Sağlık raporu tanımı tam olarak nedir?

Tanıtım

Yazının son güncellemesi 21 Aralık 2020, güncellemeyi yapan Hekimsel.com

Sağlık Raporunun Tanımı

Sağlık Raporu

Ülkemizde, çeşitli nedenlerle, kişilerden “sağlık raporu” istenilebilmektedir. Bu raporlar, çoğu zaman kişinin sağlıklı olduğunu belirten bir rapor olmakla birlikte, bazı durumlarda da kişinin rahatsızlığını veya rahatsızlıklarını belirleyen raporlar olabilmektedir. Sağlık raporu konusu özellikle işini doğru yapmak isteyen hekimler açısından günümüzde karmakarışık bir hal almıştır. Aslında, bu karışıklığın nedeni de sağlık raporu tanımı konusundaki bilinçsizlikte yatmaktadır. Ne yazık ki, sağlık raporu tanımı bir çok kesim tarafından tam olarak anlaşılamamaktadır.

Sağlık Raporu Ne Demektir?

Sağlık raporu ne demektir sorusunun cevabını arıyorsak öncelikle sağlık raporu tanımı konusunu incelemeliyiz.

Tanıtım

Sağlık Raporu Tanımı

Sağlık raporu tanım Dr. Ömer SÜMER’in sitesinde de belirttiği şekilde şöyledir. Sağlık raporu tanımını, kişilerin akıl ve beden sağlıklarının, belirli bir amacın gerçekleştirilmesine uygun olup olmadığının, belirli kriterler doğrultusunda ve bu konuda  yetkilendirilmiş hekimler tarafından yapılan muayene sonucunda belgelendirilmesi olarak yapabiliriz. Bu tanıma dayalı olarak, “sağlık raporu çeşitleri” başlıklı  yazımı da okuyabilirsiniz.

Sağlık Raporu Usule Uygun Mu?

Yukarıdaki tanımı sindire sindire okuduğumuzda bir çok sorun aslında kolaylıkla çözülebilmektedir. Yani, bir kişiden sağlık raporu istenilmiş ise, istenilen sağlık raporunda aşağıdaki özellikler mutlaka olmalıdır.

 • Sağlık raporu, mutlaka bir amaca yönelik olmalı,
 • Sağlık raporunun mutlaka hukuki dayanağı olmalı ve ilgili hukuki yapıyla raporu düzenleyecek olan kişiye neyi, nasıl yapması gerektiği mutlaka açıklanmalıdır.
 • Sağlık raporunu düzenlemeye yetkili kurumlar ve hekimler mutlaka açıklanmış olmalıdır.

Sadece, sağlık raporu tanımından bu üç maddeyi kolaylıkla çıkartarak, istenilen sağlık raporunun usule uygun olup olmadığını anlayabiliriz.

Sağlık Raporu Talebinde Bunları Yapmayın.

Yukarıdaki tanıma göre kimse

 • bana bir sağlık raporu ver,
 • bana fiziki muayeneye göre sağlıklı olduğuma dair rapor ver (amaç?)
 • ben sağlıklıyım zaten, bir imza atıver gideyim,
 • beni bu sağlık raporunun almak için şu hastaneye gönderdiler ama oraya kadar gidemem sen ver bir tane,
 • Benim çocuğa bir rapor lazım, ama çocuk burada değil, yazıver bir rapor,
 • Kurumlar, iş yerleri veya kişiler hukuki dayanağı olmadan başka kişilerden sağlık raporu isteyemezler. Örneğin: Yanında çalışan boyacı için “bpya yapabilir raporu” diye bir rapor ver,

diyemez…

Derse de aşağıdaki gibi bir durum ortaya çıkar.

Sağlık Raporu ve Öğrendiklerimiz

Sağlık raporu konusundaki bilgilerimizi şu şekilde toparlayabiliriz.

 • Sağlık raporları, kanunlarda çizilen çerçeve içerisinde gerekli durumlarda istenir,
 • Hekime sağlık raporu almak için başvurulmaz, sağlık raporu talep etmek için başvuruda bulunulur. Zira, sağlık raporu kişinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığını belirten bir belgedir.
 • İstenilen sağlık raporunun hukuki dayanağı yoksa bu şekilde sağlık raporu talep dahi edilemez,
 • Sağlık raporu, kişinin sağlıklı olduğunu “sağlıklı olduğunu belirtir.” şeklinde düzenlenemez. Mutlaka, bir amaca yönelik sağlık raporu düzenlenmelidir. “Sürücü olur” veya “akli melekesi yerindedir.” gibi,
 • Sağlık raporu düzenlenirken uygulanması gereken kriterlere göre kişi muayene edilerek rapor düzenlenir. Bu kriterlere göre muayene edilemeyen durumlarda sağlık raporu düzenlenemez veya kişi gerekli muayenenin yapılamayacağı bir ortam veya branşta ise ilgili branşa veya kuruma sevk edilir.
 • Rapor düzenlenirken  kişinin bizzat  başvurmuş olması şarttır.
 • Sağlık raporu düzenlenirken rapordan, raporu düzenleyen hekim sorumludur. Hekimin sorumlu olduğu raporla ilgili olarak hekime hiç kimsenin karışma, baskı yapma yetkisi yoktur.
 • Usulüne uygun verilmeyen ve gerçekleri yansıtmayan sağlık raporları sahte evraktır ve hiçbir resmi evrak niteliği yoktur. Düzenleyen kişinin yalanını temsil eder. Bu tür belgeler düzenlemek suçtur. 

Saygılarımla.

Tanıtım

Bir yorum yapın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Tanıtım