Şu An Bulunduğunuz Sayfa Ana sayfa » İletişim » Evde Sağlık Hizmeti ve Hizmetin Sunumu

Evde Sağlık Hizmeti ve Hizmetin Sunumu


Evde Sağlık Hizmeti Sunumu (444 38 33)

Bilindiği üzere, aile hekimliği sistemine geçişin başlamasından bir süre sonra, hastaların evde sağlık hizmetlerinin de yapılabilmesi için bazı çalışmalar yapılmıştı. Bu çalışmalar ilk dönemlerde sadece aile hekimlerinin yaptığı uygulamalar olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak, konunun daha kapsamlı ele alınması gerekliliği kısa sürede anlaşılarak, bu tür hizmetler için özel bir birim kurulması gerekliliği düşüncesine ulaşıldı. Bu düşünceyle “Evde Sağlık Hizmeti Birimleri” çeşitli kamu kurumları içerisinde oluşturularak, ihtiyacı olan hastalara evde bakım hizmeti sunulmaya başlandı. Bu hizmette yaşanan aksamalar ve sorunlar da ivedilikle fark edilerek, her geçen gün hizmetin daha iyi işlemesi için düzenlemeler yapılmaktadır.  Evde Sağlık Hizmeti, kapsamında neler olduğu ve sistemin nasıl işlediği ile ilgili olarak bu yazıyı yazıyorum.

Evde Sağlık Hizmeti Nedir?

Evde Sağlık Hizmeti, çeşitli nedenlerle hareket kabiliyeti kısıtlanmış bireylerin evde yapılabilecek tedavilerinin evde sağlık biriminin var olan özelliklerine göre evde sunulabilmesidir. Evde Sağlık Hizmetlerinin sunumuyla ilgili yönetmelik için Evde Bakım Hizmetleri Yönetmeliği bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Evde Sağlık Hizmetini Kimler Alabilir?

Evde sağlık hizmeti alabilmek için hastanın çeşitli nedenlerle hareket edemiyor olması ya da hareket etmekte zorluk çekiyor olması gerekmektedir. Çeşitli nedenlerle hareket kabiliyeti kısıtlanmış hastalardan kastımız, hastanın yaşlı olmasından tutun da, hastanın göğüs hastalıkları veya kalp hastalıkları nedeniyle hareket etmekte zorlanmasına kadar veya genç bir hastanın geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası geçici olarak hareketsiz kalmasından, hastanın felç geçirmiş bir hasta olmasına kadar bir çok rahatsızlığı kapsadığını hatırlatmak isterim. Yani, evde sağlık hizmetlerinden hizmet alacak kişinin seçiminde, hastanın ev dışına çıkmasında zorluk çekmesi ve bu nedenle tedavisinin yapılamaması ihtimali olması asıl kriterdir.

Evde Sağlık Hizmeti Alımına Kim Karar Verir?

Kişilerin evde bakım hizmeti alıp alamayacaklarına karar verecek olanlar kişilerin kendileri ya da yakınları değil, hastayı değerlendiren hekimlerdir. Ancak, hastalar veya yakınları bu konuda talepleri olduğunu hekimlerine belirtebilirler. Hekimin de bu talebi değerlendirerek, hastanın evde bakım hizmeti almasına karar vermesi ile hasta evde bakım hizmeti alan hastalar grubuna dahil edilebilir.

Evde Sağlık Hizmeti Neleri Kapsamaktadır?

Evde sağlık hizmeti alabileceğine karar verilmiş olan hastalar evde sağlık hizmeti birimlerinden hizmet alabilirler.


Peki evde sağlık hizmetleri tam olarak neleri kapsamaktadır?

Evde sağlık hizmetleri, enjeksiyon, serum tedavisi, pansuman, tahlil alımı gibi çeşitli tıbbi müdahalelerin yapılmasını kapsamaktadır.  Ayrıca, bazı evde bakım birimlerinin çalışan sayılarına ve niteliklerine göre evde sağlık hizmetleri sunumlarında da farklılıklar olabilmektedir. Örneğin bazı Evde Sağlık Birimlerinde fizyoterapistler görevli olduklarından evde fizyoterapistlerin bazı uygulamaları gerçekleştirmeleri sağlanabilmektedir. Bu müdahalelerin özellikle de enjeksiyon ve serum tedavilerinin yapılması için hekim onayı şarttır.

Evde Sağlık Hizmetine Hasta Nasıl Yönlendiriliyor?

Evde sağlık hizmetini hastanın almasını uygun gören hekimin dolduracağı, evde bakım formu ile hastanın evde sağlık hizmetleri birimine yönlendirilmesi başlıyor. Hastanın bu hizmeti alabilmesi için gerekli onay, iki aşamadan oluşmaktadır.

Öncelikle, hastanın evde sağlık hizmeti alması gerektiğini belirten hekimin, hastaya yapılması gereken tıbbi müdahalelerin ne olduğunu ve nasıl yapılacağını açıkça belirterek yazdığı “Evde Bakım Formunu” doldurması gerekmektedir. Bu forma tedavinin hangi zamanlarda uygulanacağını ve ne kadar süreceğini de belirterek hekimin kaşeleyip imzalayarak doldurması gerekmektedir.

Evde Bakım Formu, hastayı muayene eden hekim tarafından doldurulmalıdır Çünkü, hukuki mesuliyet bu formu dolduran hekimindir. Yani, hastayı muayene eden doktor, bir kağıda “şu şu iğneleri aile hekimine yazdır evde yaptırırlar.” şeklinde sizi yönlendiriyorsa hem hukuki açıdan hem de etik açıdan bu yanlıştır. Sizi muayene eden hekim size bir enjeksiyon tedavisi vermişse, reçeteyi de kendi yazacak, evde bakım formunu da kendisi dolduracaktır. Çünkü, evde yapılacak müdahale sırasında oluşabilecek sorunlarla ilgili olarak kendisinin de mesuliyeti olacaktır ve bu durum için de evde bakım formu bir kanıt olarak kullanılacaktır.


Evde bakım formunun sizi muayene eden hekim tarafından doldurulması ilk onay kısmıdır. Daha sonra, doldurulan bu form aile hekimliğinde veya hastanede doldurulmuşsa en kısa sürede evde bakım birimine ulaştırılır. Bu ulaştırma işlemi poliklinik çalışanları tarafından veya bizzat kendiniz tarafından yapılabilir.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

Genel olarak, hastanelerde, evde sağlık hizmetleri birimleri mevcuttur. Bazı yerlerde ise evde sağlık hizmetleri birimleri, Toplum Sağlığı Merkezlerinde de olabilmektedir.

Evde sağlık hizmetleri birimlerinde doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, şoför, fizyoterapist gibi çeşitli sağlık çalışanları görev yapabilir. Bu sağlık çalışanlarının çeşidi ve nitelikleri, kurumların ellerinde bulunan çalışanlarına göre değişebilir.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimine ulaşan formlar evde sağlık hizmteleri birimi çalışanları tarafından değerlendirilir ve belli bir sıralamaya tabi tutulur. Evde sağlık hizmetleri birimi hekimi, ayrıca uygulanacak olan tedavilerden de sorumlu olduğu için kendisinin onayı olmadan özellikle enjeksiyon ve serum tedavileri uygulanamaz. Yani, ikinci onay merci evde bakım biriminden sorumlu olan hekimdir.

İkinci onaydan sonra ise, evde bakım birimi size belirledikleri tarih ve saatte ulaşacaklardır ve evde bakım formunda yazılan tıbbi müdahaleleri yine formda belirtildiği şekilde ve zamanda yapacaklardır.


Evde Bakım Birimleri, ayrıca yaptıkları çalışmalarla ilgili belgeleri ve işlemleri Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine iletirler.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (444 3833)

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri, illerde tüm evde sağlık hizmetleri birimlerinin bağlı olduğu merkezdir. Bu merkezlerin Türkiye genelindeki telefon numarası ise 444 3833 veya 444 EVDE şeklindedir. bulunduğunuz ilin il trafik kodunu istenildiğinde paylaştığınızda, sizi bulunduğunuz ilin Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine bağlayacaklardır.

Buraya kadar anlattığımız olay, normal ve olması gereken prosedürü içermektedir. Anlattığımız kısımda hiç bir yerde evde bakımın sadece aile hekimlerinin görevi olduğunu söylemedik. Çünkü, böyle bir şey yok. Evde Bakım Birimleri Kamu Hastaneler Birliği Bünyesinde hizmet veren birimlerdir ve tüm hekimlerin doldurabileceği evde bakım formuna göre hizmet verirler. Evde Bakım Formu, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi  sadece Üniversite Hastaneleri bünyesinde bulunmuyor. Kısaca, evde bakım hizmetleri sadece aile hekimlerinin sunacağı bir hizmet değil.

Bu nedenle, özellikle hastanelerden taburcu olurken hekiminiz size hastanıza yapılacak pansuman var , enjeksiyon var veya serum tedavisi var derse mutlaka hekiminize “Evde Sağlık Formu” doldurup doldurmadığını hatırlatınız. Bu şekilde yaptığınız hatırlatma sonucu sizin ek olarak bir şey yapmanıza gerek kalmadan, yapılması gereken işlemler belli bir düzende yapılacaktır.

Geçmiş olsun.


0 0 vote
Article Rating

Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır.