Evde Sağlık Hizmeti ve Hizmetin Sunumu

Evde sağlık hizmeti nedir, nasıl sunulur? Nelere dikkat etmeli, nasıl başvurmalı?

Aile hekimliğine geçişten sonra, hastalara evde sağlık hizmeti uygulanabilmesi için bazı çalışmalar başlamıştı. Bu çalışmalar, ilk dönemlerde sadece aile hekimlerinin yaptığı uygulamalar olarak karşımıza çıkmıştı. Konu daha kapsamlı ele alınarak, “Evde Sağlık Hizmeti Birimleri” birçok kamu kurumları içerisinde oluşturuldu. Gerek duyulan hastalara, evde sağlık uygulamaları bu birimlerle sunuldu. Bu yazı evde sağlık hizmeti sunumu ile merak edilenlere yanıt olması amacıyla hazırlanmıştır.

4443833

Evde Sağlık Nedir?

Tanıtım Alanı

Bazı nedenlerle hareket yeteneği kısıtlanmış bireylerin, evde yapılabilecek tedavilerinin evde sunulabilmesine evde sağlık hizmeti denilmektedir. Bakanlığın İlgili yönetmeliği için, Evde Bakım Hizmetleri Yönetmeliği bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Evde Sağlık Kimlere Uygulanabilir?

İleri yaşlı bireyler,

Hareket yeteneğinin olumsuz etkilendiği, süreğen kalp ve/veya göğüs vb. hastalıklarının varlığı,

Bireyin ani gelişen, kalıcı veya geçici hareket yeteneğinin azaldığı ya da ortadan kalktığı durumlar,

Kısaca, evde sağlık hizmetlerinin uygulanmasında, hastanın ev dışına çıkmasında zorluk çekmesi ve bu nedenle tedavisinin yapılamaması ihtimali olması asıl ölçüttür.

Evde Sağlık Hizmeti Uygulanmasına Kim Karar Verir?

Kişilere, evde bakım hizmeti sunulup sunulamayacağına hastayı muayene eden hekim karar verir. Bireyin kendisi veya yakını olan kişiler tarafından değil. Ancak, hastalar ya da yakınları bu konuda istekleri olduğunu hekimlerine belirtebilirler. Hekimin de bu isteğe olumlu yaklaşması sonucunda, hasta evde hizmet alır.

Tanıtım Alanı

Evde Sağlık Hizmeti Neleri Kapsamaktadır?

Evde sağlık hizmetleri, enjeksiyon, serum tedavisi, pansuman, tahlil alımı gibi çeşitli tıbbi müdahalelerin yapılmasını kapsamaktadır.  Ayrıca, bazı evde bakım birimlerinin çalışan sayılarına ve niteliklerine göre evde sağlık hizmetleri sunumlarında da farklılıklar olabilmektedir. Örneğin, bazı evde sağlık birimlerinde fizyoterapistler görevli olduklarından evde fizyoterapistlerin bazı uygulamaları gerçekleştirmeleri sağlanabilmektedir.

Evde Sağlık Hizmetine Hasta Nasıl Yönlendiriliyor?

Evde sağlık hizmetini hastanın almasını uygun gören hekimin dolduracağı, evde bakım formu ile hastanın evde sağlık hizmetleri birimine yönlendirilmesi başlıyor. Hastanın bu hizmeti alabilmesi için gerekli onay, iki aşamadan oluşmaktadır.

Öncelikle, hastanın evde sağlık hizmeti alması gerektiğini belirten hekimin, hastaya yapılması gereken tıbbi müdahalelerin ne olduğunu ve nasıl yapılacağını açıkça belirterek yazdığı “Evde Bakım Formunu” doldurması gerekmektedir. Bu forma, tedavinin hangi zamanlarda uygulanacağını ve ne kadar süreceğini ekleyerek, kaşeleyip imzalayan hekim ilk onayı vermiş olur. Evde bakım formu, hastayı muayene eden hekim tarafından doldurulmalıdır Çünkü, tıbbi ve hukuki sorumluluk bu formu dolduran hekimindir.

Evde bakım formunun sizi muayene eden hekim tarafından doldurulması ilk onay kısmıdır. Daha sonra, doldurulan bu form aile hekimliğinde veya hastanede doldurulmuşsa en kısa sürede evde bakım birimine ulaştırılmalıdır.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

Genel olarak, hastanelerde, evde sağlık hizmetleri birimleri mevcuttur. Bazı yerlerde ise evde sağlık hizmetleri birimleri, Toplum Sağlığı Merkezlerinde de olabilmektedir. Doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, şoför, fizyoterapist gibi çeşitli sağlık çalışanları evde sağlık birimlerinde görev yapar.

İkinci onay merci evde bakım biriminden sorumlu olan hekimdir. Bu nedenle, tedavilerin uygulanıp uygulanmayacağına bu hekim karar verir.

İkinci onaydan sonra ise, evde bakım birimi size belirledikleri tarih ve saatte ulaşacaklardır ve evde bakım formunda yazılan tıbbi müdahaleleri yine formda belirtildiği şekilde ve zamanda yapacaklardır.

Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi (444 3833)

Tanıtım Alanı

İllerde tüm evde sağlık hizmetlerinin bağlı olduğu merkeze, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi denilmektedir. Bu merkezlerin Türkiye genelindeki telefon numarası ise 444 3833 veya 444 EVDE şeklindedir.

Buraya kadar anlattığımız, evde bakım uygulamlarının doğal akışıdır. Anlatılan bölümlerin hiç bir yerinde evde bakımın yalnızca aile hekimlerinin görevi olduğunu söylenmemiştir. Çünkü, böyle bir şey yok. Evde Bakım Birimleri genellikle Kamu Hastaneler Birliği Bünyesinde hizmet veren birimlerdir. Bütün hekimlerin doldurabileceği evde bakım formuna göre hizmet verirler. Evde bakım birimleri özel hastanelerde ve üniversite hastanelerinde yoktur. Bu tür bir hastanelerde, hastanız için evde bakım önerilmişse, doğrudan evde bakım birimine başvurmalısınız.

Geçmiş olsun.

Tanıtım Alanı

Bir yorum yapın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Tanıtım Alanı
Bağlantıyı kopyala