Aile Hekimliği Kavramları ve Açıklamaları

Aile hekimliği ile ilgili kavramların açıklandığı bir yazı.

Tanıtım

Yazının son güncellemesi 4 Haziran 2020, güncellemeyi yapan Hekimsel.com

Aile Hekimliği ile İlgili Kavramlar

Aile hekimliği sistemine geçiş ile birlikte yeni kavramlar da gündeme geldi. Aile hekimliği kavramları ile ilgili bu yazıda bu kavramların tanımlarının yaptım. Ayrıca, aile hekimliği ve merak edilenler başlıklı yazıyı da okuyabilirsiniz.

Aile Hekimi

Aile hekimliği kavramları konusundaki ilk kavram aile hekimi kavramı. Aile hekimliği sertifikasına sahip olan ve aile hekimliği kurası ile aile hekimliği biriminde görev yapan, Aile Hekimliği Kanuna ve aile hekimliği disiplinine göre hareket eden, kendisine kesin kayıtlı olan kişilerin izlem, aşı, takip, tedavi ve danışmanlık hizmetlerinden sorumlu olan hekim.

Aile Sağlığı Çalışanı

Aile hekimliği kavramları konusundaki ikinci önemli kavram aile sağlığı elemanı kavramı. Aile hekimliği birimlerinde aile hekiminin gözetiminde çalışan ve ücreti devlet tarafından ödenen bir Aile Sağlığı elemanı görev yapar. Aile Sağlığı elemanları her aile hekimliği birimine özeldir. Aile Sağlığı Elemanı ebe, hemşire, sağlık memuru gibi sağlıkla ilgili mesleklerden olabilmektedir. Ancak, aile hekimliğinde gebe ve bebek izlem ve aşılarının yapılıyor olması nedeniyle daha çok ebe ve hemşireler Aile Sağlığı Elemanı olarak tercih edilmektedirler. Aile Sağlığı Elemanları da devlet memuru değillerdir ve ücretlerini devletten alsalar da devletten maaş almazlar.

Aile Hekimliği Birimi

Aile hekimlerinin çalıştıkları muayenehane tarzı yerlere “Aile Hekimliği Birimi” denilmektedir. Her aile hekimi birimi birbirinden bağımsız olarak işlerini yaparlar. Aile hekimliği birimi için, aile hekimleri ihaleye girerek, aile hekimliği birimi için devlete kira öderler. Ayrıca, aile hekimliği birimi içerisinde devletten kiralamak istedikleri kullanacakları tıbb malzeme de varsa bunun kirasını da öderler.

Aile Sağlığı Merkezi

Aile hekimliği kavramları konusunda şimdi aslında olmayan bir kavramdan bahsedeceğim şimdi. Evet, aslında olmayan bu kavram Aile Sağlığı Merkezi kavramı. Çünkü, resmi olarak aslında böyle bir merkez yok. En az iki “Aile Hekimliği Birimi” bir araya gelerek “Aile Sağlığı Merkezi”ni oluştururlar. Ancak, Aile Sağlığı Merkezleri kurum ya da kuruluş değillerdir. Aile sağlığı Merkezleri içerisindeki her aile hekimliği birimi ortak giderlerden kendilerine düşen payı ödeyerek Aile Sağlığı Merkezlerinin açık tutulmasını sağlarlar. Bu ortak giderler Aile Sağlığı Merkezlerinin yönetimine göre farklılık gösterebilmekle birlikte, elektrik, su, yakıt ücreti gibi olarak sıralanabilir. Bu merkezlerle ilgili devlete düşen gider ve ihtiyaçları da devlet karşılar. Buna örnek olarak da binanın dış bakımının, boyasının yapılmasını gösterebiliriz. Aile Hekimliği Birimlerinin kendi iç harcamaları ise birim sorumlusu olan Aile Hekimine aittir. Aile hekimi birimin bilgisayarını, yazıcısını, sarf malzemelerini sağlar ve birimin işleyişini devam ettirir. Aile hekimlerinin bir kısmı sözleşmelerinde belirtilen mobil hizmet bölgelerinde belli tarihlerde ve zaman aralıklarında hasta ziyareti de yapmaktadırlar. Aile hekimlerinin, aile sağlığı birimi dışında, görev yapabildikleri tek yer sözleşmelerinde belirtilen mobil hizmet bölgeleridir.

Aile Hekimliğinde Başka Personel Var Mı?

Aile hekimliği birimlerine devletin ücretini ödediği aile sağlığı elemanı dışında devlet tarafından başka bir personel verilmemektedir. Ancak, aile hekimleri isterlerse, kendi aralarında karar vererek, ek personel çalıştırabilmektedirler. Örneğin, aile sağlığı merkezinin temizliğini ve düzenlenmesini sağlayan bir hizmetli personel çalıştırarak maaşını kendileri ödemek ve sigortasını yatırmak şartıyla bu personeli  Aile Sağlığı Merkezi içerisinde kullanabilirler. Ayrıca, ihtiyaç duyan aile hekimleri tıbbi sekreter, güvenlik görevlisi gibi ek personel de istihdam edebilirler. Ancak, bu durum aile hekimlerinin maaşları kendilerinin ödediği düşünüldüğünde aile hekimlerine ek külfet getirmektedir.

Saygılarımla.

Tanıtım

Bir yorum yapın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Tanıtım