık Raporu Düzenlerken İhtiyaçları

Elbette, sağlık raporu düzenlemek bir hekimin asli görevlerinden biridir. Çünkü, kişinin sağlık durumu ile ilgili görüş beyan edebilecek tek meslek “hekimlik” mesleğidir. Ancak, hekimler kişilerin sağlık durumunu gerek tedavi amaçlı olarak gerek sağlık raporu amacıyla değerlendirirken, bir çok tahlile ve tetkike de ihtiyaç duyarlar. Hatta, gerekli durumlarda ilgili uzmanlık alanının görüşüne de ihtiyaç duyarlar. Tıp mesleğinin bu en temel prensipleri ise, nedense sağlık raporu düzenlemelerinde es geçilmeye çalışılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, tedavi amaçlı yapılan işlemler genellikle kişinin sağlığıyla sınırlı kalabilmekte iken, düzenlenen raporlar bir çok konuda toplumun her alanını ilgilendiren sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle, sağlık raporu çeşitleri ve açıklamaları konusu iyice anlaşılmalıdır.

Saygılarımla.

Please Login to comment
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir