CoronaVac Aşısı ve Türkiye’de Uygulanımı


CoronaVac Aşı Uygulaması

İnaktif Pandemik Covid-19 Aşısı

İnaktif pandemik aşılar hakkında merak edilenleri bu yazıda bulabilirsiniz.

İnaktif pandemik COVID-19 Aşısı (CoronaVac) Uygulama Kuralları

Aşı Uygulaması

İnaktif Pandemik Covid-19 aşısı (CoronaVac)

 • Tek dozluk kullanıma hazır flakonda enjektörsüz olarak sunulmaktadır.
 • Uygulama standart aşı enjektörü ile yapılmalıdır.
 • Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
 • 1 doz 0,5 ml’dir.
 • 18 yaş ve üzerindeki kişilere 0,5 ml olarak 90° açı ile kas içine (intramusküler) olarak uygulanır.
 • Aşı sonrası istenmeyen etki takibi yapılabilmesi için tercihen sol koldan uygulanması tercih edilir.
 • Diğer aşılann eşzamanlı (öncesinde, sonrasında veya aynı anda) uygulanmasının bu aşının immünojenitesi üzerindeki etkisine ilişkin klinik çalışma verisi bulunmamaktadır.
 • Bununla birlikte; daha önceki inaktif aşı uygulamaları dikkate alınarak kişinin COVID-19 ve risk grubu aşılamalan için risk grubunda yer alma durumu da değerlendirilerek;
 • inaktif Pandemik COVID-19 aşılaması ile mevsimsel influenza, pnömokok, meningokok ve diğer inaktif rutin aşılar arasında (öncesinde ve sonrasında) en az iki hafta süre bırakılması uygundur.
 • inaktif Pandemik COVID-19 aşılaması ile canlı aşılar arasında (öncesinde ve sonrasında) ise en az dört hafta süre bırakılması uygundur.
 • Kuduz ve tetanos aşısı gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir.
 • Aşı kişiye oturur durumdayken uygulanmalıdır.
 • Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve kişi 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Alerji hikayesi olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır.
 • Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.
 • Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler “AŞILA” mobil uygulamasına erişilerek kaydedilecektir.
 • Pandemik COVID-19 aşılanmn uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecelctir.

Aşı Takvimi

CoronaVac Aşı Takvimi

İnaktif Pandemik COVID-19 Aşısı (CoronaVac);

 • 18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanacaktır.
 • Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır.
 • İkinci bir talimata kadar aktif COVID-19 hastasına, COVID-19 hastalığını geçirmiş (PCR testi doğrulanmış) ve aşı uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 yakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacalctır.
 • Gebelikte inaktif Pandemik COVID-19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19 hastalığının ağır geçirilme riski yüksek olan gebelere, kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir.
 • Emzirme döneminde inaktif Pandemik COVID-19 aşısmın (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19 hastalığının ağır geçirilme riski yüksek olan emzirenlere, kendi istekleri halinde uygulanabilir.
 • Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilir.
 • Immün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır. Dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanmalıdır.
 • Trombositopeni ve kanama bozulduğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanarnaya neden olabilir.

Kontrendikasyonları

CoronaVac Kontrendikasyonları

 • Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı allerji/anaflaksi öyküsü.
 • Pandemik aşının ilk dozu sonrasında anaflaksi öyküsü varlığında ikinci doz uygulanmaz.

Aşının Ertelenmesi Gereken Durum (Geçici Kontrendikasyon)

 • 38°C ve üzerinde ateşi olan kişilere,
 • Henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklar,
 • 6 ay içinde PCR + olmuş şekilde, korona virüs enfeksiyonu geçirmiş olma durumunda,
 • Kronik hastalıkların akut atakları sırasında ertelenmelidir.

Soğuk Zincir ve Aşının Dolapta Saklanması

Açılan Flakonun Kullanım Süresi

İnalctif Pandemik COVID-19 (CoronaVac) aşısı flakonu açıldıktan sonra hemen uygulanacak şekilde planlama yapılmalıdır.


Soğuk Zincir

İnalctif Pandemik COVID-19 Aşısı (CoronaVac);

 • Donmaya ve gün ışığına karşı duyarlıdır; aşının donmamasına dikkat edilmelidir. +2-+8 °C’de saklanmalıdır.
 • Aşı dolabının herhangi bir rafında muhafaza edilebilir.
 • Aşı dolabı özelliği bulunmayan no-frost dolaplarda ise dolap iç cidarma temas etmeyecek ve üfleme kanallarının önünde olmayacak şekilde tercihen üstten ikinci rafta ve rafın kapağa yakın tarafında saklanması gereklidir.
 • Dolap içerisinde tercihen donma göstergesi bulunmalıdır.
 • Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesine uygun soğuk zincir sağlanmalıdır.

Kontrol Edilmesi Gerekenler

İnaktif Pandemik COVID-19 Aşısı (CoronaVac) Uygulaması Kontrol Listesi

Lütfen kontrol ediniz.

 • Aşı uygulamaları belirlenen saatlerde randevulu olarak yürütülür.
 • Bekleme salonunda bulunacak kişilerin maskelerinin uygun biçimde takılı olmasına ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilir.
 • Aşılama uygulamaları süresince aşı odası sık sık havalandırılmalıdır.
 • Her sabah ve gün içinde düzenli aralıklarla aşı odasında temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.
 • Aşılama için kullanılacak malzeme (Aşı enjektörü, pamuk, atık kutusu, adrenalin) son kullanma tarihi ve yeterlilik açısından kontrol edilir.
 • COVID-19 hastalığına ilişkin önlemlere uygun olarak sağlık personeli tıbbi maske ve yüz koruyucu/gözlük takar.
 • Aşı uygulama odasına kişiler birer birer alınır.
 • Aşılama için kuruma başvuran kişinin randevusunun olup olmadığı kontrol edilir.
 • Kişinin randevusu yok ise aşılama için öncelikli grupta yer alıp almadığı kontrol edilir.
 • Aşı uygulaması öncesinde ve sonrasında eller sabun ve suyla yıkanır ve kurulanır.
 • Aşı uygulanacak kişinin aşı uygulaması sırasında maskesi uygun şekilde takılı olmalıdır.
 • COVID-19 hastalığını geçirme durumu kontrol edilir, geçirmiş ise aşı uygulanmaz.
 • Son 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temaslı olma durumu kontrol edilir, temas varsa aşı uygulanmaz, uygun izolasyon süresi tamamlandıktan sonra kişi aşıya gelmesi konusunda uyarılır.
 • Aktif COVID-19 hastasına aşı uygulanmaz.
 • Kişinin aşı için kontrendikasyon durumları sorgulanır.
 • Eğer kişi ikinci dozun uygulanması için geliyor ise ilk doz aşısının hangi aşı ile yapıldığı kontrol edilir (Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır).
 • Kişinin son bir ay içerisinde diğer aşılarla aşılanma durumu kontrol edilir.
 • Mevsimsel influenza, pnömokok, meningokok ve diğer inaktif aşılar uygulanmış ise en az iki hafta geçmiş olmalıdır.
 • Canlı aşılar uygulanmış ise en az dört hafta geçmiş olmalıdır.
 • Kuduz ve tetanos aşısı gibi temas sonrası uygulamnası gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir.
 • Aşılanacak kişi oturur durumda olmalıdır.
 • AŞILA mobil uygulamasına girilir.
 • Aşılanacak kişinin kimlik vb. bilgileri AŞILA uygulamasında sorgulanır ve aşı uygulamasına ilişkin gerekli bilgiler önce kaydedilir, sonra aşılanır.
 • İnaktif Pandemik COVID-19 aşısı (CoronaVac), buzdolabında/aşı dolabında bulunduğu raftan alınır.
 • Aşı ATS’de okutularak aşının uygunluk durumu kontrol edilir.

Kontrol Etmeye Devam Edin

 • İnaktif Pandemik COVID-19 aşı (CoronaVac) flakonunun fiziksel durumu kontrol edilir.
 • Enjektörün standart aşı enjektörü olup olmadığı, paketinin yırtık olup olmadığı kontrol edilir.
 • Aşı uygulaması yapılacak kişi ile sağlık personeli yüz yüze olmayacak şekilde pozisyon verilir.
 • Tek dozluk CoronaVac aşı flakonu içerisindeki aşının tamamı (0,5 ml) enjektöre çekilir ve çeker çekmez bekletmeden uygulanır.
 • Aşı deltoid kasa 90°lik açı ile intramuskuler yolla güvenli enjeksiyon kurallarına dikkat ederek uygulanır.
 • Aşı uygulandıktan sonra kişi, aşı sonrasında ortaya çıkabilecek sık görülen istenmeyen etkiler konusunda bilgilendirilir ve gerekli önerilerde bulunulur.
 • Aşı uygulandıktan sonra; kişi AŞILA mobil uygulaması üzerinden bir sonraki randevu tarihi (dört hafta sonra) konusunda bilgilendirilir.
 • Aşı kişiye oturur durumdayken uygulanmalıdır.
 • Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve kişi 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Alerji hikayesi olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.
 • İki aşı uygulaması arasında oda havalandırılır.
 • Kişiye aşı uygulanmasına ilişkin tüm süreç tamamlandıktan ve aşı uygulanan kişinin odadan çıkmasını takiben bir sonraki kişi odaya alınır.
 • Aşı uygulamalarının gün içinde sona ermesini takiben oda havalandırılır.
 • Gün sonu stok kontrolü yapılır.
 • Aşı uygulamalarının gün içinde sona ermesini takiben odanın zemininin yüzey
 • dezenfeksiyonu yapılır.
Bir yorum yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik korumalıdır.